Czy ta strona była przydatna?
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko

Wdrażanie zasad dla przystawki Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi - przewodnik krok po kroku

Opublikowano: listopad 2007

Zaktualizowano: grudzień 2009

Dotyczy: Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista

W tym przewodniku krok po kroku przedstawiono sposób wdrażania obiektów zasad grupy usługi Active Directory® do konfigurowania funkcji Zapora systemu Windows z zaawansowanymi zabezpieczeniami w systemach Windows Vista® i Windows Server® 2008. Pojedynczy serwer można konfigurować lokalnie przy użyciu narzędzi do zarządzania zasadami grupy znajdujących się bezpośrednio na serwerze, lecz ta metoda nie pozwala na spójne i efektywne konfigurowanie wielu komputerów. Jeśli występuje potrzeba zarządzania wieloma komputerami, należy utworzyć i zmodyfikować obiekty zasad grupy, a następnie zastosować je do komputerów w organizacji.

Konfiguracja funkcji Zapora systemu Windows z zaawansowanymi zabezpieczeniami ma na celu poprawę zabezpieczeń każdego komputera w organizacji przez zablokowanie niepożądanego ruchu sieciowego wysyłanego na te komputery. Ruch sieciowy, który nie odpowiada zestawowi reguł utworzonych w funkcji Zapora systemu Windows z zaawansowanymi zabezpieczeniami, jest odrzucany. Można też wymagać uwierzytelniania lub szyfrowania dozwolonego ruchu sieciowego. Możliwość zarządzania funkcją Zapora systemu Windows z zaawansowanymi zabezpieczeniami przy użyciu zasad grupy pozwala administratorowi na stosowanie spójnych ustawień w całej organizacji w taki sposób, aby musiały być one stosowane przez wszystkich użytkowników.

Ten przewodnik pozwala zdobyć praktyczne umiejętności w środowisku laboratoryjnym - tworzenie i edytowanie obiektów zasad grupy do implementowania typowych ustawień zapory za pomocą narzędzi do zarządzania zasadami grupy. Konfigurowanie obiektów zasad grupy ma również na celu implementowanie typowych scenariuszy izolacji serwera i domeny oraz sprawdzanie efektów tych ustawień.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft