Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko

Uruchamianie i zatrzymywanie buforu drukowania

Aby uruchomić i zatrzymać bufor drukowania

 1. Otwórz przystawkę Zarządzanie komputerem.
 2. W drzewie konsoli kliknij węzeł Usługi.
  Gdzie?
  • Zarządzanie komputerem/Usługi i aplikacje/Usługi
 3. W okienku szczegółów kliknij dwukrotnie element Bufor wydruku.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności, zależnie od tego, co chcesz osiągnąć:
  Kliknij przycisk Zatrzymaj, aby zatrzymać usługę.
  Kliknij przycisk Uruchom, aby uruchomić usługę.

Uwagi

 • Aby otworzyć przystawkę Zarządzanie komputerem, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Zarządzanie komputerem.
 • Zatrzymanie usługi Bufor wydruku może spowodować zatrzymanie innych zależnych od niej usług.
 • Bufor wydruku jest domyślnie uruchamiany na koncie systemowym Komputer lokalny.
 • Usługę Bufor wydruku można również uruchomić i zatrzymać za pomocą polecenia z wiersza polecenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Tematy pokrewne.

Informacje o różnicach w działaniu

 • Serwer może działać w różny sposób w zależności od wersji zainstalowanego systemu operacyjnego, uprawnień konta i ustawień menu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie Pomocy w sieci Web.

Zobacz też:

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2015 Microsoft