Masz jakieś sugestie? Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko

Otwieranie Edytora Rejestru

Aby otworzyć Edytor Rejestru

  • Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.

Przestroga

  • Niepoprawne edytowanie rejestru może spowodować poważne uszkodzenie systemu. Przed wprowadzeniem zmian w rejestrze należy wykonać kopie zapasowe wszelkich ważnych danych przechowywanych na komputerze. W miarę możliwości należy używać narzędzi i programów innych niż Edytor Rejestru do edytowania rejestru.

Uwagi

  • Aby uruchomić Edytor Rejestru, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  • W niektórych wcześniejszych wersjach systemu Windows istniały dwie wersje Edytora Rejestru: regedit.exe i regedt32.exe. Wersja Edytora Rejestru dołączona do systemów z rodziny Windows Server 2003 zastępuje obie wersje z wcześniejszych systemów operacyjnych.

Informacje o różnicach w działaniu

  • Serwer może działać w różny sposób w zależności od wersji zainstalowanego systemu operacyjnego, uprawnień konta i ustawień menu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie Pomocy w sieci Web.

Zobacz też:

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2016 Microsoft