Czy ta strona była przydatna?
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule.
Tłumaczenie
Oryginał

Alerting Operators

Można wybrać operatorów, które są powiadamiane w odpowiedzi na alert.Na przykład można przypisać obracania odpowiedzialności dla operator powiadomienie przez planowanie alertów.Na przykład A osobno jest powiadamiany o alertów, które występują w poniedziałek, środę i piątek, a poszczególne B jest powiadamiany o alertów, które występują na wtorek, czwartek lub sobota.Jeśli nie może być powiadamiany albo osoba lub alert pojawia się w niedzielę, powiadamiany jest operator awaryjny.Aby uzyskać informacje na temat tworzenia podmiotów gospodarczych zobacz Defining Operators.

Należy powiadomić operatorów przy użyciu co najmniej jedną z następujących metod:

  • Powiadomienie pocztą e-mail

  • Powiadomienie pager

  • polecenie net send powiadomienie

Aby wysłać wiadomość e-mail, SQL Server Poczta bazy danych, który używa Simple Mail Transfer protokół (SMTP) lub poczta SQL, który używa rozszerzonego interfejsu MAPI, można użyć agenta. Wymagania dotyczące konfiguracja są różne w zależności od tego, jaki system używany do wysyłania wiadomości e-mail.

Jeżeli korzystasz z poczty SQL do wysyłania wiadomości e-mail, SQL Server Usługa agenta używa sesja poczty, który jest rozpoznawany wyłącznie SQL Server Działania agenta. Jeśli używasz sesja poczty SQL dla SQL Server Usługa, zalecane SQL Server Agent i SQL Server Użyj tego samego konta użytkownika domena systemu Windows. Umożliwia to zarówno sesje użyć tego samego profilu poczty.Jeśli SQL Server Usługa agenta i SQL Server usługi za pomocą oddzielnych domen kont użytkowników, należy skonfigurować profil poczty dla każdej usługi. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania poczty SQL zobacz SQL Mail How-to Topics.

Jeśli korzystasz z poczty bazy danych do wysyłania wiadomości e-mail, konfigurowanie SQL Server Agent do używania określonego profilu poczty bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania poczty bazy danych zobacz Database Mail How-to Topics.

Poniżej wymieniono typowe zadania związane z wysłaniem alertu operatorów:

Aby zdefiniować odpowiedzi na alerty

Aby zestaw profilu poczty dla agenta programu SQL Server

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2015 Microsoft