Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule.
Tłumaczenie
Oryginał

Łączenie serwerów

Konfiguracja serwer połączony pozwala SQL Server do wykonać polecenia przeciwko źródeł danych OLE DB na serwerach zdalnych. Serwery połączone następujące zalety:

  • Serwer zdalnego dostępu.

  • Możliwość wystawiania kwerendami rozproszonymi, aktualizacje, poleceń i transakcji na dane niejednorodne źródeł w całym przedsiębiorstwie.

  • Możliwość adresowania różnych źródeł podobnie.

Definicja serwer połączony określa następujące obiekty:

  • Dostawca OLE DB

  • Źródło danych OLE DB

dostawca OLE DB jest biblioteka DLL, która zarządza i współdziała z określonego źródło danych. źródło danych OLE DB identyfikuje określonej bazy danych mogą być udostępniane za pośrednictwem OLE DB. Chociaż wyszukiwać źródeł danych za pomocą serwer połączony definicje są zwykle baz danych, dostawców OLE DB dla różnych plików istnieją i formaty plików. Obejmują one, pliki tekstowe, dane z arkusza kalkulacyjnego i wyniki pełnotekstowe przeszukiwanie zawartości.

The Microsoft SQL Server Native Client OLE DB Provider (PROGID: SQLNCLI10) jest urzędowym dostawca OLE DB dla SQL Server.

UwagaUwaga:

SQL Server kwerendy rozproszone są przeznaczone do pracy z dostawca OLE DB, który implementuje interfejsy OLE DB wymagane. Jednakże SQL Server tylko testowana SQL Server macierzystego klienta dostawcy OLE DB i niektórych innych dostawców. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dostawców OLE DB, testowane z programem SQL Server.

Na poniższej ilustracji przedstawiono podstawowe informacje o konfiguracja serwer połączony.

Warstwa klienta, warstwa serwera i warstwa serwera baz danych

Serwery połączone są zazwyczaj używane do obsługi kwerend rozproszonych. Gdy aplikacja klient wykonuje zapytanie rozproszone za pośrednictwem serwer połączony SQL Server polecenie analizuje i wysyła żądania OLE DB. Żądanie zestawu zestaw wierszy może być w formie wykonywanie kwerendy przeciwko dostawca lub otwierania tabela bazowa od dostawca.

źródło danych do zwrócenia danych za pośrednictwem serwer połączony dostawca OLE DB (DLL) dla tego źródło danych musi znajdować się na tym samym serwerze wystąpienie SQL Server.

Gdy jest używany dostawca OLE DB strony trzeciej, konto, pod którym SQL Server musi mieć odczytu uruchamia usługa i wykonać uprawnienia do katalogu i wszystkich podkatalogach, w których zainstalowano dostawcę.

Istnieje zestaw opcji tego formantu, jak SQL Server ładuje i używa dostawców OLE DB, które są określone w rejestrze. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie dostawców OLE DB dla kwerend rozproszonych.

Podczas konfigurowania serwer połączony rejestrować informacje o połączeniu i danych źródło informacji o SQL Server. Po zarejestrowaniu, źródło danych można odwoływać się za pomocą jednego nazwa logiczna.

Aby zarządzać definicjami serwer połączony można użyć procedur przechowywanych i widoki wykazu:

  • Utworzenie definicji serwer połączony za sp_addlinkedserver.

  • Umożliwia wyświetlanie informacji o połączonych serwerów zdefiniowanych w konkretne wystąpienie SQL Server , uruchamiając kwerendy przeciwko sys.servers widoki wykazu systemu.

  • Usuń definicję serwer połączony za sp_dropserver. Za pomocą tej procedura składowana do usunięcia serwera zdalnego.

Można także zdefiniować serwerów połączonych za pomocą SQL Server Management Studio. W Eksploratorze obiektów, kliknij prawym przyciskiem myszy Serwera obiektów, wybierz opcję Nowyi wybierz Serwera połączonego. Można usunąć definicji serwer połączony, klikając połączony nazwa serwera i wybierając usunąć.

Gdy użytkownik wykonać rozproszonych zapytanie serwer połączony obejmują nazwę tabela w pełni kwalifikowana, czteroczęściowym dla każdego źródło danych do kwerendy. Nazwa ta czteroczęściowym powinna być w formie linked_server_name.catalog.schema.object_name. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kwerend rozproszonych.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft