TechNet
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko

Podpisywanie sterowników w systemie Windows

Podpisywanie sterowników w systemie Windows

Sterowniki urządzeń i pliki systemu operacyjnego zawarte w systemie Windows są oznaczone podpisem cyfrowym firmy Microsoft. Podpis cyfrowy oznacza, że dany sterownik lub plik przeszedł pomyślnie odpowiednie testy oraz nie został zmodyfikowany ani zastąpiony przez proces instalacyjny innego programu. Sterowniki urządzeń, które mają logo Designed for Microsoft Windows XP lub Designed for Microsoft Windows Server 2003, są oznaczone podpisem cyfrowym firmy Microsoft oznaczającym, że produkt został przetestowany pod kątem zgodności z systemem Windows i nie był modyfikowany od czasu testowania. Aby uzyskać więcej informacji o logo Designed for Microsoft Windows, zobacz Tematy pokrewne.

W zależności od sposobu skonfigurowania komputera przez administratora, system Windows może ignorować sterowniki urządzeń, które nie są podpisane cyfrowo, wyświetlać komunikat ostrzegawczy po wykryciu sterowników urządzeń, które nie są podpisane cyfrowo (zachowanie domyślne), lub uniemożliwiać użytkownikowi zainstalowanie sterowników bez podpisów cyfrowych.

System Windows zawiera następujące funkcje zapewniające, że sterowniki urządzeń i pliki systemowe pozostają w pierwotnym, podpisanym cyfrowo stanie:

  • Ochrona plików systemu Windows
  • Kontroler plików systemowych
  • Weryfikacja podpisów plików

Zobacz też:

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2016 Microsoft