Ustawienia serwera proxy

Na tej stronie Kreatora dostosowania programu Windows® Internet Explorer® 9 można określić, z którymi serwerami proxy użytkownicy końcowi będą się łączyć w celu skorzystania z usług zawartych w niestandardowym pakiecie przeglądarki Internet Explorer 9.

Użycie serwera proxy umożliwia ograniczenie dostępu do Internetu. Można również ograniczyć możliwości zmiany ustawień serwera proxy przez użytkowników przy użyciu opcji Ustawienia dodatkowe Kreatora dostosowania programu Internet Explorer 9.

 

Element Szczegóły

Włącz ustawienia serwera proxy

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz używać serwerów proxy dla którejkolwiek z wymienionych usług.

Adres serwera proxy

Wpisz adres serwera proxy dla usługi. Należy określić adres dla usług, dla których mają być używane serwery proxy. W większości przypadków dla wszystkich adresów używany jest ten sam serwer proxy. Jeśli lokalizacja serwera proxy nie rozpoczyna się od nazwy protokołu (np. http:// lub ftp://), przyjmuje się, że jest to serwer proxy HTTP typu CERN. Na przykład wpis proxy będzie traktowany tak samo, jak wpis http://proxy. W przypadku bram FTP nazwa serwera proxy powinna być poprzedzona nazwą protokołu ftp://. Na przykład nazwę bramy FTP ftpproxy należałoby wpisać w postaci ftp://ftpproxy.

Port

Wpisz numer portu dla każdej z usług. Wartość domyślna to 80.

Użyj tego samego serwera proxy dla wszystkich adresów

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz używać tych samych ustawień serwera proxy dla wszystkich wymienionych usług.

Nie używaj serwera proxy dla adresów zaczynających się od

Wprowadź konkretne adresy, dla których nie chcesz używać serwera proxy. Wpis obejścia serwera proxy może zaczynać się od typu protokołu, np. http://, https://, ftp:// lub gopher://. Jeśli typ protokołu będzie podany, wyjątek będzie stosowany wyłącznie do żądań w tym protokole. W wartości protokołu nie jest uwzględniana wielkość liter, a w tym polu można stosować symbol wieloznaczny ( * ) zastępujący zero lub więcej znaków. Wpisy należy rozdzielać średnikami. W tej wersji zestawu IEAK długość listy wpisów jest ograniczona do 2064 znaków.

noteUwaga
Typ protokołu gopher:// jest niedostępny w przypadku programu Internet Explorer 9.

Nie używaj serwera proxy dla lokalnych adresów (intranet)

Zaznacz to pole wyboru, aby obchodzić serwery proxy dla wszystkich adresów w intranecie.

Dodatkowe informacje

  • Aby uzyskać więcej informacji o tym etapie pracy z Kreatorem dostosowania programu Internet Explorer 9, zobacz Dostosowanie przeglądarki.

Pokaż: