Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko

Certyfikaty — rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów

Jaki problem należy rozwiązać?

Nazwa szablonu certyfikatu to długi ciąg znaków alfanumerycznych w przystawce Certyfikaty.

Przyczyna: Ciąg ten jest identyfikatorem obiektu (znanym również jako OID). Każdy szablon certyfikatu jest reprezentowany przez identyfikator obiektu. Przystawka nie otrzymała pełnej nazwy szablonu od urzędu certyfikacji.

Rozwiązanie: Zamknij i otwórz ponownie przystawkę Certyfikaty.

Zobacz też:  Dodawanie przystawki Certyfikaty do konsoli programu MMC.

Podczas próby użycia stron rejestracji urzędu certyfikacji w sieci Web występuje następujący błąd: „Nie powiodło się pobranie i zainstalowanie właściwej wersji formantu ActiveX. Możliwe, że nie masz wystarczających uprawnień. Poproś o pomoc administratora systemu”.

Przyczyna: Użytkownik uzyskujący dostęp do stron sieci Web nie jest członkiem grupy Administratorzy ani Użytkownicy zaawansowani na komputerze lokalnym. Gdy w urzędzie certyfikacji (UC) pojawi się nowsza wersja oprogramowania do rejestracji przez sieć Web, komputer kliencki musi ją zainstalować. Oprogramowanie to może zainstalować tylko członek grupy Administratorzy lub Użytkownicy zaawansowani.

Rozwiązanie: Zaloguj się do sieci jako członek grupy Administratorzy lub Użytkownicy zaawansowani, aby uzyskać dostęp do stron rejestracji w sieci Web i pobrać nowszą wersję oprogramowania.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2015 Microsoft