Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko

Konfiguracja zaawansowana

Konfiguracja zaawansowana

Oprócz adresu IP, maski podsieci, bramy domyślnej, serwera DNS i serwera WINS, można skonfigurować następujące ustawienia protokołu TCP/IP:

 • Zaawansowane ustawienia IP
 • Zaawansowane ustawienia DNS
 • Zaawansowane ustawienia WINS
 • Opcje zaawansowane

Zaawansowane ustawienia IP

Do zaawansowanych ustawień IP należą:

 • Wielokrotne adresy IP
  Wielokrotnych adresów IP można używać dla każdego połączenia sieciowego używającego wielu schematów numerowania IP, takich jak adresy ogólnodostępne w Internecie i adresy prywatne lub wiele sieci logicznych IP należących do tego samego fizycznego segmentu sieci.
 • Wielokrotne bramy domyślne
  Za pomocą funkcji protokołu TCP/IP zwanej wykrywaniem bram nieaktywnych można wykryć niedziałające routery. Jeśli skonfigurowano wiele bram domyślnych, przerwane połączenie TCP spowoduje uaktualnienie tablicy routingu IP następną domyślną bramą z listy.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfigurowania zaawansowanych ustawień IP, zobacz Konfigurowanie protokołu TCP/IP na potrzeby adresowania statycznego.

Zaawansowane ustawienia DNS

Do zaawansowanych ustawień DNS należą:

 • Wielokrotne serwery DNS
  Jeśli skonfigurowano wiele serwerów DNS, a protokół TCP/IP nie otrzymuje odpowiedzi z bieżącego serwera DNS, protokół TCP/IP przełączy system na następny serwer DNS.
 • Rozpoznawanie nazw niekwalifikowanych
  W przypadku nazw niekwalifikowanych protokół TCP/IP można skonfigurować na dwa sposoby:
  • Dopisywanie sufiksu głównego DNS i sufiksu połączenia DNS do nazwy niekwalifikowanej dla kwerend DNS.
  • Dopisywanie serii skonfigurowanych sufiksów DNS do nazwy niekwalifikowanej dla kwerend DNS.
 • Sufiksy połączenia DNS
  Każde połączenie w oknie Połączenia sieciowe można skonfigurować tak, aby oprócz podstawowego sufiksu DNS połączenie miało własny sufiks DNS konfigurowany na karcie Nazwa komputera (w aplecie System w Panelu sterowania).
 • Dynamiczne aktualizowanie DNS
  Jeśli dostępne serwery DNS obsługują dynamiczne aktualizowanie DNS (na przykład usługa DNS systemów Windows 2000 lub Windows Server 2003), można włączyć dynamiczne aktualizowanie DNS nazwy domeny i adresów IP komputera. Jeśli skonfigurowano sufiks połączenia DNS, można także włączyć dynamiczne aktualizowanie DNS dla nazwy domeny i adresów IP komputera.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfigurowania zaawansowanych ustawień DNS, zobacz Konfigurowanie protokołu TCP/IP na potrzeby korzystania z serwera DNS.

Zaawansowane ustawienia WINS

Do zaawansowanych ustawień WINS należą:

 • Wielokrotne serwery WINS
  Jeśli skonfigurowano wiele serwerów WINS, a protokół TCP/IP nie otrzymuje odpowiedzi z bieżącego serwera WINS, protokół TCP/IP przełączy system na następny serwer WINS.
 • Włączanie i wyłączanie korzystania z pliku Lmhosts
  Jeśli plik Lmhosts jest włączony, protokół TCP/IP przeanalizuje plik Lmhosts znajdujący się w folderze główny_katalog_systemowy\System32\Drivers\Etc podczas rozpoznawania nazw NetBIOS. Domyślnie korzystanie z pliku Lmhosts jest włączone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pliki baz danych TCP/IP.
 • Włączanie i wyłączanie korzystania z funkcji NetBIOS przez TCP/IP
  Można włączać i wyłączać korzystanie z funkcji NetBIOS przez TCP/IP. Jeśli korzystanie z systemu NetBIOS przez TCP/IP jest zablokowane, nie można uruchomić programów NetBIOS przy użyciu protokołu TCP/IP. Z tego powodu może być niemożliwe łączenie się z komputerami używającymi innego systemu operacyjnego Windows 2000, Windows XP lub Windows Server 2003. Domyślnie sposób korzystania z funkcji NetBIOS przez TCP/IP jest zdefiniowany za pomocą ustawień uzyskanych z serwera DHCP.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfigurowania zaawansowanych ustawień WINS, zobacz Konfigurowanie protokołu TCP/IP w celu korzystania z serwera WINS.

Uwaga

 • Konfigurowanie identyfikatora zakresu systemu NetBIOS na karcie WINS jest już niemożliwe. Aby skonfigurować identyfikator zakresu NetBIOS, ustaw następującą wartość w rejestrze na nazwę identyfikatora zakresu, który ma być używany:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters\ScopeID
  Przestroga
  • Niepoprawne edytowanie rejestru może spowodować poważne uszkodzenie systemu. Przed wprowadzeniem zmian w rejestrze należy wykonać kopie zapasowe wszelkich ważnych danych przechowywanych na komputerze.

Opcje zaawansowane

Do opcji zaawansowanych należą:

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2015 Microsoft