Usuwanie certyfikatu

Dotyczy: Windows 7, Windows Server 2008 R2

Certyfikaty mogą stać się przestarzałe z wielu powodów, na przykład kiedy zostaną złamane, uszkodzone lub zastąpione przez nowy certyfikat. Jednak nawet jeśli certyfikat zostanie usunięty, odpowiadający mu klucz prywatny nie zostanie usunięty.

ImportantWażne
Przed usunięciem certyfikatu należy sprawdzić, czy certyfikat nie będzie więcej potrzebny, na przykład do odczytania starych dokumentów, które zostały zaszyfrowane przy użyciu klucza prywatnego certyfikatu.

Do wykonania tej procedury jest wymagana przynależność co najmniej do grupy Użytkownicy lub Administratorzy lokalni. Należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami w sekcji „Uwagi dodatkowe” w tym temacie.

Aby usunąć certyfikat
  1. Otwórz przystawkę Certyfikaty dla użytkownika, komputera lub usługi.

  2. W drzewie konsoli w magazynie logicznym, w którym jest przechowywany certyfikat do usunięcia, kliknij pozycję Certyfikaty.

  3. W okienku szczegółów kliknij certyfikat, który chcesz usunąć. (Aby zaznaczyć kilka certyfikatów, naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL, a następnie kliknij poszczególne certyfikaty.)

  4. W menu Akcja kliknij polecenie Usuń.

  5. Kliknij przycisk Tak, jeśli masz pewność, że chcesz trwale usunąć certyfikat.

Uwagi dodatkowe

  • Certyfikatami użytkownika może zarządzać użytkownik lub administrator. Certyfikatami wystawionymi dla komputera lub usługi może zarządzać tylko administrator lub użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia.

  • Aby otworzyć przystawkę Certyfikaty, zobacz temat Dodawanie przystawki Certyfikaty do programu MMC.

  • Przed usunięciem certyfikatu możesz wykonać jego kopię zapasową przez eksportowanie certyfikatu. Aby zapoznać się z procedurą eksportowania certyfikatu, zobacz temat Eksportowanie certyfikatu.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż: