Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko

W 64-bitowych wersjach systemu Windows jest wyświetlany komunikat o błędzie ERROR_BAD_EXE_FORMAT

Najczęstsze problemy dotyczące 32-bitowych aplikacji działających w 64-bitowej wersji systemu Windows są związane z niezgodnością obrazu. Niezgodność obrazu występuje wtedy, gdy proces 64-bitowy próbuje załadować 32-bitową bibliotekę DLL lub gdy proces 32-bitowy próbuje załadować 64-bitową bibliotekę DLL. Błędy niezgodności obrazu powodujące awarię procesu roboczego podczas uruchamiania są rejestrowane w dzienniku zdarzeń systemu Windows jako błędy 0xC1: ERROR_BAD_EXE_FORMAT. Błędy niezgodności obrazu niepowodujące awarii procesu roboczego podczas uruchamiania są rejestrowane w plikach dziennika usług IIS jako błędy Win32 0xC1: ERROR_BAD_EXE_FORMAT. Aby usunąć te błędy, należy skonfigurować usługi IIS w taki sposób, aby procesy robocze miały tę samą bitowość co aplikacje. Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania usług IIS do uruchamiania 32-bitowych aplikacji w 64-bitowym systemie Windows, zobacz Konfigurowanie usług IIS do uruchamiania 32-bitowych aplikacji w 64-bitowym systemie Windows. Aby uzyskać więcej informacji na temat uruchamiania 32-bitowych aplikacji w 64-bitowym systemie Windows, zobacz Running 32-bit Applications on 64-bit Windows.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2015 Microsoft