Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko

Usługa inteligentnego transferu w tle — pojęcia

Pojęcia

W tym temacie opisano, jak używać powiadomień usługi BITS; zawiera on również informacje związane z zabezpieczeniami usługi BITS.

Korzystanie z powiadomień usługi BITS

Rozszerzenia serwera BITS zapewniają sposób powiadamiania aplikacji sieci Web o przybyciu danych z komputera klienckiego do serwera oraz sposób generowania przez serwer odpowiedzi do komputera klienckiego. Ten mechanizm można skonfigurować dla każdego katalogu wirtualnego na serwerze, używając formantów w sekcji Zezwalaj na powiadomienia na karcie Rozszerzenia serwera usługi inteligentnego transferu w tle.

Jeżeli pole wyboru Zezwalaj na powiadomienia jest zaznaczone, dostępne stają się dwa formanty, które umożliwiają konfigurację: Typ powiadomienia oraz Adres URL powiadomienia.

Formant Typ powiadomienia wymaga wybrania opcji Wyślij nazwę pliku lub opcji Wyślij dane.

  • Wybranie opcji Wyślij nazwę pliku powoduje przekazanie jedynie nazwy pliku i informuje serwer o lokalizacji przekazanego pliku oraz o miejscu, w którym należy zapisać odpowiedź. Aplikacja jest odpowiedzialna za otwarcie (przekazanego) pliku danych żądania oraz za utworzenie danych odpowiedzi.
  • Wybranie opcji Wyślij dane powoduje przekazanie wszystkich danych bezpośrednio między serwerem a aplikacją i określa lokalizację danych i odpowiedzi.

Jeżeli rozszerzenia serwera BITS otrzymają wszystkie przekazywane dane od aplikacji komputera klienckiego, zostanie wysłana odpowiedź powiadamiająca na określony adres URL powiadomienia. W przypadku ustawienia Wyślij nazwę pliku usługa BITS zapisze odpowiedź do adresu URL. W przypadku ustawienia Wyślij dane usługa BITS zapisze dane i odpowiedź do pliku tymczasowego, który komputer kliencki będzie mógł pobrać.

Usługa BITS korzysta z mechanizmów zabezpieczeń usług IIS. Powiadomienia usługi BITS są generowane wyłącznie w kontekście zabezpieczeń określonym przez system kliencki. Kontekst ten ustawia się w oknie dialogowym Metody uwierzytelniania, do którego można uzyskać dostęp z karty Zabezpieczenia katalogów okna dialogowego Właściwości katalogu wirtualnego.

Zabezpieczanie katalogów wirtualnych

Usługi IIS pozwalają użytkownikowi ustawiać uprawnienia Uruchamianie skryptu i Wykonywanie oddzielnie od uprawnień Zapisu. Zwykle administratorzy nie zezwalają na zapis w katalogu wirtualnym, aby uniemożliwić klientom przekazywanie skryptów wykonywalnych do katalogu, a następnie wykonywanie ich.

Jednak jeżeli włączono przekazywanie usługi BITS dla katalogu wirtualnego, klienci mogą zapisywać w katalogu za pomocą przekazywania usługi BITS, nawet jeżeli uprawnienia zapisu w katalogu wirtualnym są wyłączone. Aby chronić serwer, rozszerzenia serwera BITS wyłączają wszystkie uprawnienia uruchamiania skryptów i wykonywania dla katalogu wirtualnego, w którym włączono przekazywanie usługi BITS. Aby katalog wirtualny był odpowiednio zabezpieczony, rozszerzenia serwera BITS nie odpowiadają na żądania klientów dotyczące przekazywania danych do czasu wyłączenia uprawnień. Jeżeli w którymś momencie te ustawienia zostaną włączone, rozszerzenia serwera BITS będą odmownie odpowiadały na wszystkie żądania przekazywania do czasu ponownego wyłączenia tych uprawnień. Po każdej odmowie dostępu rozszerzeń serwera BITS tworzony jest wpis w dzienniku usług IIS.

Aby uzyskać więcej informacji o zabezpieczaniu katalogów wirtualnych, zobacz pomoc online.

Korzystanie z usługi BITS z protokołem SSL

Rozszerzenia serwera BITS są instalowane z konfiguracją domyślną, w której nie jest wymagany zabezpieczony ruch usługi BITS podczas replikacji danych. Jeżeli usługa BITS będzie używana do transferowania ważnych danych, należy skorzystać z zabezpieczonego połączenia, na przykład z protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Aby uzyskać ogólne informacje o protokole SSL, zobacz pomoc online.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2015 Microsoft