Poradnik zabezpieczeń firmy Microsoft 2286198

Luka w zabezpieczeniach powłoki systemu Windows umożliwia zdalne wykonanie kodu

Opublikowano: 16 lipca 2010 | Zaktualizowano: 2 sierpnia 2010

Wersja: 2.0

Firma Microsoft zakończyła już wstępne badanie publicznego doniesienia dotyczącego tej luki w zabezpieczeniach. Aby rozwiązać ten problem, opublikowano biuletyn zabezpieczeń MS10-046. Więcej informacji na temat tego problemu oraz łącza pobierania dostępnej aktualizacji zabezpieczeń można znaleźć w biuletynie zabezpieczeń MS10-046. Opisywaną luką w zabezpieczeniach jest luka w zabezpieczeniach związana z wczytywaniem ikony skrótu – CVE-2010-2568.

Zasoby:

Zrzeczenie odpowiedzialności:

Informacje zawarte w tym poradniku są dostarczane „tak jak są”, bez jakiejkolwiek gwarancji. Firma Microsoft odrzuca wszelkie gwarancje, wyraźne i dorozumiane, w tym gwarancje dotyczące wartości handlowej i przydatności do określonego celu. Firma Microsoft Corporation ani jej dostawcy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe, utratę zysków handlowych lub szkody specjalne, nawet jeżeli firmę Microsoft Corporation lub jej dostawców powiadomiono o możliwości zaistnienia takich szkód. W niektórych stanach wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za straty wynikowe lub przypadkowe, a więc i powyższe ograniczenia, nie mają zastosowania.

Wersje:

  • Wersja 1.0 (16 lipca 2010 r.): Poradnik opublikowany.
  • Wer. 2.0 (2 sierpnia 2010 r.): Aktualizacja poradnika o informacje dotyczące publikacji biuletynu zabezpieczeń.

Built at 2014-04-18T01:50:00Z-07:00

Pokaż: