Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Podłączanie aparatu bazy danych programu SQL Server

Łączenie z Aparat baz danych programu SQL Server obejmuje pięć elementów:

 • Instalowanie protokołów sieciowych na serwerze i klient komputerów.

  Protokoły sieciowe są funkcją systemu operacyjnego są zainstalowane i skonfigurowane przy użyciu Microsoft Narzędzia systemu Windows. Aby uzyskać informacje dotyczące instalowania i konfigurowania protokołów sieciowych Zobacz dokumentację systemu Windows lub skontaktuj się z administratorem sieci.

 • Włączanie i konfigurowanie Aparat baz danych do nasłuchiwania jednej lub więcej sieci protokołów.

  Użyj SQL Server Menedżer konfiguracji, aby włączyć protokoły do użytku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja sieciowa serwera. Po włączeniu Aparat baz danych odbiera komunikacji bazy danych z komputerów klienckich, sformatowane przez SQL Server macierzystego klient. SQL Server Native Client normalnie jest zainstalowany na serwerze, jak również do użytku przez lokalne SQL Server Narzędzia.

 • Instalowanie SQL Server Native klient na każdym komputerze klienckim.

  SQL ServerNative Client (SQLNCLI10) jest technologii dostępu do danych nowego programu Microsoft SQL Server, a dostęp do danych autonomicznych interfejsu programowania aplikacji (API) używany dla OLE DB i ODBC. Łączy dostawcy SQL OLE DB i sterownik ODBC SQL do jednego macierzystym dołączanej biblioteki (DLL) również zapewniając nowe funkcje odrębne i niezależne od Microsoft Data Access Components (MDAC). Użyj SQL Server Instalatora, aby zainstalować jako część SQLCLI SQL Server Narzędzia. Aby uzyskać więcej informacji o bibliotekach netto, zobacz Protokoły i punkty końcowe TDS.

 • Włączanie i konfigurowanie każdego komputera klient do połączenia przy użyciu żądanego protokół.

  Po zakończeniu instalacji, użyj SQL Server Menedżer konfiguracji, aby włączyć protokoły i określić kolejność, w której protokoły są używane podczas próby połączenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja klienta sieci.

 • Otwierania portów w zaporze, aby umożliwić komunikację z bazy danych.

Konfiguracja sieciowa serwera

Zawiera informacje dotyczące serwera sieci konfiguracja zadań, takich jak włączanie protokołów, modyfikowanie portu lub rur używanych przez protokół, konfigurowanie szyfrowanie, konfigurowanie SQL Server Usługa przeglądarki, ujawnienia lub ukrywając Aparat baz danych programu SQL Server w sieci i zarejestrować nazwę serwera głównego zobowiązanego.

Typy uwierzytelniania końcowy

Opisuje AUTHENTICATION klauzula CREATE ENDPOINT i ALTER ENDPOINT instrukcji.

Protokoły i punkty końcowe TDS

Zawiera opis sposobu instalowania SQL Server macierzystego Net-bibliotek klient na serwerach i komputerach klienckich i włączanie pasujące pary protokoły sieciowe.

Konfiguracja klienta sieci

Zawiera informacje dotyczące sposobu łączenia się klient komputerów do wystąpienie SQL Server w sieci.

Łączenie z SQL Server za pośrednictwem serwera Proxy

Zawiera opis korzystania z programu Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server połączyć się z wystąpienie SQL Server.

Łączenie z SQL Server w Internecie

Zawiera opis korzystania z Internetu, połączyć się z wystąpienie Aparat baz danych programu SQL Server za pomocą SQL Server Management Studio lub aplikacja klient na podstawie OLE DB lub Open Database Connectivity (ODBC).

Samouczek: Aparat bazy danych — wprowadzenie

Zawiera samouczek krok po kroku, aby pomóc rozpocząć korzystanie z Aparat baz danych.

Pokaż: