Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko

Mostek sieciowy

Mostek sieciowy

Mostek sieciowy umożliwia tanie i łatwe łączenie segmentów sieci LAN. Segment sieci LAN jest fragmentem nośnika sieciowego, który łączy komputery. Często sieć składa się z więcej niż jednego segmentu sieci LAN. W systemach wcześniejszych niż Windows XP, Windows Server 2003 Standard Edition i Windows Server 2003 Enterprise Edition w celu utworzenia sieci złożonej z więcej niż jednego segmentu sieci LAN można było użyć dwóch rozwiązań: routingu IP albo mostka sprzętowego. Routing IP wymagał zakupu sprzętowych routerów lub skonfigurowania komputerów do pracy w charakterze routerów, skonfigurowania adresowania IP na każdym komputerze w każdym segmencie sieci i skonfigurowania każdego segmentu sieci jako osobnej podsieci. Mostki sprzętowe nie wymagały skomplikowanych konfiguracji, ale konieczny był zakup odpowiedniego sprzętu. Ponadto, jeśli używane były różne typy nośników sieciowych, trzeba było utworzyć osobną podsieć dla każdego typu nośnika.

W przeciwieństwie do powyższych rozwiązań funkcja Mostek sieciowy dostępna w systemach Windows XP, Windows Server 2003 Standard Edition i Windows Server 2003 Enterprise Edition umożliwia połączenie segmentów LAN w bardzo prosty sposób, za pomocą polecenia menu Połączenia mostkowe. Nie jest wymagana żadna konfiguracja, nie trzeba także kupować dodatkowego sprzętu, takiego jak routery i mostki. Mostek sieciowy automatyzuje proces konfiguracji wymagany do realizacji routingu między sieciami wielosegmentowymi, w których występuje jeden typ nośnika albo różne nośniki.

Sieć mieszana (Ethernet i bezprzewodowa)

Przykład użycia mostka sieciowego

Załóżmy, że istnieje sieć w małym biurze składająca się z czterech komputerów (PC1, PC2, PC3 i PC4) oraz jednego koncentratora sieci Ethernet. Na czterech komputerach jest uruchomiony system Windows XP, Windows Server 2003 Standard Edition lub Windows Server 2003 Enterprise Edition i jest w nich zainstalowany następujący sprzęt:

  • Komputer PC1 jest wyposażony w kartę łączącą go z Internetem, w kartę sieciową Ethernet, w kartę sieciową HPNA oraz w kartę sieci bezprzewodowej.
  • Komputer PC2 jest wyposażony w kartę sieci Ethernet.
  • Komputer PC3 jest wyposażony w kartę sieci HPNA.
  • Komputer PC4 jest wyposażony w kartę sieci bezprzewodowej.

Karty sieci Ethernet komputerów PC1 i PC2 są podłączone do wspólnego koncentratora sieci Ethernet, tworząc pierwszy segment sieci LAN. Komputer PC1 jest połączony z komputerem PC3 za pomocą karty HPNA, tworząc drugi segment sieci LAN; ten sam komputer PC1 jest połączony z komputerem PC1 za pomocą karty sieci bezprzewodowej, tworząc trzeci segment sieci LAN.

Mostka sieciowego można użyć do połączenia karty sieci Ethernet, karty sieci HPNA i karty sieci bezprzewodowej na komputerze PC1. Mostek sieciowy może przekazywać ruch między segmentami sieci LAN i w ten sposób umożliwić komunikację między wszystkimi komputerami.

Zmostkowane połączenia sieciowe

Bez mostka sieciowego (lub dodatkowych konfiguracji routingu bądź mostka sprzętowego) tylko komputer PC1 może komunikować się ze wszystkimi pozostałymi komputerami, ponieważ tylko on ma połączenie ze wszystkimi trzema segmentami sieci LAN. Ponieważ komputery PC2, PC3 i PC4 korzystają z różnych typów nośnika sieciowego, należą do różnych segmentów sieci LAN i nie mogą komunikować się z żadnym komputerem, oprócz PC1 (o ile nie zostanie użyty mostek sieciowy, dodatkowe konfiguracje routingu lub mostek sprzętowy).

Uwagi dotyczące mostka sieciowego

Na komputerze może istnieć tylko jeden mostek, ale może z niego korzystać tyle różnych połączeń sieciowych, ile fizycznie może obsłużyć dany komputer. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia mostka sieciowego, zobacz Konfigurowanie mostka sieciowego.

Aby uwzględnić prywatne połączenie usługi ICS w mostku sieciowym, należy tymczasowo wyłączyć usługę ICS. Należy uważać, by nie włączyć publicznego połączenia ICS do mostka sieciowego. Spowodowałoby to utworzenie niezabezpieczonego łącza między siecią a Internetem, narażając sieć na wtargnięcia i uniemożliwiając włączenie zapory ICF lub usługi ICS. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z usługi ICS, zobacz Łączenie się z Internetem w sieci w domu lub małym biurze.

Częścią mostka sieciowego mogą być tylko karty Ethernet, karty IEEE-1394 i karty zgodne ze standardem Ethernet, na przykład karty bezprzewodowe i karty domowej sieci telefonicznej. Mostki sieciowe z połączeniami bezprzewodowymi lub IEEE-1394 obsługują komunikację wyłącznie za pomocą protokołu Internet Protocol w wersji 4 (IPv4).

Algorytm STA (Spanning Tree Algorithm)

Usługa Mostek sieciowy używa algorytmu STA (Spanning Tree Algorithm) IEEE do określania topologii przesyłania danych, w której nie występują pętle. Jeżeli w sieci zmostkowanej istnieje wiele ścieżek, mogą powstawać pętle, a proste zasady przesyłania określone dla mostka mogą powodować „wir komunikacyjny”, w którym ta sama ramka jest przesyłana w nieskończoność z jednego segmentu sieci do drugiego. Algorytm STA zapewnia zautomatyzowany mechanizm pozwalający selektywnie wyłączać przesyłanie danych przez mostek do określonych portów, jeśli jest to wymagane w celu usunięcia pętli w topologii przesyłania danych. Mostek sieciowy nie wymaga konfigurowania do pracy zgodnie z algorytmem STA.

Uwaga

  • Usługi Udostępnianie połączenia internetowego i Mostek sieciowy nie są dostępne w systemie Windows Server 2003 Web Edition, Windows Server 2003 Datacenter Edition ani w pierwotnych wersjach systemów operacyjnych Windows Server 2003 opartych na architekturze Itanium.
Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2015 Microsoft