Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko

Ustawianie w pełni kwalifikowanych nazw domen

Domena poczty e-mail musi być rozpoznawana przez system DNS (Domain Name System). Istnieją dwa rekordy DNS używane do rozpoznawania domeny poczty e-mail. W większości wypadków w celu skojarzenia domeny poczty e-mail z w pełni kwalifikowaną nazwą domeny (FQDN) jednego lub kilku serwerów wirtualnych, które obsługują tę domenę, jest ustawiany rekord wymiany poczty (MX). Każdy serwer SMTP, do którego w rekordzie MX znajduje się odwołanie, musi mieć rekord adresu (A). Rekord A mapuje daną w pełni kwalifikowaną nazwę domeny na jej adres IP.

Dla domeny poczty e-mail wystarczy mieć skonfigurowany rekord A. W takim wypadku rekord A mapuje domenę na adres lub adresy IP serwera lub serwerów wirtualnych SMTP obsługujących tę domenę. Zaleca się jednak dodawanie rekordu MX zamiast używania samego rekordu A, ponieważ rekord MX pozwala administratorowi SMTP na określenie uporządkowanej listy serwerów do wykorzystania przez klientów wysyłających pocztę do tej domeny poczty e-mail. Usługa SMTP Microsoft zawsze przed wycofaniem do rekordu A sprawdza najpierw, czy istnieje rekord MX, dlatego skonfigurowanie rekordów MX na serwerze wirtualnym może zwiększyć jego wydajność. Ponadto w niektórych wypadkach rekord A służy do innych celów, np. w protokole HTTP, podczas gdy rekord MX jest używany na ogół tylko w protokole SMTP. Rekord MX umożliwia obsługę adresu http://przyklad.com przez jeden serwer (klienci HTTP korzystają z rekordu A) i adresu uzytkownik@przyklad.com przez inny serwer (klienci SMTP korzystają z rekordu MX).

Określanie w pełni kwalifikowanej nazwy domeny w usłudze SMTP jest możliwe na dwa sposoby. Można użyć nazwy określonej na karcie Identyfikacja sieciowa w oknie Właściwości systemu dostępnym z Panelu sterowania albo określić unikatową w pełni kwalifikowaną nazwę domeny dla konfigurowanego serwera wirtualnego SMTP.

Nazwa wskazana na karcie Identyfikacja sieciowa w oknie Właściwości systemu jest podczas uruchamiania automatycznie używana jako w pełni kwalifikowana nazwa domeny. Po zmianie nazwy (ręcznie lub przez dołączenie do domeny) nowa nazwa zostanie automatycznie użyta jako w pełni kwalifikowana nazwa domeny przy kolejnym ponownym uruchomieniu komputera. Aktualizacja w pełni kwalifikowanej nazwy domeny dla serwera wirtualnego nie wymaga wykonywania żadnych czynności.

Aby zastąpić automatyczne użycie nazw komputera i domeny z karty Identyfikacja sieciowa, należy zmienić w pełni kwalifikowaną nazwę domeny w oknie dialogowym Dostarczanie zaawansowane, dostępnym za pomocą karty Dostarczanie. Wskazana nazwa będzie używana przez usługę SMTP zamiast nazwy określonej na karcie Identyfikacja sieciowa.

ImportantWażne
Aby wykonać poniższą procedurę lub procedury, użytkownik musi należeć do grupy Administratorzy na komputerze lokalnym. Zgodnie z najważniejszymi wskazówkami dotyczącymi zabezpieczeń należy zalogować się na komputerze przy użyciu konta, które nie należy do grupy Administratorzy, a następnie użyć polecenia runas, aby uruchomić Menedżera usług IIS z uprawnieniami administratora. W wierszu polecenia wpisz polecenie runas /user:nazwa_konta_administracyjnego "mmc systemroot\system32\inetsrv\iis.msc".

Procedury

Aby zmienić w pełni kwalifikowaną nazwę domeny
  1. W Menedżer usług IIS kliknij prawym przyciskiem myszy serwer wirtualny SMTP, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  2. Kliknij kartę Dostarczanie i przycisk Zaawansowane.

  3. W polu W pełni kwalifikowana nazwa domeny wpisz w pełni kwalifikowaną nazwę domeny.

Informacje pokrewne

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2015 Microsoft