Karta Zaawansowane ustawienia IP IPv6

Dotyczy: Windows 7, Windows Server 2008 R2

Ustawienia na tej karcie można zastosować w tym połączeniu sieciowym tylko wówczas, gdy nie jest używana opcja Automatycznie uzyskaj adres IPv6 na karcie Ogólne.

Pole Adresy IP zawiera listę dodatkowych adresów IP wersja 6 (IPv6), które można przypisać do tego połączenia sieciowego. Liczba adresów IP, które można skonfigurować, jest nieograniczona. To ustawienie jest przydatne, jeśli dany komputer łączy się z pojedynczą siecią fizyczną, ale wymaga zaawansowanego adresowania IP ze względu na jedną z poniższych przyczyn:

 • Używana jest pojedyncza sieć logiczna IP, a dany komputer potrzebuje więcej niż jednego adresu IP do komunikacji w tej sieci.

 • Używanych jest wiele logicznych sieci IP, a dany komputer potrzebuje innego adresu IP do komunikacji z każdą z nich.

Opcja Bramy domyślne wyświetla listę adresów IP dla dodatkowych bram domyślnych, które mogą być używane przez to połączenie sieciowe. Brama domyślna to lokalny router IP używany do przesyłania pakietów do miejsc docelowych, znajdujących się poza siecią lokalną.

Opcja Metryka automatyczna określa, czy protokół TCP/IP automatycznie oblicza metrykę interfejsu opartą na szybkości interfejsu. Najszybszy interfejs ma najniższą wartość metryki interfejsu.

Opcja Metryka interfejsu udostępnia miejsce do wpisania wartości metryki interfejsu dla tego połączenia sieciowego. Niższa wartość metryki interfejsu oznacza wyższy priorytet użycia tego interfejsu. Wartością domyślną jest 5.

Procedury

Aby skonfigurować dodatkowe adresy IP dla tego połączenia
 1. W grupie Adresy IP kliknij opcję Dodaj.

 2. Wpisz adres IP w polu Adres IP.

 3. W polu Długość prefiksu podsieci wpisz długość prefiksu podsieci, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 4. Powtórz kroki od 1 do 3 dla każdego adresu IP, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby skonfigurować dodatkowe domyślne bramy dla tego połączenia
 1. Na karcie Ustawienia protokołu IP, w polu Bramy domyślne kliknij przycisk Dodaj.

 2. W obszarze Bramy domyślne w polu Brama wpisz adres IP bramy domyślnej. Aby ręcznie skonfigurować metrykę trasy domyślnej, wyczyść pole wyboru Metryka automatyczna i w polu Metryka wpisz metrykę.

 3. Kliknij przycisk Dodaj.

 4. Powtórz kroki 1-3 dla każdej bramy domyślnej, którą chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby skonfigurować niestandardową metrykę dla tego połączenia
 • Wyczyść pole wyboru Metryka automatyczna, a następnie wpisz wartość metryki w polu Metryka interfejsu.

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać najnowsze szczegółowe informacje dla specjalistów IT dotyczące protokołu TCP/IP w wersjach 4 i 6, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=117437 oraz http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=71543 (strony mogą zostać wyświetlone w języku angielskim).

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż: