Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko

Usuwanie certyfikatu

Aby usunąć certyfikat

 1. Otwórz przystawkę Certyfikaty - bieżący użytkownik.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli jest włączony tryb widoku Logiczne magazyny certyfikatów, w drzewie konsoli kliknij pozycję Certyfikaty.
   Gdzie?
  • Certyfikaty - posiadacz certyfikatu/Magazyn logiczny/Certyfikaty
  • Jeśli jest włączony tryb widoku Cel certyfikatu, w drzewie konsoli kliknij pozycję Cel.
   Gdzie?
  • Certyfikaty - posiadacz certyfikatu/Cel
 3. W okienku szczegółów kliknij certyfikat, który chcesz usunąć. (Aby zaznaczyć kilka certyfikatów, naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL, a następnie kliknij poszczególne certyfikaty.)
 4. W menu Akcja kliknij polecenie Usuń.
 5. Kliknij przycisk Tak, jeśli masz pewność, że chcesz trwale usunąć certyfikat.

Uwagi

 • Użycie łącza podanego w pierwszym kroku powoduje otwarcie okna Certyfikaty dla bieżącego użytkownika. Aby otworzyć okno Certyfikaty dla konta usługi lub konta komputera, postępuj zgodnie z podanymi niżej wskazówkami.
 • Aby otworzyć przystawkę Certyfikaty, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie mmc, a następnie kliknij przycisk OK. Z menu Plik wybierz polecenie Otwórz, kliknij konsolę, którą chcesz otworzyć, a następnie kliknij przycisk Otwórz. W drzewie konsoli kliknij węzeł Certyfikaty.
 • Jeśli konsola programu MMC zawierająca przystawkę Certyfikaty nie została jeszcze utworzona, zobacz sekcję Tematy pokrewne.
 • Zdarza się, że w drzewie konsoli nie ma folderu Certyfikaty. W takim wypadku nawiguj po drzewie konsoli do czasu, aż żądany certyfikat pojawi się w okienku szczegółów, a następnie kontynuuj tę procedurę.
 • Przed usunięciem certyfikatu możesz wykonać jego kopię zapasową przez eksportowanie certyfikatu. Aby znaleźć procedurę eksportowania certyfikatu, zobacz sekcję Tematy pokrewne.

Informacje o różnicach w działaniu

 • Serwer może działać w różny sposób w zależności od wersji zainstalowanego systemu operacyjnego, uprawnień konta i ustawień menu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie Pomocy w sieci Web.

Zobacz też:

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2015 Microsoft