Funkcja LN

Zwraca logarytm naturalny liczby. Podstawą logarytmów naturalnych jest stała e (2,71828182845904).

LN(<number>)

Termin

Definicja

number

Liczba dodatnia, dla której ma zostać obliczony logarytm naturalny.

Liczba dziesiętna.

Funkcja LN jest funkcją odwrotną do funkcji EXP.

W poniższym przykładzie jest zwracany logarytm naturalny liczby w kolumnie [Values].

=LN([Values])
Pokaż: