Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko

Narzędzia diagnostyczne

Narzędzia diagnostyczne

W poniższej tabeli zamieszczono wykaz narzędzi diagnostycznych protokołu TCP/IP. Te narzędzia mogą pomóc w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów z sieciami TCP/IP.

 

Narzędzie Opis

Arp

Służy do przeglądania i edytowania pamięci podręcznej protokołu ARP. Pamięć podręczna ARP zawiera mapowanie adresów programowych na sprzętowe, które są używane do wysyłania danych w sieci lokalnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Polecenie arp.

Hostname

Służy do wyświetlania nazwy komputera hosta używanej do uwierzytelniania przez narzędzia Rcp, Rsh i Rexec. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Polecenie hostname.

Ipconfig

Służy do wyświetlania informacji o bieżącej konfiguracji protokołu TCP/IP. Służy także do ręcznego zwalniania i odnawiania dzierżawy konfiguracji TCP/IP przypisanej przez serwer DHCP oraz do resetowania zarejestrowanych nazw DNS. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Polecenie ipconfig i Narzędzia wiersza polecenia.

Lpq

Służy do wyświetlania informacji o stanie kolejki wydruku na komputerach z zainstalowanym oprogramowaniem serwera wydruku LPD (Line Printer Daemon). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Polecenie lpq.

Nbtstat

Służy do sprawdzania bieżących połączeń NetBIOS w sieci TCP/IP, aktualizowania pamięci podręcznej Lmhosts oraz ustalania zarejestrowanych nazw i identyfikatora zakresu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Polecenie nbtstat.

Netsh

Służy do wyświetlania ustawień protokołu TCP/IP na komputerze lokalnym albo zdalnym i administrowania nimi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Polecenia netsh dotyczące protokołu IP interfejsu.

Netstat

Służy do wyświetlania statystyk protokołu i informacji o bieżących połączeniach TCP/IP. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Polecenie netstat.

Nslookup

Służy do sprawdzania rekordów, aliasów hostów domen, usług hostów domen i informacji o systemie operacyjnym za pomocą kwerend wysyłanych do serwerów DNS. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Polecenie nslookup i Weryfikacja rejestracji kontrolerów domen w systemie DNS za pomocą polecenia nslookup.

Ping

Służy do sprawdzania, czy protokół TCP/IP został skonfigurowany prawidłowo, i sprawdzania połączeń z innymi systemami hostów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Polecenie ping i Testowanie konfiguracji protokołu TCP/IP za pomocą polecenia ping.

Route

Służy do przeglądania i edytowania lokalnej tabeli routingu IP. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Polecenie route.

Tracert

Służy do śledzenia trasy datagramu IP do punktu docelowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Polecenie tracert i Śledzenie ścieżki za pomocą polecenia tracert.

Pathping

Służy do śledzenia trasy pakietu do punktu docelowego i do wyświetlania informacji o utraconych pakietach dla każdego routera ścieżki. Polecenie Pathping może być także używane do rozwiązywania problemów z jakością usług (QoS, Quality of Service) obsługujących połączenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z polecenia pathping.

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz dodatkowych narzędzi administracyjnych, za pomocą których można rozwiązywać problemy z protokołem TCP/IP:

 

Narzędzie administracyjne Opis

Usługa SNMP

Dostarcza informacje statystyczne do systemów zarządzania SNMP.

Podgląd zdarzeń

Śledzi błędy i zdarzenia.

Dzienniki wydajności i alerty

Służą do analizowania wydajności protokołu podstawowego TCP/IP, jeśli jest zainstalowana usługa SNMP.

Monitor sieci

Służy do przechwytywania i analizowania ruchu TCP/IP wychodzącego i przychodzącego do komputerów z systemami operacyjnymi Windows Server 2003.

Edytor rejestru

Umożliwia przeglądanie i edytowanie ustawień rejestru.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2015 Microsoft