Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Jak skonfigurować ustawienia pielęgnacji bazy danych magazynu danych raportowania

Matt Goedtel|Ostatnia aktualizacja: 02.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Operations Manager

Magazyn danych raportowania przechowuje dane przez określony czas w zależności od typu danych (Alert, Stan, Zdarzenie, AEM lub Wydajność) oraz agregacji (dane pierwotne, agregacje co godzinę, agregacje codzienne). Baza danych jest skonfigurowana do usuwania starszych danych w celu utrzymania wydajności przez zastosowanie zarządzania rozmiarem. Usuwanie starszych danych jest nazywane pielęgnacją.

W poniższej tabeli wymieniono domyślne typy danych i okres przechowywania po przeprowadzeniu instalacji początkowej bazy danych magazynu danych.

Zestaw danychTyp agregacjiCzas przechowywania (w dniach)
AlertNieprzetworzone400
Monitorowanie klientaNieprzetworzone30
Monitorowanie klientaCodziennie400
ZdarzeniaNieprzetworzone100
WydajnośćNieprzetworzone10
WydajnośćCo godzinę400
WydajnośćCodziennie400
StanNieprzetworzone180
StanCo godzinę400
StanCodziennie400

Ustawienia pielęgnacji magazynu danych można zmienić za pomocą programu Microsoft SQL Server Management Studio.

Aby zmienić ustawienia pielęgnacji w magazynie danych raportowania

 1. Zaloguj się na komputerze przy użyciu konta należącego do stałej roli serwera sysadmin programu SQL Server.

 2. Na stronie początkowej wpisz SQL Server Management Studio, po czym zostanie wyświetlona pozycja programu. Kliknij pozycję programu, aby otworzyć program SQL Server Management Studio. Można kliknąć program prawym przyciskiem myszy i przypiąć go do strony początkowej.

 3. W oknie dialogowym Łączenie z serwerem z listy Typ serwera wybierz pozycję Aparat bazy danych; z listy Nazwa serwera wybierz serwer i wystąpienie magazynu danych raportowania (na przykład komputer\WYSTĄPIENIE1); z listy Uwierzytelnianie wybierz pozycję Uwierzytelnianie systemu Windows, a następnie kliknij przycisk Połącz.

 4. W okienku Eksplorator obiektów rozwiń kolejno węzły Bazy danych, OperationsManagerDW i Tabele.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt dbo.Dataset, a następnie kliknij polecenie Otwórz tabelę.

 6. W kolumnie DatasetDefaultName znajdź zestaw danych, którego ustawienia pielęgnacji chcesz zmienić, i zanotuj jego identyfikator GUID z kolumny DatasetId.

 7. W okienku Eksplorator obiektów kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt dbo.StandardDatasetAggregation, a następnie kliknij polecenie Otwórz tabelę.

 8. W kolumnie DatasetId znajdź zapisany w kroku 5 identyfikator GUID zestawu danych. Może zostać wyświetlonych wiele wpisów z tym samym identyfikatorem GUID.

 9. W kolumnie AggregationTypeId listy znajdź typ agregacji, korzystając z następujących wartości:

  • 0 = dane pierwotne, nieagregowane

  • 10 = co mniej niż godzinę

  • 20 = co godzinę

  • 30 = codziennie

Po znalezieniu zestawu danych i jego typu agregacji, przewiń stronę do kolumny MaxDataAgeDays, a następnie ustaw interwał pielęgnacji, edytując wartość z tej kolumny.

Następne kroki

Aby dowiedzieć się więcej na temat domyślnego okresu przechowywania dla różnych typów danych przechowywanych w operacyjnej bazie danych programu Operations Manager i sposobu modyfikowania tych ustawień, zobacz temat Jak skonfigurować ustawienia pielęgnacji bazy danych programu Operations Manager.

© 2017 Microsoft