TechNet
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko

Sterowniki magazynu masowego a proces instalacji

Sterowniki magazynu masowego a proces instalacji

Jeśli w komputerze znajduje się kontroler magazynu masowego (taki jak karta SCSI, RAID czy kanału światłowodowego) dla dysku twardego, należy sprawdzić, czy jest on zgodny z produktami z rodziny Windows Server 2003, klikając odpowiednie łącze w temacie Zasoby pomocy.

Jeśli kontroler jest zgodny, ale wiadomo, że producent dostarczył dla niego osobny plik sterownika przeznaczony dla produktów z rodziny Windows Server 2003, należy uzyskać ten plik (zapisany na dyskietce) przed rozpoczęciem instalacji. We wczesnej fazie instalacji w wierszu u dołu ekranu zostanie wyświetlony monit nakazujący naciśnięcie klawisza F6. Kolejne monity wskażą sposób dostarczenia pliku sterownika Instalatorowi, tak aby mógł on uzyskać dostęp do kontrolera magazynu masowego.

W razie wątpliwości, czy jest konieczne użycie osobnego pliku sterownika od producenta kontrolera magazynu masowego, można spróbować uruchomić Instalatora. Jeśli kontroler nie jest obsługiwany przez pliki sterowników dostępne na dysku CD Instalatora i wymaga pliku sterownika dostarczonego przez producenta sprzętu, Instalator zatrzyma pracę i wyświetli komunikat z informacją, że nie może znaleźć urządzeń dyskowych, lub wyświetli niepełną listę kontrolerów. Po uzyskaniu potrzebnego pliku sterownika należy ponownie uruchomić Instalatora i nacisnąć klawisz F6, gdy zostanie wyświetlony monit.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2016 Microsoft