Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Jak uaktualnić agentów w ramach wdrożenia równoległego

Matt Goedtel|Ostatnia aktualizacja: 25.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Operations Manager

Podczas wykonywania wdrożenia równoległego programu System Center 2016 — Operations Manager przy użyciu istniejącej grupy zarządzania programu System Center 2012 R2 Operations Manager możesz kontynuować aktywne monitorowanie obciążeń i zachować wgląd w dostępność krytycznych usług. Agentów raportujących do grupy zarządzania programu Operations Manager 2012 R2 można uaktualnić do programu System Center 2016 — Operations Manager. Mogą oni w pełni komunikować się z grupami zarządzania obu programów aż do ukończenia migracji i wycofania grupy zarządzania programu Operations Manager 2012 R2.

Uaktualnianie agentów do programu System Center 2016 — Operations Manager

Aby zachować środowisko programu System Center 2012 R2 Operations Manager, można zainstalować równolegle program System Center 2016 — Operations Manager i po prostu uaktualnić agentów w zależności od metody używanej aktualnie. Przykładowe metody:

  • Odnajdywanie i instalacja jednego lub większej liczby agentów z poziomu konsoli Operacje.

    W przypadku odnajdywania i instalacji istniejącego systemu zarządzanego za pomocą agenta z nowej grupy zarządzania programu Operations Manager 2016 agent zostanie uaktualniony oraz skonfigurowany pod kątem raportowania do obu grup zarządzania.

  • Dołączenie do obrazu instalacji.

    Obraz należy zaktualizować, tak aby zawierał nową wersję, i skonfigurować w celu przypisania agenta do nowej grupy zarządzania programu Operations Manager 2016.

  • Instalacja ręczna, w przypadku której instalator jest ręcznie wykonywany na agencie lub wdrażany za pomocą istniejącego narzędzia do dystrybucji oprogramowania.

    Proces wdrażania należy zaktualizować, tak aby zawierał nowy pakiet instalatora agenta dla systemu Windows i wymagane elementy zależne. Należy odpowiednio zaktualizować logikę zdefiniowaną na potrzeby analizowania, instalowania, konfigurowania i weryfikowania agenta.

Po wykonaniu wszystkich kroków po uaktualnieniu i gdy stan nowych grup zarządzania programu Operations Manager 2016 jest odpowiedni, można ponownie skonfigurować agentów, aby usunąć przypisanie z grupy zarządzania programu Operations Manager 2012 R2. W tym celu można zastosować wskazówki podane w zestawie SDK programu Operations Manager, aby programowo usunąć konfigurację grupy zarządzania z agenta.

Następne kroki

© 2017 Microsoft