Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Jak włączyć kanał powiadomień wiadomości błyskawicznych

Matt Goedtel|Ostatnia aktualizacja: 02.03.2017
|
1 Współautor

Aby skonfigurować powiadomienia o alertach dla programu System Center 2016 — Operations Manager, najpierw trzeba włączyć kanał powiadomień. W tym temacie opisano sposób konfigurowania kanału, który będzie wysyłać powiadomienia o alertach do subskrybentów za pomocą wiadomości błyskawicznych.

Przed rozpoczęciem pracy zbierz następujące informacje dotyczące serwera wiadomości błyskawicznych:

 • W pełni kwalifikowana nazwa domeny (FQDN, fully qualified domain name).

 • Protokół używany do wysyłania wiadomości. Dostępne są dwie opcje: TCP i Transport Layer Security (TLS).

 • Port używany dla wiadomości błyskawicznych. Domyślnym ustawieniem jest 5061.

 • Kodowanie używane przez serwer wiadomości błyskawicznych oraz subskrybentów powiadomień. Domyślnym ustawieniem jest UTF-8.

 • Zwrotny adres, który będzie używany dla wiadomości błyskawicznych.

Włączanie kanału powiadomień wiadomości błyskawicznych

 1. Zaloguj się na komputerze przy użyciu konta użytkownika należącego do roli Administratorzy programu Operations Manager.

 2. W konsoli Operacje kliknij pozycję Administracja.

 3. W okienku nawigacji w obszarze Powiadomienia kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Kanały. Kliknij pozycję Nowy kanał, a następnie kliknij pozycję Wiadomość błyskawiczna.

 4. Wpisz nazwę dla kanału, na przykład Kanał wiadomości błyskawicznych, i opcjonalnie podaj opis. Kliknij przycisk Dalej.

 5. W polu Serwer wiadomości błyskawicznych wpisz nazwę FQDN serwera wiadomości błyskawicznych.

 6. Wpisz adres zwrotny, który będzie pojawiać się w powiadomieniach wiadomości błyskawicznych. Przed adresem umieść prefiks sip:. Z listy Opcja protokołu wybierz protokół TCP lub TLS na potrzeby wysyłania wiadomości błyskawicznych. Z listy Metoda uwierzytelniania wybierz protokół NTLM lub Kerberos na potrzeby uwierzytelniania użytkowników. W polu Port wiadomości błyskawicznych znajduje się domyślny port 5060. Wpisz numer portu używany do wysyłania wiadomości błyskawicznych.

  Uwaga

  Adres zwrotny powinien być dedykowanym adresem, który jest używany tylko dla powiadomień programu Operations Manager.

 7. Kliknij przycisk Dalej.

 8. W obszarze Domyślny format powiadomień wiadomości błyskawicznych w polu Wiadomość błyskawiczna określ tekst, który będzie wysyłany do subskrybentów powiadomień. Pole Wiadomość błyskawiczna zawiera wiadomość domyślną obejmującą tekst i zmienne. Możesz zmienić wiadomość domyślną lub usunąć ją i zastąpić inną. Możesz kliknąć strzałkę w prawo obok pola Wiadomość błyskawiczna, aby wyświetlić pełną listę dostępnych zmiennych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Dostosowywanie zawartości wiadomości dla powiadomień.

 9. W polu Kodowanie wybierz format tekstu używany przez serwer wiadomości błyskawicznych i subskrybentów powiadomień na potrzeby transmisji. Domyślnie używany format to Unicode (UTF-8).

 10. Kliknij pozycję Zakończ, a następnie kliknij pozycję Zamknij.

Następne kroki

© 2017 Microsoft