TechNet
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko

Drukowanie wielu stron na arkuszu

Aby wydrukować wiele stron na arkuszu

Aby wydrukować wiele stron na jednym arkuszu papieru, drukarka musi obsługiwać tę funkcję, a użytkownik musi posiadać uprawnienie Drukowanie, które jest jednym z kilku uprawnień do drukarki. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij Tematy pokrewne.

  1. Otwórz aplet Drukarki i faksy.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę używanej drukarki, a następnie kliknij polecenie Preferencje drukowania.
  3. Na karcie Układ, w polu Stron na arkusz kliknij liczbę stron, które chcesz wydrukować na arkuszu.
    W obszarze podglądu okna dialogowego pojawi się odwzorowanie dokonanego wyboru.

Uwagi

  • Aby otworzyć aplet Drukarki i faksy, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Drukarki i faksy.
  • Wszelkie zmiany wprowadzone w oknie dialogowym Preferencje drukowania powodują zmianę domyślnych ustawień dokumentów dla drukarki i wpływają na wszystkie dokumenty wysyłane do drukarki. Aby zmienić ustawienia wydruku dla pojedynczych dokumentów z poziomu używanego programu, kliknij polecenie Ustawienia strony (lub Ustawienia wydruku) w menu Plik programu, a następnie wybierz odpowiednie opcje.
  • Aby uzyskać informacje dotyczące domyślnych ustawień drukowania dla wszystkich użytkowników połączonych z drukarką, kliknij Tematy pokrewne.

Informacje o różnicach w działaniu

  • Serwer może działać w różny sposób w zależności od wersji zainstalowanego systemu operacyjnego, uprawnień konta i ustawień menu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie Pomocy w sieci Web.

Zobacz też:

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2016 Microsoft