Funkcja EXP

Zwraca liczbę e podniesioną do określonej potęgi. Stała e to podstawa logarytmu naturalnego. Jej wartość wynosi 2,71828182845904.

EXP(<number>)

Termin

Definicja

number

Wykładnik potęgi stosowany do podstawy e. Stała e to podstawa logarytmu naturalnego. Jej wartość wynosi 2,71828182845904.

Liczba dziesiętna.

Funkcja EXP jest funkcją odwrotną do funkcji LN, która oblicza logarytm naturalny danej liczby.

Aby obliczyć potęgi o podstawach innych niż e, należy użyć operatora potęgowania (^). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Informacje dotyczące operatorów języka DAX używanych w programie PowerPivot.

Poniższa formuła oblicza liczbę e podniesioną do potęgi określonej przez liczbę zawartą w kolumnie [Power].

=EXP([Power])
Pokaż: