TechNet
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Lekcja 2: Ocena najlepsze zasady praktyki według harmonogramu

SQL Server 2008 R2

Na jeden lub więcej wystąpień, można skonfigurować zaplanowane oceny najlepsze zasady praktyki SQL Server. Aby skonfigurować najlepsze zasady praktyki uruchomienie według harmonogramu, należy zaimportować zasady do miejsce docelowe wystąpienie.

Aby wdrożyć zasady zaplanowane na wielu serwerach, można importować zasady do jednego wystąpienie, konfigurować harmonogramy dla każdej zasady, Eksportuj zasady zaplanowane do folderu i następnie wdrożyć zasady zaplanowane do wystąpień miejsce docelowe za pośrednictwem serwerów zarejestrowane.

Ważna informacjaWażne:

Wystąpienia docelowego musi być uruchomiony SQL Server 2008 lub nowszej wersja. Zasady przechowywane lokalnie na wystąpienie, który nie jest obsługiwany przez wersje wymaga automatyzacji SQL Server , które są starsze niż SQL Server 2008.

W tej lekcji będzie wykonać następujące czynności:

  • Importowanie najlepszych praktyk zasady do wystąpienie SQL Server.

  • Konfigurowanie zasad na harmonogram.

  • Wdrożyć zaplanowane najlepsze zasady praktyki wiele wystąpień za pośrednictwem serwerów zarejestrowane.

Ta lekcja zawiera następujące tematy:

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2016 Microsoft