Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Jak uaktualnić moduł zbierający usług ACS do programu System Center 2016 — Operations Manager

Matt Goedtel|Ostatnia aktualizacja: 01.12.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Operations Manager

Tę procedurę należy wykonać w celu uaktualnienia modułu zbierającego usług Audit Collection Services (ACS) do programu System Center 2016 — Operations Manager lokalnie na module zbierającym ACS. Podczas tej procedury baza danych AS jest również uaktualniana bez wykonywania dodatkowych kroków.

Ostrzeżenie

Komputer hostujący moduł zbierający ACS musi być także serwerem zarządzania lub serwerem bramy programu Operations Manager.

Przed rozpoczęciem procesu uaktualnienia należy upewnić się, że dany serwer spełnia wymagania dotyczące minimalnych obsługiwanych konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wymagania systemowe dla programu System Center 2016 — Operations Manager.

Aby uaktualnić moduł zbierający ACS:

 1. Zaloguj się na komputerze, który hostuje moduł zbierający ACS, przy użyciu konta roli Administratorzy programu Operations Manager dla grupy zarządzania programu Operations Manager.

 2. Na nośniku programu Operations Manager uruchom program Setup.exe.

 3. W sekcji Instaluj kliknij pozycję Usługi zbierania danych inspekcji. Zostanie uruchomiony kreator instalacji usług zbierania danych inspekcji.

 4. Na stronie Kreator instalacji modułu zbierającego usług zbierania danych inspekcji — zapraszamy kliknij przycisk Dalej.

 5. Na stronie Opcje instalacji bazy danych wybierz opcję Użyj istniejącej bazy danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na stronie Źródło danych w polu Nazwa źródła danych wpisz nazwę źródła danych ODBC dla bazy danych ACS. Domyślną nazwą jest OpsMgrAC. Kliknij przycisk Dalej.

 7. Na stronie Baza danych, jeśli baza danych znajduje się na innym serwerze niż moduł zbierający ACS, kliknij opcję Zdalny serwer bazy danych, a następnie wpisz nazwę komputera serwera bazy danych, który będzie hostował bazę danych tej instalacji usług ACS. W przeciwnym razie kliknij opcję Serwer bazy danych działa lokalnie, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. Na stronie Uwierzytelnianie bazy danych wybierz jedną metodę uwierzytelniania. Jeśli moduł zbierający ACS i baza danych ACS należą do tej samej domeny, można wybrać opcję Uwierzytelnianie systemu Windows, a w przeciwnym razie wybierz opcję Uwierzytelnianie SQL. Następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga

  W przypadku wybrania opcji Uwierzytelnianie SQL i kliknięcia przycisku Dalej zostanie wyświetlona strona Poświadczenia bazy danych. W polu Nazwa logowania SQL wprowadź nazwę konta użytkownika, które ma dostęp do programu SQL Server, następnie w polu Hasło SQL wprowadź hasło dla tego konta, po czym kliknij przycisk Dalej.

 9. Na stronie Podsumowanie jest wyświetlana lista akcji, które program instalacyjny uruchomi w celu uaktualnienia usług AS. Przejrzyj listę, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć instalację.

  Uwaga

  Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Logowanie do programu SQL Server, a uwierzytelnianie bazy danych jest ustawione na Uwierzytelnianie systemu Windows, wybierz prawidłową bazę danych, a następnie sprawdź, czy pole wyboru Użyj zaufanego połączenia jest zaznaczone. W przeciwnym razie wyczyść to pole wyboru, wprowadź nazwę logowania programu SQL Server i hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 10. Po zakończeniu uaktualnienia kliknij przycisk Zakończ.

Następne kroki

© 2017 Microsoft