Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Rozwiązywanie problemów: Żaden proces nie jest na drugim końcu potoku

klient nawiązującego połączenie z SQL Server napotkać ten błąd nazwany potok podczas łączenia się z SQL Server , jeśli serwer nie włączył o nazwie Podpora rury nawet inne protokoły, takie jak TCP/IP są dostępne.

Gdy nazwanych potoków nie są włączone na serwerze, próby połączenia klient przy użyciu potoków nazwanych są odrzucane. Ten błąd może wystąpić na dwa sposoby:

  • Klient próbuje połączyć się z tylko nazwanych potoków i protokół nazwanych potoków nie jest włączone na serwerze.

  • Klient próbuje połączyć się z dowolnym protokołem dostępne, ale nazwanych potoków jest wymieniony przed TCP w kolejności klienta protokół.

Dostawca nazwanych potoków: Żaden proces nie znajduje się na stronie potoku.

Microsoft SQL Server Native Client : Błąd łącza komunikacyjnego.

Microsoft SQL Server Native Client : Wystąpił błąd podczas nawiązywania połączenia z serwerem. Podczas łączenia się z SQL Server, ten błąd może być spowodowany fakt , zgodnie z ustawieniami domyślnymi SQL Server nie zezwala na połączenia zdalne.

Przyczyna

Rozwiązanie

Klient próbuje połączyć się przy użyciu potoków nazwanych i serwer nie jest skonfigurowany na połączenia zdalne za pomocą nazwanych potoków.

Używając protokołu TCP/IP lub użyć SQL Server Menedżer konfiguracji, aby umożliwić zdalne połączenia przy użyciu nazwane potoki.

Kolejność protokół klient usiłuje nawiązać połączenie z protokołem nazwanych potoków przed próbą protokół TCP i nazwanych potoków nie są włączone na serwerze.

Za pomocą SQL Server Menedżer konfiguracji na klient komputera, Przenieś TCP przed nazwanych potoków, na liście kolejność protokół.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż: