Wdrażanie usługi Office 365

 

Dotyczy: Office 365 Enterprise

Ostatnia modyfikacja tematu: 2015-04-27

Biblioteka wdrażania usługi Usługa Office 365 zawiera zasoby i przewodniki z informacjami na temat wymagań oraz przepływów pracy dotyczących wdrażania usługi Usługa Office 365 w organizacji.

Najłatwiejszym sposobem na rozpoczęcie wdrażania usługi Usługa Office 365 jest użycie wersji pilotażowej. Centrum wdrażania usługi Usługa Office 365 zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia wersji pilotażowej, która przekształci się w pełne wdrożenie. Po zakończeniu fazy pilotażowej wdrożenia należy zapoznać się z poniższą tabelą, w której zestawiono wymagania dotyczące środowiska i konfiguracje trzech typów wdrożeń usługi Usługa Office 365: Basic i Advanced oraz plany dedykowane. Każdy z tych scenariuszy wdrażania jest skojarzony z określonym planem subskrypcji usługi Usługa Office 365. Aby uzyskać pomoc w wyborze planu usługi Usługa Office 365, należy użyć narzędzia pomocy w zakresie planów.

 

Typ wdrożenia Dostępne plany Konta użytkowników Routing wiadomości e-mail Współdziałanie aplikacji Migracja

Centrum wdrażania usługi Office 365

Midsize Business & Enterprise (Plan E1)

Midsize Business & Enterprise (Plan E3)

Wszystkie nowe konta użytkowników usługi Usługa Office 365 są tworzone w chmurze. Zarządzanie uwierzytelnianiem użytkowników odbywa się za pośrednictwem usługi Usługa Office 365.

Wiadomości e-mail są kierowane do usługi Usługa Office 365 i z tej usługi.

Usługi sieci Web programu Exchange (EWS) mogą być używane na potrzeby integracji aplikacji z usługą Usługa Office 365.

Dane poczty e-mail mogą być migrowane w ramach jednorazowego zdarzenia migracji lub serii migracji przeprowadzanych w krótkim okresie. Po zakończeniu tych procesów żadne skrzynki pocztowe nie będą dostępne lokalnie.

Advanced Deployment

Midsize Business & Enterprise (Plan E1)

Midsize Business & Enterprise (Plan E3)

Nowe i istniejące konta użytkowników są synchronizowane z lokalnej usługi Active Directory. Logowanie jednokrotne jest dostępne dla uwierzytelniania użytkowników.

Wiadomości e-mail mogą być kierowane do usługi Usługa Office 365 i z tej usługi lub mogą używać przestrzeni nazw domen udostępnionych z istniejącym rozwiązaniem do obsługi poczty e-mail.

Integracja aplikacji z lokalnymi serwerami Exchange jest wymagana.

Dane użytkowników i poczty e-mail są migrowane do usługi Usługa Office 365 w ramach wdrożenia podzielonego na fazy. Organizacje mogą wielokrotnie przenosić skrzynki pocztowe programu Exchange między środowiskiem usługi Usługa Office 365 w chmurze a środowiskiem lokalnym.

Dedicated Plans Deployment

Plany dedykowane*

Nowe i istniejące konta użytkowników są synchronizowane z lokalnej usługi Active Directory. Zarządzanie uwierzytelnianiem użytkowników odbywa się za pośrednictwem relacji zaufania usługi Active Directory.

Routing wiadomości e-mail jest dostosowywany na podstawie wymagań biznesowych lub technicznych.

Współdziałanie aplikacji jest dostosowywane na podstawie wymagań biznesowych lub technicznych.

Migracja danych użytkowników i poczty e-mail jest przeprowadzana zgodnie ze zintegrowanym harmonogramem migracji.

*Aby dowiedzieć się więcej na temat dedykowanych planów subskrypcji usługi Usługa Office 365, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Microsoft.

Usługa Usługa Office 365 udostępnia pełny zestaw usług do komunikacji i współpracy. Usługa Usługa Office 365 obejmuje następujące usługi:

  • Exchange Online

  • SharePoint Online

  • Usługa Lync Online

  • Office 365 ProPlus

Szczegółowe informacje dotyczące funkcji usług Usługa Office 365 są dostępne w opisach usług i opisach usług dedykowanych planów usługi Office 365. Aby uzyskać informacje dotyczące wdrażania usługi Office 365 ProPlus, zobacz Wdrażanie pakietu Office Professional Plus dla usługi Office 365.

Informacje dotyczące wszystkich planów subskrypcji usługi Usługa Office 365 są dostępne na stronie poświęconej planom usługi Office 365.

Masz mniej niż 25 użytkowników? Usługa Office 365 Small Business może być optymalnym rozwiązaniem dla Twojej organizacji.

 
Pokaż: