Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Znajdowanie danych i obiektów w konsolach programu Operations Manager

Matt Goedtel|Ostatnia aktualizacja: 02.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Operations Manager

Program System Center 2016 — Operations Manager z zaimportowanymi odpowiednimi pakietami administracyjnymi zapewnia kompleksowy wgląd we wszystko, co dzieje się z monitorowanymi aplikacjami, sprzętem i procesami. Może to skutkować wyświetlaniem bardzo dużej ilości danych w konsoli Operacje. Poznanie metod szybkiej lokalizacji potrzebnych danych jest kluczowym warunkiem efektywnej pracy z konsolą. Za pomocą przycisków Zakres, Znajdź i Wyszukaj na pasku narzędzi konsoli Operacje można filtrować widok danych monitorowania, aby znaleźć konkretny obiekt lub grupę obiektów monitorowania, odpowiednio do potrzeb. Można także filtrować dane na podstawie liczby godzin lub dni, które mają być wyświetlone.

Uwaga

Za każdym razem, kiedy w okienku wyników nie pojawiają się oczekiwane informacje, należy sprawdzić filtry zakresu i czasu, aby upewnić się, że ustawiono prawidłowe obiekty i okres w celu uzyskania potrzebnych wyników.

Narzędzia Zakres, Wyszukaj, Znajdź i Czas powodują zastosowanie tymczasowego filtru do danych wyświetlanych w konsoli. Za pomocą narzędzia Wyszukaj lub Znajdź można zlokalizować konkretny obiekt, a narzędzia Zakres i Czas pozwalają wyświetlić zestaw obiektów spełniających określony zestaw kryteriów. W poniższej tabeli przedstawiono różnice między poszczególnymi opcjami filtrowania.

FiltrKiedy używaćAby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł
ZakresUżywany w celu ograniczenia danych w widoku tylko do obiektów spełniających podane kryteria. Ten zakres jest uwzględniany, dopóki nie zostanie wyczyszczony.- Jak zmienić zakres
- Używanie grup do określania zakresu widoków
WyszukajUżywany w celu wyświetlenia listy obiektów spełniających podane kryteria. Następnie można wykonywać operacje na tych obiektach, jednak po wyjściu z tej listy filtr zostanie usunięty i w każdym widoku będą wyświetlane wszystkie obiekty (nie tylko te określone przez kryteria wyszukiwania).- Jak używać narzędzi Znajdź i Wyszukaj
- Używanie wyszukiwania zaawansowanego
- Przykłady użycia wyszukiwania zaawansowanego w programie Operations Manager
ZnajdźUżywany w celu wyświetlenia znanego pojedynczego obiektu.Jak używać narzędzi Znajdź i Wyszukaj

Jak zmienić zakres

Zmiana zakresu widoku monitorowania umożliwia wyświetlenie tylko tych obiektów, które spełniają pewne kryteria, takich jak serwery zarządzania. Aby na przykład wyświetlić tylko komputery z systemem Windows 2016 w danym środowisku, można zastosować zakres z kryterium określonym jako „Windows 2016”, dzięki czemu nie będą wyświetlane żadne inne komputery.

 1. W konsoli Operacje kliknij pozycję Monitorowanie, aby wyświetlić obiekty w środowisku monitorowania.

 2. Kliknij przycisk Zakres na pasku narzędzi programu Operations Manager. Jeśli ten przycisk jest niedostępny, upewnij się, że w okienku Monitorowanie został wybrany obiekt, a nie folder. W oknie dialogowym Zmiana zakresu widoku jest wyświetlana lista istniejących grup i aplikacji rozproszonych.

  Okno dialogowe umożliwiające zmianę zakresu

 3. Jeśli lista jest zbyt długa, konkretną grupę lub aplikację rozproszoną można znaleźć, wpisując słowo lub frazę w polu Wyszukaj. Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk OK. W okienku Wyniki będą teraz wyświetlane tylko obiekty spełniające kryteria zakresu.

Jak używać narzędzi Znajdź i Wyszukaj

Przycisku Znajdź należy użyć, gdy lista obiektów w okienku Wyniki jest zbyt długa, aby szybko wyszukać konkretny obiekt. Przycisku Wyszukaj należy użyć, aby znaleźć wszystkie obiekty spełniające określone kryteria.

Aby utworzyć listę obiektów za pomocą narzędzia Znajdź

 1. W konsoli Operacje kliknij pozycję Monitorowanie.

 2. Wybierz widok dostępny w obszarze roboczym Monitorowanie. Spowoduje to wyświetlenie listy obiektów w okienku Wyniki.

 3. Sprawdź, czy u góry okienka Wyniki znajduje się pole Wyszukaj. Jeśli nie ma pola Wyszukaj, kliknij przycisk Znajdź na pasku narzędzi. W polu Wyszukaj wpisz słowo, na przykład nazwę obiektu, które chcesz znaleźć na liście, a następnie kliknij przycisk Znajdź.

  Zostanie wyświetlony szukany obiekt.

 4. Kliknij opcję Wyczyść, aby powrócić do oryginalnej listy obiektów.

Aby utworzyć listę obiektów za pomocą narzędzia Wyszukaj

 1. W konsoli Operacje kliknij pozycję Monitorowanie.

 2. Kliknij przycisk Wyszukaj na pasku narzędzi.

 3. W oknie Wyszukiwanie wpisz słowo lub frazę opisujące zestaw obiektów do wyszukania. Zostanie wyświetlona lista obiektów spełniających podane kryteria. Lista jest posortowana według typu obiektu.

Następne kroki

© 2017 Microsoft