Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

What can DPM back up? (Co program DPM może umieścić w kopii zapasowej?)

Mark Galioto|Ostatnia aktualizacja: 16.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Data Protection Manager

Macierz obsługi ochrony

ObciążenieWersjaInstalacja programu DPMDPM — System Center 2016DPM — System Center 2012 R2Ochrona i odzyskiwanie
Program System Center VMMVMM 2016,
VMM 2012, SP1, R2
Serwer fizyczny

Maszyna wirtualna funkcji Hyper-V
TTWszystkie scenariusze wdrażania: baza danych
Komputery klienckie (64-bitowe i 32-bitowe)Windows 10Serwer fizyczny

Maszyna wirtualna funkcji Hyper-V

Maszyna wirtualna VMware
TT
Od pakietu Update rollup 7
Pliki

Chronione woluminy muszą mieć system plików NTFS. Systemy plików FAT i FAT32 nie są obsługiwane.

Woluminy muszą mieć co najmniej 1 GB. Program DPM korzysta z usługi kopiowania woluminów w tle (VSS) do tworzenia migawek chronionych danych, a migawka zostanie utworzona tylko wtedy, gdy rozmiar woluminu będzie wynosił co najmniej 1 GB.
Komputery klienckie (64-bitowe i 32-bitowe)Windows 8.1Serwer fizyczny

Maszyna wirtualna funkcji Hyper-V
TTPliki

Chronione woluminy muszą mieć system plików NTFS. Systemy plików FAT i FAT32 nie są obsługiwane.

Woluminy muszą mieć co najmniej 1 GB. Program DPM korzysta z usługi kopiowania woluminów w tle (VSS) do tworzenia migawek chronionych danych, a migawka zostanie utworzona tylko wtedy, gdy rozmiar woluminu będzie wynosił co najmniej 1 GB.
Komputery klienckie (64-bitowe i 32-bitowe)Windows 8.1Maszyna wirtualna systemu Windows w środowisku programu VMWare (chroni obciążenia działające na maszynie wirtualnej systemu Windows w programie VMWare)TT

Od pakietu Update Rollup 5
Pliki

Chronione woluminy muszą mieć system plików NTFS i rozmiar co najmniej 1 GB.
Komputery klienckie (64-bitowe i 32-bitowe)Windows 8Serwer fizyczny

Lokalna maszyna wirtualna funkcji Hyper-V
TTPliki

Chronione woluminy muszą mieć system plików NTFS i rozmiar co najmniej 1 GB.
Komputery klienckie (64-bitowe i 32-bitowe)Windows 8Maszyna wirtualna systemu Windows w środowisku programu VMWare (chroni obciążenia działające na maszynie wirtualnej systemu Windows w programie VMWare)TT

Od pakietu Update Rollup 5
Pliki

Chronione woluminy muszą mieć system plików NTFS i rozmiar co najmniej 1 GB.
Komputery klienckie (64-bitowe i 32-bitowe)Windows 7Serwer fizyczny

Lokalna maszyna wirtualna funkcji Hyper-V
TTPliki

Chronione woluminy muszą mieć system plików NTFS i rozmiar co najmniej 1 GB.
Komputery klienckie (64-bitowe i 32-bitowe)Windows 7Maszyna wirtualna systemu Windows w środowisku programu VMWare (chroni obciążenia działające na maszynie wirtualnej systemu Windows w programie VMWare)TT (od pakietu Update Rollup 5)Pliki

Chronione woluminy muszą mieć system plików NTFS i rozmiar co najmniej 1 GB.
Komputery klienckie (64-bitowe i 32-bitowe)Windows Vista z dodatkiem SP2Serwer fizyczny

Lokalna maszyna wirtualna funkcji Hyper-V
TTPliki

Chronione woluminy muszą mieć system plików NTFS i rozmiar co najmniej 1 GB.
Komputery klienckie (64-bitowe i 32-bitowe)Windows Vista z dodatkiem SP1Serwer fizyczny

Lokalna maszyna wirtualna funkcji Hyper-V
TTPliki

Chronione woluminy muszą mieć system plików NTFS i rozmiar co najmniej 1 GB.
Komputery klienckie (64-bitowe i 32-bitowe)Windows VistaSerwer fizyczny

Lokalna maszyna wirtualna funkcji Hyper-V
TTPliki

Chronione woluminy muszą mieć system plików NTFS i rozmiar co najmniej 1 GB.
Komputery klienckie (64-bitowe i 32-bitowe)Windows VistaSerwer fizyczny

Lokalna maszyna wirtualna funkcji Hyper-V
TTWolumin, udział, folder, plik, stan systemu/bez systemu operacyjnego, deduplikowane woluminy
Serwery (32-bitowe i 64-bitowe)Windows Server 2016Maszyna wirtualna platformy Azure (gdy obciążenie działa jako maszyna wirtualna platformy Azure)

Maszyna wirtualna systemu Windows w środowisku programu VMWare (chroni obciążenia działające na maszynie wirtualnej systemu Windows w programie VMWare)

Serwer fizyczny

Lokalna maszyna wirtualna funkcji Hyper-V
T

Nie serwer Nano
NWolumin, udział, folder, plik, stan systemu/bez systemu operacyjnego, deduplikowane woluminy
Serwery (32-bitowe i 64-bitowe)Windows Server 2012 R2 — wersja Datacenter i StandardMaszyna wirtualna platformy Azure (gdy obciążenie działa jako maszyna wirtualna platformy Azure)TT (od wersji DPM 2012 R2 z pakietem Update Rollup 3)Wolumin, udział, folder, plik

Aby chronić woluminy z deduplikacją systemu Windows Server 2012, program DPM musi działać co najmniej w systemie Windows Server 2012 R2.
Serwery (32-bitowe i 64-bitowe)Windows Server 2012 R2 — wersja Datacenter i StandardMaszyna wirtualna systemu Windows w środowisku programu VMWare (chroni obciążenia działające na maszynie wirtualnej systemu Windows w programie VMWare)TT (od wersji DPM 2012 R2 z pakietem Update Rollup 5)Wolumin, udział, folder, plik, stan systemu/bez systemu operacyjnego

Aby chronić woluminy z deduplikacją systemu Windows Server 2012, program DPM musi działać w systemie Windows Server 2012 lub Windows Server 2012 R2.
Serwery (32-bitowe i 64-bitowe)Windows Server 2012/2012 z dodatkiem SP1 — wersja Datacenter i StandardSerwer fizyczny

Lokalna maszyna wirtualna funkcji Hyper-V
TTWolumin, udział, folder, plik, stan systemu/bez systemu operacyjnego

Aby chronić woluminy z deduplikacją systemu Windows Server 2012, program DPM musi działać co najmniej w systemie Windows Server 2012 R2.
Serwery (32-bitowe i 64-bitowe)Windows Server 2012/2012 z dodatkiem SP1 — wersja Datacenter i StandardMaszyna wirtualna platformy Azure (gdy obciążenie działa jako maszyna wirtualna platformy Azure)TT (od wersji DPM 2012 R2 z pakietem zbiorczym aktualizacji 3)Wolumin, udział, folder, plik

Aby chronić woluminy z deduplikacją systemu Windows Server 2012, program DPM musi działać co najmniej w systemie Windows Server 2012 R2.
Serwery (32-bitowe i 64-bitowe)Windows Server 2012/2012 z dodatkiem SP1 — wersja Datacenter i StandardMaszyna wirtualna systemu Windows w środowisku programu VMWare (chroni obciążenia działające na maszynie wirtualnej systemu Windows w programie VMWare)TT (od wersji DPM 2012 R2 z pakietem Update Rollup 5)Wolumin, udział, folder, plik, stan systemu/bez systemu operacyjnego

Aby chronić woluminy z deduplikacją systemu Windows Server 2012, program DPM musi działać co najmniej w systemie Windows Server 2012 R2.
Serwery (32-bitowe i 64-bitowe)Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 — wersja Standard i EnterpriseSerwer fizyczny

Lokalna maszyna wirtualna funkcji Hyper-V
T

Musisz korzystać z dodatku SP1 i mieć zainstalowane oprogramowanie Windows Management Frame 4.0
TWolumin, udział, folder, plik, stan systemu/bez systemu operacyjnego
Serwery (32-bitowe i 64-bitowe)Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 — wersja Standard i EnterpriseMaszyna wirtualna platformy Azure (gdy obciążenie działa jako maszyna wirtualna platformy Azure)T

Musisz korzystać z dodatku SP1 i mieć zainstalowane oprogramowanie Windows Management Frame 4.0
T (od wersji DPM 2012 R2 z pakietem zbiorczym aktualizacji 3)Wolumin, udział, folder, plik
Serwery (32-bitowe i 64-bitowe)Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 — wersja Standard i EnterpriseMaszyna wirtualna systemu Windows w środowisku programu VMWare (chroni obciążenia działające na maszynie wirtualnej systemu Windows w programie VMWare)T

Musisz korzystać z dodatku SP1 i mieć zainstalowane oprogramowanie Windows Management Frame 4.0
T (od wersji DPM 2012 R2 z pakietem Update Rollup 5)Wolumin, udział, folder, plik, stan systemu/bez systemu operacyjnego
Serwery (32-bitowe i 64-bitowe)Windows Server 2008 R2Serwer fizyczny

Lokalna maszyna wirtualna funkcji Hyper-V
TTWolumin, udział, folder, plik, stan systemu/bez systemu operacyjnego
Serwery (32-bitowe i 64-bitowe)Windows Server 2008 R2Maszyna wirtualna platformy Azure (gdy obciążenie działa jako maszyna wirtualna platformy Azure)NT (od wersji DPM 2012 R2 z pakietem zbiorczym aktualizacji 3)Wolumin, udział, folder, plik
Serwery (32-bitowe i 64-bitowe)Windows Server 2008 R2Maszyna wirtualna systemu Windows w środowisku programu VMWare (chroni obciążenia działające na maszynie wirtualnej systemu Windows w programie VMWare)NT (od wersji DPM 2012 R2 z pakietem Update Rollup 5)Wolumin, udział, folder, plik, stan systemu/bez systemu operacyjnego
Serwery (32-bitowe i 64-bitowe)Windows Server 2008Serwer fizyczny

Lokalna maszyna wirtualna funkcji Hyper-V
NT (od wersji DPM 2012 R2 z pakietem Update Rollup 2)Wolumin, udział, folder, plik, stan systemu/bez systemu operacyjnego
Serwery (32-bitowe i 64-bitowe)Windows Server 2008Maszyna wirtualna systemu Windows w środowisku programu VMWare (chroni obciążenia działające na maszynie wirtualnej systemu Windows w programie VMWare)TT (od wersji DPM 2012 R2 z pakietem Update Rollup 5)Wolumin, udział, folder, plik, stan systemu/bez systemu operacyjnego
Serwery (32-bitowe i 64-bitowe)Windows Storage Server 2008Serwer fizyczny

Lokalna maszyna wirtualna funkcji Hyper-V
TT (od wersji DPM 2012 R2 z pakietem Update Rollup 2)Wolumin, udział, folder, plik, stan systemu/bez systemu operacyjnego
Serwer SQLSQL Server 2016Serwer fizyczny

Lokalna maszyna wirtualna funkcji Hyper-V

Maszyna wirtualna platformy Azure

Maszyna wirtualna systemu Windows w środowisku programu VMWare (chroni obciążenia działające na maszynie wirtualnej systemu Windows w programie VMWare)
T (pakiet UR2 lub nowszy)NWszystkie scenariusze wdrażania: baza danych
Serwer SQLSQL Server 2014Maszyna wirtualna platformy Azure (gdy obciążenie działa jako maszyna wirtualna platformy Azure)TT (od wersji DPM 2012 R2 z pakietem zbiorczym aktualizacji 3)Wszystkie scenariusze wdrażania: baza danych
Serwer SQLSQL Server 2014Maszyna wirtualna systemu Windows w środowisku programu VMWare (chroni obciążenia działające na maszynie wirtualnej systemu Windows w programie VMWare)TT (od wersji DPM 2012 R2 z pakietem Update Rollup 5)Wszystkie scenariusze wdrażania: baza danych
Serwer SQLSQL Server 2012 z dodatkiem SP2Serwer fizyczny

Lokalna maszyna wirtualna funkcji Hyper-V
TT (od wersji DPM 2012 R2 z pakietem Update rollup 4)Wszystkie scenariusze wdrażania: baza danych
Serwer SQLSQL Server 2012 z dodatkiem SP2Maszyna wirtualna platformy Azure (gdy obciążenie działa jako maszyna wirtualna platformy Azure)TT (od wersji DPM 2012 R2 z pakietem Update Rollup 3)Wszystkie scenariusze wdrażania: baza danych
Serwer SQLSQL Server 2012 z dodatkiem SP2Maszyna wirtualna systemu Windows w środowisku programu VMWare (chroni obciążenia działające na maszynie wirtualnej systemu Windows w programie VMWare)TT (od wersji DPM 2012 R2 z pakietem Update Rollup 5)Wszystkie scenariusze wdrażania: baza danych
Serwer SQLSQL Server 2012, SQL Server 2012 z dodatkiem SP1Serwer fizyczny

Lokalna maszyna wirtualna funkcji Hyper-V
TTWszystkie scenariusze wdrażania: baza danych
Serwer SQLSQL Server 2012, SQL Server 2012 z dodatkiem SP1Maszyna wirtualna platformy Azure (gdy obciążenie działa jako maszyna wirtualna platformy Azure)TT (od wersji DPM 2012 R2 z pakietem Update Rollup 3)Wszystkie scenariusze wdrażania: baza danych
Serwer SQLSQL Server 2012, SQL Server 2012 z dodatkiem SP1Maszyna wirtualna systemu Windows w środowisku programu VMWare (chroni obciążenia działające na maszynie wirtualnej systemu Windows w programie VMWare)TT (od wersji DPM 2012 R2 z pakietem Update Rollup 5)Wszystkie scenariusze wdrażania: baza danych
Serwer SQLSQL Server 2008 R2Serwer fizyczny

Lokalna maszyna wirtualna funkcji Hyper-V
TTWszystkie scenariusze wdrażania: baza danych
Serwer SQLSQL Server 2008 R2Maszyna wirtualna platformy Azure (gdy obciążenie działa jako maszyna wirtualna platformy Azure)TT (od wersji DPM 2012 R2 z pakietem Update Rollup 3)Wszystkie scenariusze wdrażania: baza danych
Serwer SQLSQL Server 2008 R2Maszyna wirtualna systemu Windows w środowisku programu VMWare (chroni obciążenia działające na maszynie wirtualnej systemu Windows w programie VMWare)TT (od wersji DPM 2012 R2 z pakietem Update Rollup 5)Wszystkie scenariusze wdrażania: baza danych
Serwer SQLSQL Server 2008Serwer fizyczny

Lokalna maszyna wirtualna funkcji Hyper-V
TTWszystkie scenariusze wdrażania: baza danych
Serwer SQLSQL Server 2008Maszyna wirtualna platformy Azure (gdy obciążenie działa jako maszyna wirtualna platformy Azure)TT (od wersji DPM 2012 R2 z pakietem Update Rollup 3)Wszystkie scenariusze wdrażania: baza danych
Serwer SQLSQL Server 2008Maszyna wirtualna systemu Windows w środowisku programu VMWare (chroni obciążenia działające na maszynie wirtualnej systemu Windows w programie VMWare)TT (od wersji DPM 2012 R2 z pakietem Update Rollup 5)Wszystkie scenariusze wdrażania: baza danych
Program ExchangeExchange 2016Serwer fizyczny

Lokalna maszyna wirtualna funkcji Hyper-V
TTOchrona (wszystkie scenariusze wdrażania): autonomiczny serwer programu Exchange, baza danych w grupie dostępności bazy danych (DAG)

Odzyskiwanie (wszystkie scenariusze wdrażania): skrzynka pocztowa, bazy danych skrzynek pocztowych w grupie DAG
Program ExchangeExchange 2016Maszyna wirtualna systemu Windows w środowisku programu VMWare (chroni obciążenia działające na maszynie wirtualnej systemu Windows w programie VMWare)TT (od wersji DPM 2012 R2 z pakietem Update Rollup 5)Ochrona (wszystkie scenariusze wdrażania): autonomiczny serwer programu Exchange, baza danych w grupie dostępności bazy danych (DAG)

Odzyskiwanie (wszystkie scenariusze wdrażania): skrzynka pocztowa, bazy danych skrzynek pocztowych w grupie DAG
Program ExchangeExchange 2013Serwer fizyczny

Lokalna maszyna wirtualna funkcji Hyper-V
TTOchrona (wszystkie scenariusze wdrażania): autonomiczny serwer programu Exchange, baza danych w grupie dostępności bazy danych (DAG)

Odzyskiwanie (wszystkie scenariusze wdrażania): skrzynka pocztowa, bazy danych skrzynek pocztowych w grupie DAG
Program ExchangeExchange 2013Maszyna wirtualna systemu Windows w środowisku programu VMWare (chroni obciążenia działające na maszynie wirtualnej systemu Windows w programie VMWare)TT (od wersji DPM 2012 R2 z pakietem Update Rollup 5)Ochrona (wszystkie scenariusze wdrażania): autonomiczny serwer programu Exchange, baza danych w grupie dostępności bazy danych (DAG)

Odzyskiwanie (wszystkie scenariusze wdrażania): skrzynka pocztowa, bazy danych skrzynek pocztowych w grupie DAG
Program ExchangeExchange 2010Serwer fizyczny

Lokalna maszyna wirtualna funkcji Hyper-V
TTOchrona (wszystkie scenariusze wdrażania): autonomiczny serwer programu Exchange, baza danych w grupie dostępności bazy danych (DAG)

Odzyskiwanie (wszystkie scenariusze wdrażania): skrzynka pocztowa, bazy danych skrzynek pocztowych w grupie DAG
Program ExchangeExchange 2010Maszyna wirtualna systemu Windows w środowisku programu VMWare (chroni obciążenia działające na maszynie wirtualnej systemu Windows w programie VMWare)TT (od wersji DPM 2012 R2 z pakietem Update Rollup 5)Ochrona (wszystkie scenariusze wdrażania): autonomiczny serwer programu Exchange, baza danych w grupie dostępności bazy danych (DAG)

Odzyskiwanie (wszystkie scenariusze wdrażania): skrzynka pocztowa, bazy danych skrzynek pocztowych w grupie DAG
Program ExchangeExchange 2007Serwer fizyczny

Lokalna maszyna wirtualna funkcji Hyper-V
TTOchrona (wszystkie scenariusze wdrażania): grupa magazynów

Odzyskiwanie (wszystkie scenariusze wdrażania): grupa magazynów, baza danych, skrzynka pocztowa
Program ExchangeExchange 2007Maszyna wirtualna systemu Windows w środowisku programu VMWare (chroni obciążenia działające na maszynie wirtualnej systemu Windows w programie VMWare)TT (od wersji DPM 2012 R2 z pakietem Update Rollup 5)Ochrona (wszystkie scenariusze wdrażania): grupa magazynów

Odzyskiwanie (wszystkie scenariusze wdrażania): grupa magazynów, baza danych, skrzynka pocztowa
Program SharePointSharePoint 2016Serwer fizyczny

Lokalna maszyna wirtualna funkcji Hyper-V

Maszyna wirtualna platformy Azure (gdy obciążenie działa jako maszyna wirtualna platformy Azure)

Maszyna wirtualna systemu Windows w środowisku programu VMWare (chroni obciążenia działające na maszynie wirtualnej systemu Windows w programie VMWare)
T (pakiet UR2 lub nowszy)NOchrona (wszystkie scenariusze wdrażania): farma, zawartość serwera frontonu sieci Web

Odzyskiwanie (wszystkie scenariusze wdrażania): farma, baza danych, aplikacja sieci Web, plik lub element listy, wyszukiwanie programu SharePoint, serwer frontonu sieci Web

Należy zauważyć, że ochrona farmy programu SharePoint korzystająca z funkcji AlwaysOn programu SQL Server 2012 dla zawartości baz danych nie jest obsługiwana.
Program SharePointSharePoint 2013Serwer fizyczny

Lokalna maszyna wirtualna funkcji Hyper-V
TTOchrona (wszystkie scenariusze wdrażania): farma, zawartość serwera frontonu sieci Web

Odzyskiwanie (wszystkie scenariusze wdrażania): farma, baza danych, aplikacja sieci Web, plik lub element listy, wyszukiwanie programu SharePoint, serwer frontonu sieci Web

Należy zauważyć, że ochrona farmy programu SharePoint korzystająca z funkcji AlwaysOn programu SQL Server 2012 dla zawartości baz danych nie jest obsługiwana.
Program SharePointSharePoint 2013Maszyna wirtualna platformy Azure (gdy obciążenie działa jako maszyna wirtualna platformy Azure) — od wersji DPM 2012 R2 z pakietem Update Rollup 3TT (od wersji DPM 2012 R2 z pakietem Update Rollup 3)Ochrona (wszystkie scenariusze wdrażania): farma, wyszukiwanie programu SharePoint, zawartość serwera frontonu sieci Web

Odzyskiwanie (wszystkie scenariusze wdrażania): farma, baza danych, aplikacja sieci Web, plik lub element listy, wyszukiwanie programu SharePoint, serwer frontonu sieci Web

Należy zauważyć, że ochrona farmy programu SharePoint korzystająca z funkcji AlwaysOn programu SQL Server 2012 dla zawartości baz danych nie jest obsługiwana.
Program SharePointSharePoint 2013Maszyna wirtualna systemu Windows w środowisku programu VMWare (chroni obciążenia działające na maszynie wirtualnej systemu Windows w programie VMWare)TT (od wersji DPM 2012 R2 z pakietem Update Rollup 5)Ochrona (wszystkie scenariusze wdrażania): farma, wyszukiwanie programu SharePoint, zawartość serwera frontonu sieci Web

Odzyskiwanie (wszystkie scenariusze wdrażania): farma, baza danych, aplikacja sieci Web, plik lub element listy, wyszukiwanie programu SharePoint, serwer frontonu sieci Web

Należy zauważyć, że ochrona farmy programu SharePoint korzystająca z funkcji AlwaysOn programu SQL Server 2012 dla zawartości baz danych nie jest obsługiwana.
Program SharePointSharePoint 2010Serwer fizyczny

Lokalna maszyna wirtualna funkcji Hyper-V
TTOchrona (wszystkie scenariusze wdrażania): farma, wyszukiwanie programu SharePoint, zawartość serwera frontonu sieci Web

Odzyskiwanie (wszystkie scenariusze wdrażania): farma, baza danych, aplikacja sieci Web, plik lub element listy, wyszukiwanie programu SharePoint, serwer frontonu sieci Web
Program SharePointSharePoint 2010Maszyna wirtualna platformy Azure (gdy obciążenie działa jako maszyna wirtualna platformy Azure)TT (od wersji DPM 2012 R2 z pakietem Update Rollup 3)Ochrona (wszystkie scenariusze wdrażania): farma, wyszukiwanie programu SharePoint, zawartość serwera frontonu sieci Web

Odzyskiwanie (wszystkie scenariusze wdrażania): farma, baza danych, aplikacja sieci Web, plik lub element listy, wyszukiwanie programu SharePoint, serwer frontonu sieci Web
Program SharePointSharePoint 2010Maszyna wirtualna systemu Windows w środowisku programu VMWare (chroni obciążenia działające na maszynie wirtualnej systemu Windows w programie VMWare)TT (od wersji DPM 2012 R2 z pakietem Update Rollup 5)Ochrona (wszystkie scenariusze wdrażania): farma, wyszukiwanie programu SharePoint, zawartość serwera frontonu sieci Web

Odzyskiwanie (wszystkie scenariusze wdrażania): farma, baza danych, aplikacja sieci Web, plik lub element listy, wyszukiwanie programu SharePoint, serwer frontonu sieci Web
Program SharePointSharePoint 2007Serwer fizyczny

Lokalna maszyna wirtualna funkcji Hyper-V
TTOchrona (wszystkie scenariusze wdrażania): farma, wyszukiwanie programu SharePoint, zawartość serwera frontonu sieci Web

Odzyskiwanie (wszystkie scenariusze wdrażania): farma, baza danych, aplikacja sieci Web, plik lub element listy, wyszukiwanie programu SharePoint, serwer frontonu sieci Web
Program SharePointSharePoint 2007Maszyna wirtualna systemu Windows w środowisku programu VMWare (chroni obciążenia działające na maszynie wirtualnej systemu Windows w programie VMWare)TT (od wersji DPM 2012 R2 z pakietem Update Rollup 5)Ochrona (wszystkie scenariusze wdrażania): farma, wyszukiwanie programu SharePoint, zawartość serwera frontonu sieci Web

Odzyskiwanie (wszystkie scenariusze wdrażania): farma, baza danych, aplikacja sieci Web, plik lub element listy, wyszukiwanie programu SharePoint, serwer frontonu sieci Web
Host funkcji Hyper-V — agent ochrony DPM na serwerze hosta, klastrze lub maszynie wirtualnej funkcji Hyper-VWindows Server 2016Serwer fizyczny

Lokalna maszyna wirtualna funkcji Hyper-V
TNOchrona: komputery funkcji Hyper-V, udostępnione woluminy klastra (CSV)

Odzyskiwanie: maszyna wirtualna, odzyskiwanie plików i folderów na poziomie elementu, woluminy, wirtualne dyski twarde
Host funkcji Hyper-V — agent ochrony DPM na serwerze hosta, klastrze lub maszynie wirtualnej funkcji Hyper-VWindows Server 2012 R2 — wersja Datacenter i StandardSerwer fizyczny

Lokalna maszyna wirtualna funkcji Hyper-V
TTOchrona: komputery funkcji Hyper-V, udostępnione woluminy klastra (CSV)

Odzyskiwanie: maszyna wirtualna, odzyskiwanie plików i folderów na poziomie elementu, woluminy, wirtualne dyski twarde
Host funkcji Hyper-V — agent ochrony DPM na serwerze hosta, klastrze lub maszynie wirtualnej funkcji Hyper-VWindows Server 2012 — wersja Datacenter i StandardSerwer fizyczny

Lokalna maszyna wirtualna funkcji Hyper-V
TTOchrona: komputery funkcji Hyper-V, udostępnione woluminy klastra (CSV)

Odzyskiwanie: maszyna wirtualna, odzyskiwanie plików i folderów na poziomie elementu, woluminy, wirtualne dyski twarde
Host funkcji Hyper-V — agent ochrony DPM na serwerze hosta, klastrze lub maszynie wirtualnej funkcji Hyper-VWindows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 — wersja Enterprise i StandardSerwer fizyczny

Lokalna maszyna wirtualna funkcji Hyper-V
TTOchrona: komputery funkcji Hyper-V, udostępnione woluminy klastra (CSV)

Odzyskiwanie: maszyna wirtualna, odzyskiwanie plików i folderów na poziomie elementu, woluminy, wirtualne dyski twarde
Host funkcji Hyper-V — agent ochrony DPM na serwerze hosta, klastrze lub maszynie wirtualnej funkcji Hyper-VWindows Server 2008Serwer fizyczny

Lokalna maszyna wirtualna funkcji Hyper-V
NNOchrona: komputery funkcji Hyper-V, udostępnione woluminy klastra (CSV)

Odzyskiwanie: maszyna wirtualna, odzyskiwanie plików i folderów na poziomie elementu, woluminy, wirtualne dyski twarde
LinuxSystem Linux uruchomiony jako gość funkcji Hyper-VLokalna maszyna wirtualna funkcji Hyper-VTTFunkcja Hyper-V musi być uruchomiona w systemie Windows Server 2012 R2 lub Windows Server 2016. Ochrona: cała maszyna wirtualna

Odzyskiwanie: cała maszyna wirtualna

Obsługa klastrów

Program DPM może chronić dane w następujących aplikacjach klastrowanych:

  • Serwery plików

  • Serwer SQL

  • Funkcja Hyper-V — należy zwrócić uwagę, że jeśli klaster funkcji Hyper-V jest chroniony przy użyciu skalowanej ochrony programu DPM, nie można dodać ochrony pomocniczej dla chronionych obciążeń funkcji Hyper-V.

    W przypadku funkcji Hyper-V działającej w systemie Windows Server 2008 R2 upewnij się, że zainstalowano aktualizację opisaną w temacie KB 975354. W przypadku funkcji Hyper-V działającej w systemie Windows Server 2008 R2 w konfiguracji klastra upewnij się, że zainstalowano aktualizacje SP2 i 971394.

  • Program Exchange Server — program DPM może chronić nieudostępniane klastry dysków z obsługiwanymi wersjami programu Exchange Server (ciągła replikacja klastra) oraz program Exchange Server skonfigurowany do lokalnej replikacji ciągłej.

  • Program SQL Server — program DPM nie obsługuje ochrony bazy danych programu SQL Server znajdującej się na udostępnionych woluminach klastra (CSV).

Przy użyciu programu DPM można chronić obciążenia klastrów w tej samej domenie, w której znajduje się serwer programu DPM, albo w domenie podrzędnej lub zaufanej. Jeśli chcesz chronić źródło danych w niezaufanych domenach lub grupach roboczych, zastosuj uwierzytelnianie przy użyciu protokołu NTLM lub certyfikatu dla jednego serwera albo uwierzytelnianie tylko przy użyciu certyfikatu dla klastra.

© 2017 Microsoft