Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Porównanie konsoli Operacje i konsoli sieci Web

Matt Goedtel|Ostatnia aktualizacja: 02.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Operations Manager

Program System Center 2016 — Operations Manager zawiera dwie konsole: konsolę Operacje i konsolę sieci Web. Konsola Operacje jest podstawowym narzędziem używanym do zarządzania wdrożeniem programu Operations Manager. Konsola Operacje umożliwia wyświetlanie alertów i danych monitorowania, a także interakcję z nimi, zarządzanie konfiguracją monitorowania i jej edytowanie, generowanie i wyświetlanie raportów, administrowanie ustawieniami grupy zarządzania oraz tworzenie osobistego obszaru roboczego, dostosowanego do potrzeb.

Konsola sieci Web stanowi interfejs użytkownika oparty na sieci Web i zapewnia dostęp do wszystkich danych monitorowania i zadań. Zadania to akcje, które mogą być uruchamiane względem monitorowanych komputerów z poziomu konsoli Operacje. Konsola ta nie ma jednak pełnej funkcjonalności konsoli Operacje i umożliwia dostęp tylko do widoków Monitorowanie i Mój obszar roboczy.

Obie konsole mają podobny układ:

Diagram okienek konsoli

Każdy przycisk nawigacji powoduje otwarcie określonego obszaru roboczego, np. Monitorowanie lub Administracja. W zależności od przypisanej roli użytkownika w konsoli Operacje są dostępne następujące przyciski nawigacji:

Przyciski nawigacji w konsoli Operacje

W konsoli sieci Web są dostępne tylko przyciski Monitorowanie i Mój obszar roboczy:

Przyciski nawigacji w konsoli sieci Web

Porada

W konsoli Operacje można zmienić przyciski nawigacji na małe ikony oraz zwiększyć ilość dostępnej przestrzeni w okienku nawigacji, klikając górne krawędzie przycisków nawigacji i przeciągając je w dół. Ponadto można ukrywać i wyświetlać okienka nawigacji oraz zadań.

Należy zwrócić uwagę na kilka różnic między konsolą Operacje a konsolą sieci Web:

  • Występują niewielkie różnice w sortowaniu. Na przykład w konsoli sieci Web sortowane są tylko alerty widoczne na stronie, a nie wszystkie alerty.

  • W konsoli sieci Web jest wyświetlanych mniej alertów na stronę.

  • W konsoli sieci Web nie można uruchamiać zadań wymagających podwyższonego poziomu dostępu.

  • Nie można uzyskać dostępu do widoków zdarzeń.

  • Alerty informacyjne nie są prezentowane w widoku alertów.

  • W konsoli sieci Web nie ma możliwości wyświetlania, ukrywania, personalizowania ani tworzenia widoków, chociaż w obszarze Mój obszar roboczy można utworzyć widok pulpitu nawigacyjnego.

  • Brak opcji subskrypcji w konsoli sieci Web.

  • Widoki pulpitów nawigacyjnych nie są obsługiwane. Wymagany jest dostęp do konsoli sieci Web programu Operations Manager 2012 R2 w celu umożliwienia interakcji z pulpitami nawigacyjnymi.

Następne kroki

© 2017 Microsoft