Co to jest przystawka Certyfikaty?

Dotyczy: Windows 7, Windows Server 2008 R2

Przystawka Certyfikaty jest podstawowym narzędziem dla użytkowników i administratorów obsługujących przeglądanie i zarządzanie certyfikatami dla użytkownika, komputera lub usługi.

Przystawka Certyfikaty umożliwia użytkownikowi żądanie, odnawianie, znajdowanie, wyświetlanie, przenoszenie, kopiowanie i usuwanie certyfikatów.

Dlaczego należy używać przystawki Certyfikaty

Przystawka Certyfikaty jest uniwersalnym narzędziem do zarządzania certyfikatami dla użytkownika, komputera lub usługi. Można jej użyć do sprawdzenia, jakie certyfikaty są przechowywane na komputerze, gdzie są przechowywane lub jakie są opcje konfiguracji dla tych certyfikatów.

Ponadto przy użyciu przystawki Certyfikaty użytkownik może uruchomić kreatory, które ułatwią następujące zadania:

  • rejestrowanie nowych certyfikatów,

  • odnawianie istniejących certyfikatów,

  • wyszukiwanie certyfikatów,

  • importowanie certyfikatów,

  • eksportowanie lub przygotowywanie kopii zapasowych certyfikatów.

W większości przypadków użytkownicy nie muszą osobiście zarządzać swoimi certyfikatami i magazynami certyfikatów. To zadanie mogą wykonywać administratorzy, odpowiednio ustawione zasady lub programy, które używają certyfikatów.

Głównymi użytkownikami przystawki Certyfikaty są administratorzy, którzy mogą wykonywać wiele zadań związanych z zarządzaniem certyfikatami w swoich osobistych magazynach certyfikatów oraz w magazynach certyfikatów dowolnych komputerów lub usług, którymi mają prawo administrować. Użytkownicy mogą zarządzać tylko certyfikatami znajdującymi się w ich magazynie osobistym.

Aby uzyskać informacje o certyfikatach i korzystaniu z przystawki Certyfikaty, zobacz następujące tematy:

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż: