Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Wdrażanie programu Operations Manager na jednym serwerze

Matt Goedtel|Ostatnia aktualizacja: 02.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Operations Manager

W scenariuszu z grupą zarządzania na jednym serwerze połączono wszystkie role grupy zarządzania, które mogą współistnieć na jednym serwerze działającym jako serwer członkowski w domenie usługi Active Directory. To wystąpienie może występować na dedykowanym sprzęcie lub komputerze wirtualnym. Konsolę Operacje można wdrożyć na komputerach, które nie są jednym serwerem, i uzyskiwać dostęp do konsoli sieci Web za pośrednictwem przeglądarki.

Program Operations Manager należy wdrożyć do grupy zarządzania na jednym serwerze, gdy ma on służyć do oceny, testowania i tworzenia pakietów administracyjnych, zazwyczaj w środowisku laboratoryjnym, deweloperskim lub nieprodukcyjnym.

Wdrażanie na jednym serwerze

Usługi programu Operations Manager

Konfiguracja grupy zarządzania na jednym serwerze obsługuje następujące usługi:

 1. Monitorowanie i alerty

 2. Raportowanie (dostępne w konsoli Operacje, lecz nie w konsoli sieci Web)

 3. Zbieranie danych inspekcji

 4. Zarządzanie wyjątkami bez agenta

 5. Dane (dostępne za pośrednictwem konsoli sieci Web i konsoli Operacje)

Funkcje programu Operations Manager

Konfiguracja grupy zarządzania na jednym serwerze obejmuje następujące funkcje:

 • Moduł zbierający usług Audit Collection Services (ACS)

 • Baza danych usług ACS

 • Usługa przesyłania dalej ACS

 • Operacyjna baza danych

 • Konsola Operacje

 • Baza danych magazynu danych raportowania

 • Baza danych raportowania

 • Serwer raportowania

 • Serwer konsoli sieci Web

 • Powłoka poleceń

Ograniczenia

Konfiguracja grupy zarządzania na jednym serwerze jest najłatwiejsza do wdrożenia, ale oferuje ona ograniczone możliwości w zakresie zastosowań, do jakich najczęściej jest używana.

Serwer bramy

Ta konfiguracja nie obejmuje roli serwera bramy. Z tego powodu, w celu zapewnienia uwierzytelniania wzajemnego wszystkie monitorowane urządzenia muszą znajdować się w tym samym lesie usługi Active Directory w ramach serwera zarządzania lub należy użyć certyfikatów na zarządzanym komputerze oraz na serwerze zarządzania.

Wysoka dostępność i nadmiarowość

Pojedyncza grupa zarządzania oparta na jednym serwerze znajduje się w jednym zestawie sprzętu lub maszyny wirtualnej. Ta konfiguracja obsługuje tylko jedno wystąpienie każdej roli serwera, dlatego nie obsługuje trybu failover agenta między serwerami zarządzania.

Najczęstsze zastosowania

Ta konfiguracja jest najczęściej używana do oceny, testowania i tworzenia pakietów administracyjnych, zazwyczaj w środowiskach produkcji wstępnej lub nieprodukcyjnych. Konfiguracje grupy zarządzania na jednym serwerze ogólnie pogarszają niezawodność i wydajność, umożliwiając obsługę tylko najmniejszych obciążeń produkcyjnych.

Używane porty

W przypadku tej konfiguracji należy upewnić się, że porty sieciowe umożliwiają komunikację między agentami a serwerem zarządzania, między konsolą Operacje a serwerem zarządzania oraz między konsolą sieci Web a serwerem zarządzania. Pozostała komunikacja między usługami odbywa się na serwerze zarządzania. Używane są następujące porty:

 • Między konsolą Operacje a serwerem zarządzania: TCP 5724

 • Między konsolą Operacje a serwerem raportowania: TCP 80

 • Między konsolą sieci Web a serwerem konsoli sieci Web: TCP 51908 jest portem domyślnym w przypadku wybrania uwierzytelniania systemu Windows. W przypadku wybrania uwierzytelniania formularzy numer portu będzie definiowany przez użytkownika.

 • Między agentem a serwerem zarządzania: TCP 5723

 • Między usługą przesyłania dalej ACS a modułem zbierającym usług ACS: TCP 51909

 • Zarządzanie bez agenta: odbywa się za pośrednictwem portu dynamicznego zdalnego wywoływania procedur (RPC)

 • Między serwerem zarządzania a komputerem z systemem UNIX/Linux: TCP 1270

 • Między serwerem zarządzania a komputerem z systemem UNIX/Linux do specjalnego odnajdywania i rozwiązywania problemów: TCP 22

Aby uzyskać informacje o wszystkich używanych portach, kierunku komunikacji oraz możliwości konfigurowania portów, zobacz Configuring a Firewall for Operations Manager (Konfigurowanie zapory dla programu Operations Manager).

Następne kroki

© 2017 Microsoft