Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Funkcje usunięte lub przestarzałe w programie System Center 2016

CFreemanwa|Ostatnia aktualizacja: 09.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016

Funkcje i możliwości wymienione poniżej nie zostały uwzględnione w programie System Center 2016. Aplikacje, kod lub użycie, które zależą od tych funkcji, nie będą działać w tej wersji, chyba że zostanie zastosowana metoda alternatywna. Ta lista może ulec zmianie w kolejnych wersjach i może nie zawierać wszystkich usuniętych funkcji i możliwości.

Oparty na programie Silverlight portal samoobsługowy programu System Center Service Manager

Stan w programie System Center 2016: Usunięty.

Zastąpienie: w programie System Center 2016 — Service Manager jest dostępny nowy portal samoobsługowy oparty na języku HTML.

App Controller

Stan w programie System Center 2016: Usunięty.

Zastąpienie: w przypadku lokalnych wdrożeń należy aprowizować rozwiązania IaaS i PaaS przy użyciu pakietu Windows Azure Pack. Ponadto w pakiecie Windows Azure Pack i na platformie Azure są dostępne samoobsługowe rozwiązania dla maszyn wirtualnych i usług PaaS.

Obsługa rozwiązań Citrix XenServer i VMware vCenter 4.1/5.1 w programie Virtual Machine Manager

Stan w programie System Center 2016: Usunięty.

Zastąpienie: należy użyć rozwiązań VMware 5.5 i 5.8.

Pakiet administracyjny procesu Microsoft IT GRC z dodatkiem SP1 dla programu Service Manager

Stan w programie System Center 2016: Usunięty.

Zastąpienie: zalecamy współpracę z w zakresie zarządzana z proaktywnymi partnerami z możliwością integracji z bieżącymi inwestycjami związanymi z programem System Center.

Obsługa programu Server App-V

Stan w programie System Center 2016: Usunięty.

Zastąpienie: należy migrować obciążenia do platform wirtualnych za pomocą szablonów.

Nie będzie można utworzyć ani importować szablonów usług przy użyciu pakietu Server App-V w programie System Center 2016 — Virtual Machine Manager. Jeśli uaktualniasz program System Center 2012 Virtual Machine Manager do programu System Center 2016 — Virtual Machine Manager i zarządzasz aplikacjami w oparciu o szablony usług przy użyciu pakietów Server App-V, możesz nadal zarządzać tymi aplikacjami w programie VMM, ale bez możliwości uaktualniania aplikacji.

Pakiet procesów usług w chmurze programu Service Manager (CSPP, Cloud Service Process Pack)

Stan w programie System Center 2016: Usunięty.

Zastąpienie: w zamian należy użyć pakietu Windows Azure Pack dla systemu Windows Server.

Tworzenie pakietów administracyjnych programu Operations Manager w programie Visio

Stan w programie System Center 2016: Usunięty.

Zastąpienie: do projektowania i tworzenia pakietów administracyjnych programu Operations Manager lub dostosowywania istniejących pakietów administracyjnych należy użyć bezpłatnego programu MP Author firmy Silect.

Service Reporting

Stan w programie System Center 2016: Usunięty

Zastąpienie: należy zintegrować instalację pakietu Windows Azure Pack z zewnętrznym systemem obsługi rozliczeń i wykorzystania.

© 2017 Microsoft