Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko

Komunikaty usługi rejestrowania licencji

Komunikaty usługi rejestrowania licencji

Może pojawić się jeden lub więcej z następujących komunikatów informacyjnych lub komunikatów o błędach usługi rejestrowania licencji.

Komunikaty usługi rejestrowania licencji

 

3 Serwer nazwa_serwera zażądał odłożenia na później replikacji bazy danych licencji na tym serwerze.\r\n

Wskazuje, że określony serwer licencyjny lokacji lub kontroler domeny nie jest w stanie zaakceptować w tej chwili replikowanych danych. Usługa rejestrowania licencji spróbuje ponownie wykonać replikację za 15 minut.

4 Replikacji bazy danych licencji na serwerze nazwa_serwera została rozpoczęta.

Wskazuje, że replikacja na określonym serwerze licencyjnym lokacji lub kontrolerze domeny rozpoczęła się z powodzeniem.

5 Replikacja bazy danych licencji na serwerze nazwa_serwera została zakończona pomyślnie.

Wskazuje, że replikacja na określonym serwerze licencyjnym lokacji lub kontrolerze domeny zakończyła się pomyślnie.

Komunikaty ostrzegawcze i komunikaty o błędach

 

201 Żadna licencja nie była dostępna dla użytkownika nazwa_użytkownika korzystającego z produktu nazwa_produktu . Użyj narzędzia Licencjonowanie z folderu Narzędzia administracyjne, aby zapewnić sobie wystarczającą liczbę licencji.

Wskazuje na naruszenie licencjonowania. Wszystkie licencje dotyczące określonego produktu zostały przypisane użytkownikom. Użyj narzędzia Licencjonowanie w folderze Narzędzia administracyjne, aby przeanalizować użycie licencji. Można sprawdzić, ile licencji należy zakupić lub odebrać tym użytkownikom, którzy z nich nie korzystają.

202 Produkt nazwa_produktu wyczerpał limit licencji. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, którzy użytkownicy nie spełniają warunków zgodności i ile licencji należy zakupić, użyj apletu Licencjonowanie z folderu Narzędzia administracyjne.

Wskazuje na naruszenie licencjonowania. Wszystkie licencje dotyczące określonego produktu zostały przypisane użytkownikom. Aby sprawdzić, którzy użytkownicy nie wypełniają postanowień licencyjnych, należy użyć narzędzia Licencjonowanie w folderze Narzędzia administracyjne. Można sprawdzić, ile licencji należy zakupić lub odebrać tym użytkownikom, którzy z nich nie korzystają.

203 Nie można zapisać danych użytkownika. Dane stanowią kod błędu.

Wskazuje, że nie można zapisać zmian wprowadzonych do informacji o użytkowniku. Usługa rejestrowania licencji będzie mogła z powodzeniem zapisać dane później. Jeśli nie, dane zostaną utracone. Dane replikowane z innych serwerów będą ponownie odbierane podczas następnej replikacji. Dane wprowadzone na tym serwerze trzeba będzie wprowadzić ponownie.

204 Nie można zapisać danych mapowania grupy licencji w pliku LlsMap.LLS. Dane stanowią kod błędu.

Wskazuje, że nie można zapisać zmian wprowadzonych do grup licencji. Usługa rejestrowania licencji będzie mogła z powodzeniem zapisać dane później. Jeśli nie, dane zostaną utracone. Dane replikowane z innych serwerów będą ponownie odbierane podczas następnej replikacji. Dane wprowadzone na tym serwerze trzeba będzie wprowadzić ponownie.

205 Nie można zapisać danych zakupionych licencji w pliku CPL.CFG. Dane stanowią kod błędu.

Wskazuje, że nie można zapisać zmian wprowadzonych do informacji o zakupie licencji. Usługa rejestrowania licencji będzie mogła z powodzeniem zapisać dane później. Jeśli nie, dane zostaną utracone. Dane replikowane z innych serwerów będą ponownie odbierane podczas następnej replikacji. Dane wprowadzone na tym serwerze trzeba będzie wprowadzić ponownie.

208 Nie można odtworzyć zapisanych danych użytkownika.

Wskazuje, że nie można odczytać danych użytkownika z zapisanego pliku. Usługa rejestrowania licencji zastąpi plik, gdy będzie następnym razem zapisywać informacje. Dane, które zostały odebrane z innych serwerów, zostaną odzyskane podczas następnej replikacji, ale dane wprowadzone na tym serwerze trzeba będzie wprowadzić ponownie.

209 Nie można odtworzyć zapisanych danych grupy licencji.

Wskazuje, że nie można odczytać danych użytkownika z zapisanego pliku. Usługa rejestrowania licencji zastąpi plik, gdy będzie następnym razem zapisywać informacje. Dane odebrane z innych serwerów zostaną odzyskane podczas następnej replikacji, ale dane wprowadzone na tym serwerze trzeba będzie wprowadzić ponownie.

210 Nie można odtworzyć zapisanych danych zakupionych licencji.

Wskazuje, że nie można odczytać danych grup licencji z zapisanego pliku. Usługa rejestrowania licencji zastąpi plik, gdy będzie następnym razem zapisywać informacje. Dane odebrane z innych serwerów zostaną odzyskane podczas następnej replikacji, ale dane wprowadzone na tym serwerze trzeba będzie wprowadzić ponownie.

213 Replikacja informacji licencyjnych nie powiodła się, ponieważ nie udało się nawiązać kontaktu z Usługą rejestrowania licencji na serwerze nazwa_serwera.

Wskazuje, że albo podany serwer licencji lokacji lub kontroler domeny nie jest dostępny w sieci, albo usługa rejestrowania licencji jest na tym komputerze zatrzymana. Sprawdź, czy komputer znajduje się w sieci i jest uruchomiony. Jeśli komputer jest dostępny w sieci, użyj opcji Usługi dostępnej w oknie Narzędzia systemowe zarządzania komputerem, aby sprawdzić, czy usługa rejestrowania licencji jest uruchomiona na tym komputerze.

214 Usługa rejestrowania licencji napotkała błąd podczas inicjowania replikacji na serwerze nazwa_serwera .

Wskazuje, że z usługą rejestrowania licencji, zainstalowaną na podanym serwerze, nawiązano kontakt, ale zanim można było uruchomić replikację, wystąpił błąd. Zostało to prawdopodobnie spowodowane problemami z komunikacją w sieci. Usługa rejestrowania licencji będzie próbować wykonywać replikację co 15 minut do momentu, gdy replikacja powiedzie się.

215 Replikacja bazy danych licencji na serwerze nazwa_serwera nie powiodła się.

Wskazuje, że replikacja na nazwanym serwerze zaczęła się poprawnie, ale nie została zakończona. Zostało to prawdopodobnie spowodowane problemami z komunikacją w sieci. Usługa rejestrowania licencji będzie próbować wykonywać replikację co 15 minut do momentu, gdy replikacja powiedzie się.

218 Nie można zapisać bazy danych certyfikatów.

Wskazuje, że usługa rejestrowania licencji nie mogła zapisać bazy danych certyfikatów. Sprawdź, czy na dysku serwera jest wystarczająca ilość wolnego miejsca.

219 Nie można odtworzyć bazy danych certyfikatów.

Wskazuje, że plik bazy danych może być uszkodzony. Żadna akcja nie jest wtedy wymagana, ponieważ baza danych zostanie automatycznie zregenerowana.

220 Replikacja bazy danych licencji na serwerze nazwa_serwera nie może się odbyć, ponieważ wersja systemu Windows NT zainstalowanego na serwerze nie obsługuje Usługi rejestrowania licencji.

Wskazuje, że określony serwer jest dostępny w sieci, ale usługa rejestrowania licencji nie jest zainstalowana, ponieważ na serwerze jest uruchomiona wersja systemu Windows NT wcześniejsza niż 3.51.

221 Użytkowanie licencji dla produktu nazwa_produktu zbliża się do maksymalnej liczby zakupionych licencji Na serwer. Więcej informacji można uzyskać po uruchomieniu apletu Licencjonowanie z folderu Narzędzia administracyjne.

Wskazuje, że określony produkt jest licencjonowany w trybie Na urządzenie lub Na użytkownika. Prawie wszystkie licencje dostępu klienta są przypisane i należy zakupić dodatkowe licencje, aby udostępnić je klientom, którzy chcą łączyć się z tym produktem w sieci. Można też odebrać licencje klientom, którzy nie korzystają już z tego produktu. Użyj narzędzia Licencjonowanie w folderze Narzędzia administracyjne, aby przeanalizować użycie licencji.

222 Użytkowanie licencji dla produktu nazwa_produktu osiągnęło maksymalną liczbę zakupionych licencji Na serwer. Nowe żądania licencji mogą nie zostać spełnione. Więcej informacji można uzyskać po uruchomieniu apletu Licencjonowanie z folderu Narzędzia administracyjne.

Wskazuje, że określony produkt jest licencjonowany w trybie Na urządzenie lub Na użytkownika. Wszystkie licencje dostępu klienta są już wykorzystane i należy zakupić dodatkowe licencje, aby udostępnić je urządzeniom klientów, którzy chcą łączyć się z tym produktem w sieci. Można też odebrać licencje urządzeniom klientów, którzy nie korzystają już z tego produktu. Użyj narzędzia Licencjonowanie w folderze Narzędzia administracyjne, aby przeanalizować użycie licencji.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2015 Microsoft