TechNet
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko

Wykonywanie kopii zapasowej danych i przywracanie danych

Wykonywanie kopii zapasowej danych i przywracanie danych

Program Kopia zapasowa pomaga chronić dane przed przypadkową utratą w razie awarii sprzętu lub nośników magazynowania. Programu Kopia zapasowa można użyć na przykład do utworzenia duplikatowej kopii danych na dysku twardym, a następnie zarchiwizowania danych na innym urządzeniu magazynującym. Nośnikiem magazynowania kopii zapasowej może być dysk logiczny, na przykład dysk twardy, lub oddzielne urządzenie magazynujące, na przykład dysk wymienny albo cała biblioteka dysków lub taśm zorganizowanych i obsługiwanych przez automatyczny zmieniacz. Jeśli oryginalne dane na dysku twardym zostaną przypadkowo wymazane lub zastąpione, albo dostęp do nich będzie niemożliwy z powodu awarii dysku twardego, można je będzie bez trudu odtworzyć ze zarchiwizowanej kopii.

Dwie najczęściej wykonywane operacje to wykonywanie kopii zapasowych plików do pliku lub na taśmę oraz przywracanie plików z pliku lub taśmy. Kopie zapasowe można również wykonywać za pomocą Zarządzanie programem Kopia zapasowa z wiersza polecenia. Aby uzyskać więcej informacji o wykonywaniu kopii zapasowych, zobacz Kopia zapasowa — wykonywanie określonych zadań.

Aby wykonać kopie zapasowe plików w pliku lub na taśmie

 1. Otwórz narzędzie Kopia zapasowa.
  Kreator kopii zapasowych lub przywracania jest uruchamiany domyślnie, o ile nie jest wyłączony. Można użyć tego kreatora lub przejść do następnego kroku i pracować w trybie zaawansowanym.
 2. Kliknij łącze Tryb zaawansowany w Kreatorze kopii zapasowych lub przywracania.
 3. Kliknij kartę Kopia zapasowa, a następnie w menu Zadanie kliknij polecenie Nowy.
 4. Zaznacz pliki i foldery, których kopię zapasową chcesz wykonać, klikając pole wyboru Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru obok dowolnego dysku, folderu lub pliku, którego kopię zapasową chcesz wykonać z lewej strony pliku lub folderu.
 5. W polu Miejsce docelowe kopii zapasowej wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz opcję Plik, jeśli chcesz wykonać kopię zapasową plików i folderów do pliku. Ta opcja jest zaznaczona domyślnie.
  • Wybierz urządzenie taśmowe, jeśli chcesz aby kopia zapasowa została zapisana na taśmie.
 6. W polu Nośnik kopii zapasowej lub nazwa pliku wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli wykonujesz kopię zapasową plików i folderów do pliku, wpisz ścieżkę i nazwę pliku dla pliku kopii zapasowej (bkf) lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby odszukać plik.
  • Jeśli wykonujesz kopię zapasową plików i folderów na taśmie, wybierz taśmę, której chcesz użyć.
 7. Wybierz odpowiednie opcje kopii zapasowej, takie jak typ kopii zapasowej i typ pliku dziennika, klikając menu Narzędzia, a następnie klikając polecenie Opcje. Po wybraniu opcji kopii zapasowej kliknij przycisk OK.
 8. Kliknij przycisk Rozpocznij, a następnie wprowadź niezbędne zmiany w oknie dialogowym Informacje o zadaniu kopii zapasowej.
 9. Aby ustawić zaawansowane opcje kopii zapasowej, takie jak weryfikacja danych lub kompresja sprzętowa, kliknij przycisk Zaawansowane. Po dokonaniu wyboru opcji zaawansowanych kliknij przycisk OK.
 10. Kliknij przycisk Rozpocznij, aby rozpocząć wykonywanie kopii zapasowej.

Uwaga

 • Narzędzie Kopia zapasowa służy do wykonywania kopii zapasowych i przywracania danych w woluminach FAT16, FAT32 lub NTFS. Jeśli jednak kopię zapasową danych wykonano z woluminu NTFS, zaleca się przywrócenie tych danych w woluminie NTFS o identycznej wersji, aby zapobiec utracie danych. Niektóre systemy plików mogą nie obsługiwać wszystkich funkcji innych systemów plików.

Uwagi

 • Narzędzie Kopia zapasowa służy do wykonywania kopii zapasowych i przywracania danych w woluminach FAT16, FAT32 lub NTFS. Jeśli jednak kopię zapasową danych wykonano z woluminu NTFS, zaleca się przywrócenie tych danych w woluminie NTFS o identycznej wersji, aby zapobiec utracie danych. Niektóre systemy plików mogą nie obsługiwać wszystkich funkcji innych systemów plików.
 • Aby uruchomić narzędzie Kopia zapasowa, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Kopia zapasowa.
 • Nawet jeśli Kreator kopii zapasowych lub przywracania nie zostanie uruchomiony domyślnie, można za jego pomocą wykonać kopię zapasową, klikając łącze Tryb kreatora na karcie Zapraszamy.
 • Aby utworzyć kopie zapasowe i przywracać pliki bazy danych programu Microsoft SQL Server, zaleca się użycie wbudowanych narzędzi SQL do tworzenia kopii zapasowych i przywracania. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z dokumentacją programu Microsoft SQL Server.
 • Niektóre stacje taśm mogą nie obsługiwać kompresji sprzętowej.
 • Dane o stanie systemu zawierają większość informacji o konfiguracji systemu, mogą jednak nie zawierać wszystkich informacji potrzebnych do odzyskania systemu po awarii. Dlatego zaleca się, aby podczas wykonywania kopii zapasowej systemu wykonać kopię zapasową wszystkich woluminów rozruchowych i systemowych, łącznie z danymi o stanie systemu.
 • Kopię zapasową danych o stanie systemu można wykonywać tylko na komputerze lokalnym. Kopii zapasowej danych o stanie systemu nie można wykonywać na komputerze zdalnym.
 • Pliki kopii zapasowych zazwyczaj mają rozszerzenie bkf. Można stosować dowolnie wybrane rozszerzenie, ale bardzo zalecane jest używanie rozszerzenia bfk, które jest skojarzone z odpowiednimi plikami i gwarantuje rozpoznawanie pliku jako kopii zapasowej.
 • Operatorzy kopii zapasowych i administratorzy mogą wykonywać kopie zapasowe zaszyfrowanych plików i folderów oraz przywracać je bez konieczności odszyfrowywania plików lub folderów.
 • Jeśli na komputerze uruchomiono program Windows Media Services i zachodzi potrzeba wykonania kopii zapasowej plików skojarzonych z zapewnianymi przezeń usługami, należy zapoznać się z tematem „Uruchamianie programu Kopia zapasowa z programem Windows Media Services” w dokumentacji online programu Windows Media Services. Przed przystąpieniem do wykonywania kopii zapasowej lub przywracania plików skojarzonych z programem Windows Media Services, należy wykonać procedury opisane w dokumentacji online programu Windows Media Services.

Aby przywrócić pliki z pliku lub taśmy

 1. Otwórz narzędzie Kopia zapasowa.
  Kreator kopii zapasowych lub przywracania jest uruchamiany domyślnie, o ile nie jest wyłączony.
 2. Kliknij łącze Tryb zaawansowany w Kreatorze kopii zapasowych lub przywracania.
 3. Na karcie Przywróć i zarządzaj nośnikiem, w polu Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru obok dowolnego dysku, folderu lub pliku, który chcesz przywrócić zaznacz pliki i foldery, które chcesz przywrócić, klikając pola wyboru z lewej strony każdego z nich.
 4. W polu Przywróć pliki do wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeżeli chcesz przywrócić kopie zapasowe plików i folderów do tego folderu lub do tych folderów, z których wykonywano ich kopie zapasowe, kliknij opcję Lokalizacja oryginalna. Przejdź do kroku 6.
  • Jeżeli chcesz, aby kopie zapasowe plików i folderów były przywrócone do wyznaczonego folderu, kliknij opcję Lokalizacja alternatywna. Opcja ta zachowuje strukturę folderów danych w kopii zapasowej; wszystkie foldery i podfoldery pojawią się w wyznaczonym folderze alternatywnym.
  • Jeżeli chcesz, aby kopie zapasowe plików i folderów były przywrócone do wyznaczonego folderu, kliknij opcję Pojedynczy folder. Opcja ta nie zachowuje struktury folderów danych w kopii zapasowej; pliki pojawią się tylko w wyznaczonym folderze.
 5. Jeśli zaznaczysz opcję Lokalizacja alternatywna lub Pojedynczy folder, w obszarze Lokalizacja alternatywna wpisz ścieżkę do folderu lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby odszukać folder.
 6. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, kliknij kartę Przywracanie, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeżeli nie chcesz, aby operacja przywracania kopiowała pliki na miejsce istniejących już na twardym dysku danych, kliknij opcję Nie zamieniaj pliku na tym komputerze.
  • Aby operacja przywracania zamieniała starsze pliki na dysku twardym na nowsze pliki z kopii zapasowej, kliknij opcję Zamień plik na dysku tylko wtedy, gdy plik na dysku jest starszy.
  • Jeżeli chcesz, aby operacja przywracania zamieniała pliki na dysku twardym niezależnie od tego, czy pliki w kopii zapasowej są nowsze czy starsze, kliknij opcję Zawsze zamieniaj plik na tym komputerze.
  • Kliknij przycisk OK, aby zaakceptować wybrane opcje przywracania.
 7. Kliknij przycisk Rozpocznij przywracanie.
 8. Aby zmienić dowolną z zaawansowanych opcji przywracania, taką jak przywracanie ustawień zabezpieczeń czy danych punktów połączenia, kliknij przycisk Zaawansowane. Po ustawieniu zaawansowanych opcji przywracania kliknij przycisk OK.
 9. Aby uruchomić operację przywracania, kliknij przycisk OK.

Uwaga

 • Po wybraniu opcji Zawsze zamieniaj plik na tym komputerze niektóre dane mogą zostać utracone, jeśli plik, z którym pracujesz, znajduje się w kopii zapasowej.
 • Narzędzie Kopia zapasowa służy do wykonywania kopii zapasowych i przywracania danych w woluminach FAT16, FAT32 lub NTFS. Jeśli jednak kopię zapasową danych wykonano z woluminu NTFS, zaleca się przywrócenie tych danych w woluminie NTFS o identycznej wersji, aby zapobiec utracie danych. Niektóre systemy plików mogą nie obsługiwać wszystkich funkcji innych systemów plików.

Uwagi

 • Narzędzie Kopia zapasowa służy do wykonywania kopii zapasowych i przywracania danych w woluminach FAT16, FAT32 lub NTFS. Jeśli jednak kopię zapasową danych wykonano z woluminu NTFS, zaleca się przywrócenie tych danych w woluminie NTFS o identycznej wersji, aby zapobiec utracie danych. Niektóre systemy plików mogą nie obsługiwać wszystkich funkcji innych systemów plików.
 • Aby uruchomić narzędzie Kopia zapasowa, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Kopia zapasowa.
 • Do przywracania plików można też użyć Kreatora przywracania, klikając w menu Narzędzia polecenie Kreator przywracania.
 • Aby utworzyć kopie zapasowe i przywracać pliki bazy danych programu Microsoft SQL Server, zaleca się użycie wbudowanych narzędzi SQL do tworzenia kopii zapasowych i przywracania. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z dokumentacją programu Microsoft SQL Server.
 • Aby przywrócić dane o stanie systemu na kontrolerze domeny, należy najpierw uruchomić komputer w trybie przywracania usług katalogowych. Tryb taki pozwala przywracać katalog SYSVOL i bazę danych usługi katalogowej Active Directory.
 • Dane o stanie systemu można przywracać tylko na komputerze lokalnym. Danych o stanie systemu nie można przywracać na komputerze zdalnym.
 • Operatorzy kopii zapasowych i administratorzy mogą wykonywać kopie zapasowe zaszyfrowanych plików i folderów oraz przywracać je bez konieczności odszyfrowywania plików lub folderów.

Informacje o różnicach w działaniu

 • Serwer może działać w różny sposób w zależności od wersji zainstalowanego systemu operacyjnego, uprawnień konta i ustawień menu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie Pomocy w sieci Web.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2016 Microsoft