Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko

Usuwanie partycji lub dysku logicznego

Aby usunąć partycję lub dysk logiczny

Przy użyciu interfejsu systemu Windows

 1. Otwórz program Zarządzanie komputerem (lokalne).
 2. W drzewie konsoli kliknij węzeł Zarządzanie komputerem (lokalne), kliknij polecenie Magazyn, a następnie kliknij pozycję Zarządzanie dyskami.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy partycję, dysk logiczny lub wolumin podstawowy, który chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń partycję.
  Jeśli wśród pozycji menu znajduje się polecenie Usuń wolumin zamiast Usuń partycję, wolumin jest dynamiczny. Aby uzyskać instrukcje usuwania woluminu dynamicznego, zobacz sekcję Tematy pokrewne.

Przestroga

 • Wszystkie dane znajdujące się na usuniętej partycji lub usuniętym dysku logicznym są tracone.
 • Nie można odzyskać usuniętych partycji ani dysków logicznych.

Uwagi

 • Aby wykonać tę procedurę na komputerze lokalnym, użytkownik musi być członkiem grupy Operatorzy kopii zapasowych lub Administratorzy na komputerze lokalnym albo mieć delegowane odpowiednie uprawnienia. Aby wykonać tę procedurę zdalnie, użytkownik musi być członkiem grupy Operatorzy kopii zapasowych lub grupy Administratorzy na komputerze zdalnym. Jeśli komputer jest przyłączony do domeny, procedurę tę być może będą mogli wykonać członkowie grupy Administratorzy domeny. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wykonanie tej procedury przy użyciu funkcji Uruchom jako. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Domyślne grupy lokalne, Grupy domyślne i Korzystanie z funkcji Uruchom jako.
 • Aby otworzyć przystawkę Zarządzanie komputerem, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Zarządzanie komputerem.
 • Nie można usunąć woluminu systemowego, woluminu rozruchowego ani żadnego woluminu zawierającego aktywny plik stronicowania, zrzut awaryjny (zrzut pamięci) lub partycję OEM.
 • Nie można usunąć partycji rozszerzonej, która nie jest pusta.
  Partycję rozszerzoną można usunąć dopiero po usunięciu z niej wszystkich dysków logicznych.

Przy użyciu wiersza polecenia

 1. Otwórz okno wiersza polecenia.
 2. Wpisz:
  diskpart
 3. W wierszu polecenia programu DISKPART wpisz:
  list disk
  Zanotuj numer dysku, z którego chcesz usunąć partycję.
 4. W wierszu polecenia programu DISKPART wpisz:
  select diskn
  Wybierz dysk n, z którego chcesz usunąć partycję.
 5. W wierszu polecenia programu DISKPART wpisz:
  list partition
  Zanotuj numer partycji, którą chcesz usunąć.
 6. W wierszu polecenia programu DISKPART wpisz:
  select partitionn
  Wybierz partycję n, którą chcesz usunąć.
 7. W wierszu polecenia programu DISKPART wpisz:
  delete partition

Przestroga

 • Usunięcie partycji z dysku dynamicznego może spowodować usunięcie z dysku wszystkich woluminów dynamicznych, co oznacza uszkodzenie dysku. Aby usunąć wolumin dynamiczny, należy użyć polecenia delete volume. Aby uzyskać instrukcje usuwania woluminu dynamicznego, zobacz sekcję Tematy pokrewne.
 • Wszystkie dane znajdujące się na usuniętej partycji lub usuniętym dysku logicznym są tracone.
 • Nie można odzyskać usuniętych partycji ani dysków logicznych.

 

Wartość Opis

list disk

Wyświetla listę dysków i informacje dotyczące dysków, takie jak rozmiar, ilość dostępnego wolnego miejsca, typ dysku podstawowego lub dynamicznego i styl partycji z głównym rekordem rozruchowym (MBR) lub tabelą partycji GUID (GPT). Fokus jest ustawiony na dysk oznaczony gwiazdką (*).

select disk

Wybiera określony dysk i nadaje mu fokus. Parametr n jest numerem dysku.

list partition

Wyświetla listę partycji. Informacje te pochodzą z tabeli partycji bieżącego dysku.

select partition n

Zaznacza określoną partycję i ustawią na niej fokus. Jeżeli nie określono żadnej partycji, polecenie select wyświetla informację o partycji, która ma fokus.

delete partition

W przypadku dysku podstawowego usuwa partycję, która ma fokus. Nie można usunąć partycji systemowej, partycji rozruchowej ani żadnej partycji zawierającej aktywny plik stronicowania lub zrzut awaryjny (zrzut pamięci).

Uwagi

 • Aby wykonać tę procedurę na komputerze lokalnym, użytkownik musi być członkiem grupy Operatorzy kopii zapasowych lub Administratorzy albo mieć delegowane odpowiednie uprawnienia. Jeśli komputer jest przyłączony do domeny, procedurę tę być może będą mogli wykonać członkowie grupy Administratorzy domeny. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wykonanie tej procedury przy użyciu funkcji Uruchom jako. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Domyślne grupy lokalne, Grupy domyślne i Korzystanie z funkcji Uruchom jako.
 • Aby otworzyć wiersz polecenia, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Wiersz polecenia.
 • Nie można usunąć woluminu systemowego, woluminu rozruchowego ani żadnego woluminu zawierającego aktywny plik stronicowania, zrzut awaryjny (zrzut pamięci) lub partycję OEM.
 • Nie można usunąć partycji rozszerzonej, która nie jest pusta.
  Partycję rozszerzoną można usunąć dopiero po usunięciu z niej wszystkich dysków logicznych.
 • Przy użyciu programu DiskPart nie można usuwać partycji z nośników wymiennych.
 • Aby uzyskać więcej informacji o poleceniu DiskPart, zobacz sekcję Tematy pokrewne.

Informacje o różnicach w działaniu

 • Serwer może działać w różny sposób w zależności od wersji zainstalowanego systemu operacyjnego, uprawnień konta i ustawień menu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie Pomocy w sieci Web.

Zobacz też:

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2015 Microsoft