Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Jak importować, eksportować i usuwać pakiet administracyjny programu Operations Manager

Matt Goedtel|Ostatnia aktualizacja: 01.12.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Operations Manager

Istnieje wiele dostępnych pakietów administracyjnych dla programu System Center 2016 — Operations Manager. Pakiet administracyjny musi być zainstalowany do użytku przez program Operations Manager w celu odnajdywania i monitorowania jednego lub większej liczby składników w zależności od jego złożoności i ogólnej kondycji usług informatycznych dostarczanych przez organizację. Wraz z upływem czasu wiedza na temat tego, co odnajdywać i monitorować, oraz jak monitorować i raportować dane operacyjne jest aktualizowana w nowszych wersjach pakietu administracyjnego. Te pakiety administracyjne należy importować ponownie do grupy zarządzania, gdy zostaną zaktualizowane przez dostawcę zewnętrznego lub wewnętrznego (o ile są opracowywane przez wyznaczony do tego celu zespół). Kiedy pakiet administracyjny nie jest już potrzebny do monitorowania, można go usunąć z grupy zarządzania.

Importowanie pakietu administracyjnego

Istnieje kilka opcji importowania pakietów administracyjnych:

 • Importowanie pakietu administracyjnego z wykazu firmy Microsoft za pomocą konsoli Operacje.

 • Importowanie pakietu administracyjnego z dysku (magazyn lokalny lub sieciowy udział plików) za pomocą konsoli Operacje.

 • Pobieranie pakietu administracyjnego przy użyciu konsoli Operacje w celu zaimportowania w późniejszym czasie.

 • Pobieranie pakietu administracyjnego przy użyciu przeglądarki internetowej w celu zaimportowania w późniejszym czasie.

Uwaga

Korzystanie z usługi wykazu pakietów administracyjnych wymaga połączenia internetowego. Jeśli na komputerze, na którym działa program Operations Manager, nie można nawiązać połączenia z Internetem, użyj innego komputera, aby pobrać pakiet administracyjny, a następnie skopiuj pliki do folderu udostępnionego, do którego ma dostęp serwer zarządzania programu Operations Manager.

Społeczność programu Operations Manager prowadzi listę pakietów administracyjnych opracowanych przez firmę Microsoft w następującej witrynie internetowej: Lista pakietów administracyjnych firmy Microsoft. Pakiety administracyjne innych firm można uzyskać bezpośrednio od tych firm, a następnie zaimportować je zgodnie z procedurą Importowania pakietu administracyjnego z dysku.

Uwaga

Firma Microsoft nie wspiera działania ani nie zapewnia obsługi produktów innych firm. W razie problemów technicznych skontaktuj się z określonym dostawcą.

Przed zaimportowaniem pakietu administracyjnego należy zawsze przejrzeć przewodnik po pakiecie administracyjnym.

Importowanie pakietu administracyjnego z wykazu

 1. Zaloguj się na komputerze przy użyciu konta należącego do roli Administratorzy programu Operations Manager.

 2. W konsoli Operacje kliknij pozycję Administracja.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Pakiety administracyjne, a następnie kliknij pozycję Importuj pakiety administracyjne.

 4. Zostanie otwarty kreator Importowanie pakietów administracyjnych. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij pozycję Dodaj z wykazu.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Wybierz z wykazu pakiety administracyjne. Widok domyślny zawiera wszystkie pakiety administracyjne w wykazie. Możesz zmienić widok, aby wyświetlić następujące pakiety administracyjne:

  • Aktualizacje dostępne dla pakietów administracyjnych, które zostały już zaimportowane na ten komputer

  • Wszystkie pakiety administracyjne wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy

  • Wszystkie pakiety administracyjne wydane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy

  Możesz również wyszukać w wykazie określony pakiet administracyjny przy użyciu pola Znajdź.

 5. Na liście pakietów administracyjnych wybierz pakiet administracyjny, który chcesz zaimportować, kliknij pozycję Wybierz, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

  Na liście pakietów administracyjnych możesz wybrać produkt lub rozwinąć nazwę produktu, aby wybrać określoną wersję, lub rozwinąć wersję produktu, aby wybrać określony plik pakietu administracyjnego. Na przykład możesz zaznaczyć pozycję SQL Server, aby wybrać wszystkie pakiety administracyjne programu SQL Server, rozwinąć węzeł SQL Server i zaznaczyć pozycję SQL Server 2014, aby wybrać wszystkie pakiety administracyjne programu SQL Server 2014, lub rozwinąć węzeł SQL Server 2014 i zaznaczyć pozycję Pakiet administracyjny biblioteki podstawowej programu SQL Server.

  Uwaga

  Gdy pakiet administracyjny jest oznaczony etykietą „(Tylko wykaz online)”, nie można zaimportować tego pakietu administracyjnego bezpośrednio z wykazu. Należy pobrać plik msi i zaimportować z dysku.

 6. Na stronie Wybieranie pakietów administracyjnych znajduje się lista pakietów administracyjnych wybranych do zaimportowania. Ikona obok każdego pakietu administracyjnego na liście wskazuje stan zaznaczenia w następujący sposób:

  • Zielony znacznik wyboru wskazuje, że można zaimportować dany pakiet administracyjny. Gdy ta ikona jest wyświetlana obok wszystkich pakietów administracyjnych na liście, kliknij pozycję Importuj.

  • Żółta ikona informacji wskazuje, że pakiet administracyjny jest zależny od przynajmniej jednego pakietu administracyjnego, który nie należy do listy Import, ale jest dostępny w katalogu. Aby dodać zależności pakietu administracyjnego do listy Import, kliknij polecenie Rozwiąż w kolumnie Stan. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Ostrzeżenie o zależności, kliknij pozycję Rozwiąż.

  • Czerwona ikona błędu wskazuje, że pakiet administracyjny jest zależny od przynajmniej jednego pakietu administracyjnego, który nie znajduje się na liście Import i nie jest dostępny w wykazie. Aby wyświetlić brakujące pakiety administracyjne, kliknij pozycję Błąd w kolumnie Stan. Aby usunąć pakiet administracyjny oznaczony błędem z listy Import, kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni pakiet administracyjny, a następnie kliknij polecenie Usuń.

  Uwaga

  Po kliknięciu pozycji Importuj nie zostanie zaimportowany żaden z pakietów administracyjnych znajdujących się na liście Import, obok którego jest wyświetlana ikona informacji lub błędu.

 7. Zostanie wyświetlona strona Importowanie pakietów administracyjnych, na której jest przedstawiony postęp importowania każdego pakietu administracyjnego. Każdy pakiet administracyjny jest pobierany do katalogu tymczasowego, importowany do programu Operations Manager, a następnie usuwany z katalogu tymczasowego. W przypadku wystąpienia problemu na którymś etapie procesu importowania wybierz z listy pakiet administracyjny, aby wyświetlić szczegóły stanu. Kliknij przycisk Zamknij.

Importowanie pakietu administracyjnego z dysku

 1. Zaloguj się na komputerze przy użyciu konta należącego do roli Administratorzy programu Operations Manager.

 2. W konsoli Operacje kliknij pozycję Administracja.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Pakiety administracyjne, a następnie kliknij pozycję Importuj pakiety administracyjne.

 4. Zostanie otwarty kreator Importowanie pakietów administracyjnych. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij pozycję Dodaj z dysku.

 5. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybieranie pakietów administracyjnych do zaimportowania. W razie potrzeby zmień ścieżkę do katalogu, w którym znajduje się plik pakietu administracyjnego. Kliknij co najmniej jeden pakiet administracyjny do zaimportowania z tego katalogu, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 6. Na stronie Wybieranie pakietów administracyjnych znajduje się lista pakietów administracyjnych wybranych do zaimportowania. Ikona obok każdego pakietu administracyjnego na liście wskazuje stan zaznaczenia w następujący sposób:

  • Zielony znacznik wyboru wskazuje, że można zaimportować dany pakiet administracyjny. Gdy ta ikona jest wyświetlana obok wszystkich pakietów administracyjnych na liście, kliknij pozycję Importuj.

  • Czerwona ikona błędu wskazuje, że pakiet administracyjny jest zależny od przynajmniej jednego pakietu administracyjnego, który nie znajduje się na liście Import i nie jest dostępny w wykazie. Aby wyświetlić brakujące pakiety administracyjne, kliknij pozycję Błąd w kolumnie Stan. Aby usunąć pakiet administracyjny oznaczony błędem z listy Import, kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni pakiet administracyjny, a następnie kliknij polecenie Usuń.

  Uwaga

  Po kliknięciu pozycji Importuj nie zostanie zaimportowany żaden z pakietów administracyjnych znajdujących się na liście Import, obok którego jest wyświetlana ikona błędu.

 7. Zostanie wyświetlona strona Importowanie pakietów administracyjnych, na której jest przedstawiony postęp importowania każdego pakietu administracyjnego. Każdy pakiet administracyjny jest pobierany do katalogu tymczasowego, importowany do programu Operations Manager, a następnie usuwany z katalogu tymczasowego. W przypadku wystąpienia problemu na którymś etapie procesu importowania wybierz z listy pakiet administracyjny, aby wyświetlić szczegóły stanu. Kliknij przycisk Zamknij.

Pobieranie pakietu administracyjnego przy użyciu konsoli Operacje

 1. Zaloguj się na komputerze przy użyciu konta należącego do roli Administratorzy programu Operations Manager.

 2. W konsoli Operacje kliknij pozycję Administracja.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Pakiety administracyjne, a następnie kliknij polecenie Pobierz pakiety administracyjne.

 4. Zostanie otwarty kreator Pobieranie pakietów administracyjnych. Kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Wybierz z wykazu pakiety administracyjne. Widok domyślny zawiera wszystkie pakiety administracyjne w wykazie. Możesz zmienić widok, aby wyświetlić następujące pakiety administracyjne:

  • Aktualizacje dostępne dla pakietów administracyjnych, które zostały już zaimportowane na ten komputer

  • Wszystkie pakiety administracyjne wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy

  • Wszystkie pakiety administracyjne wydane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy

  Możesz również wyszukać w wykazie określony pakiet administracyjny przy użyciu pola Znajdź.

 5. Na liście pakietów administracyjnych wybierz pakiet administracyjny, który chcesz zaimportować, kliknij pozycję Wybierz, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

  Na liście pakietów administracyjnych możesz wybrać produkt lub rozwinąć nazwę produktu, aby wybrać określoną wersję, lub rozwinąć wersję produktu, aby wybrać określony plik pakietu administracyjnego. Na przykład możesz zaznaczyć pozycję SQL Server, aby wybrać wszystkie pakiety administracyjne programu SQL Server, rozwinąć węzeł SQL Server i zaznaczyć pozycję SQL Server 2005, aby wybrać wszystkie pakiety administracyjne programu SQL Server 2005, lub rozwinąć węzeł SQL Server 2005 i zaznaczyć pozycję Pakiet administracyjny biblioteki podstawowej programu SQL Server.

 6. Wybrane pakiety administracyjne zostaną wyświetlone na liście Pobierz. W polu Pobierz pakiety administracyjne do tego folderu wprowadź ścieżkę do lokalizacji, gdzie mają zostać zapisane pakiety administracyjne, a następnie kliknij pozycję Pobierz.

 7. Zostanie wyświetlona strona Pobieranie pakietów administracyjnych, na której jest przedstawiony postęp pobierania każdego pakietu administracyjnego. W przypadku wystąpienia problemu z pobieraniem wybierz z listy pakiet administracyjny, aby wyświetlić szczegóły stanu. Kliknij przycisk Zamknij.

Pobieranie pakietu administracyjnego przy użyciu przeglądarki internetowej

 1. Otwórz przeglądarkę i przejdź do witryny Lista pakietów administracyjnych firmy Microsoft.

 2. Przejrzyj listę pakietów administracyjnych, aby znaleźć pakiet administracyjny, który chcesz pobrać.

 3. Kliknij nazwę pakietu administracyjnego, który chcesz pobrać.

 4. Na stronie pakietów administracyjnych w Centrum pobierania Microsoft kliknij przycisk Pobierz.

 5. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij pozycję Uruchom, aby pobrać i wyodrębnić pliki pakietu administracyjnego. Możesz też kliknąć przycisk Zapisz, aby pobrać plik msi bez wyodrębniania plików.

  Uwaga

  Niektóre strony pobierania pakietu administracyjnego zawierają link pobierania dla pliku msi pakietu administracyjnego i link pobierania dla przewodnika po pakiecie administracyjnym. Pobierz zarówno plik msi, jak i przewodnik.

  Przed zaimportowaniem pakietu administracyjnego w programie Operations Manager należy uruchomić plik msi, aby wyodrębnić pliki.

Jak wyeksportować pakiet administracyjny programu Operations Manager

Wyeksportowanie pakietu administracyjnego umożliwia zachowanie w zapisywalnym pakiecie administracyjnym dostosowań dla zapieczętowanego pakietu administracyjnego. Zapieczętowanych pakietów administracyjnych nie można zmieniać, dlatego modyfikacje wprowadzone w pakiecie administracyjnym są zapisywane w osobnym, niezapieczętowanym pliku pakietu administracyjnego. Niezapieczętowany pakiet administracyjny można następnie zaimportować do innej grupy zarządzania lub do tej samej grupy zarządzania, w zależności od sytuacji. Ten niezapieczętowany pakiet administracyjny jest zależny od oryginalnego zapieczętowanego pakietu administracyjnego i może być importowany tylko do grup zarządzania, które zawierają oryginalny zapieczętowany pakiet administracyjny.

Uwaga

Przy użyciu konsoli Operacje można eksportować tylko niezapieczętowane pakiety administracyjne. Aby wyeksportować zapieczętowany pakiet administracyjny, trzeba użyć polecenia cmdlet Export-SCOMManagementPack. Zobacz Informacje na temat poleceń cmdlet programu Operations Manager, aby uzyskać więcej informacji.

Aby wyeksportować niezapieczętowany pakiet administracyjny

 1. Zaloguj się na komputerze przy użyciu konta należącego do roli Administratorzy programu Operations Manager.

 2. W konsoli Operacje kliknij pozycję Administracja.

 3. W obszarze Administracja kliknij pozycję Pakiety administracyjne, aby wyświetlić listę zaimportowanych pakietów administracyjnych.

 4. W okienku Pakiety administracyjne kliknij-prawym przyciskiem myszy pakiet administracyjny, który chcesz wyeksportować, a następnie kliknij polecenie Eksportuj pakiet administracyjny.

 5. W oknie dialogowym Przeglądanie w poszukiwaniu folderu rozwiń ścieżkę do lokalizacji zapisania pliku, a następnie kliknij przycisk OK.

  Pakiet administracyjny zostanie zapisany jako plik XML pakietu zarządzania programu Operations Manager i będzie gotowy do importowania do innej grupy zarządzania.

Jak usunąć pakiet administracyjny programu Operations Manager

Gdy pakiet administracyjny nie jest już potrzebny, można go usunąć za pomocą konsoli Operacje. Po usunięciu pakietu administracyjnego wszystkie ustawienia i progi z nim skojarzone są usuwane z grupy zarządzania. Ponadto plik xml lub mp dla tego pakietu administracyjnego jest usuwany z dysku twardego serwera zarządzania. Pakiet administracyjny można usunąć tylko wtedy, gdy najpierw usunięto zależne pakiety administracyjne.

Aby usunąć pakiet administracyjny

 1. Zaloguj się na komputerze przy użyciu konta należącego do roli Administratorzy programu Operations Manager.

 2. W konsoli Operacje kliknij pozycję Administracja.

 3. W okienku Administracja kliknij Pakiety administracyjne.

 4. W okienku Pakiety administracyjne kliknij-prawym przyciskiem myszy pakiet administracyjny, który chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

 5. W komunikacie informującym, że usunięcie pakietu administracyjnego może mieć wpływ na wyznaczanie zakresu niektórych ról użytkownika, kliknij przycisk Tak.

Uwaga

Jeśli jakiekolwiek inne zaimportowane pakiety administracyjne zależą od pakietu administracyjnego, który próbujesz usunąć, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie Zależne pakiety administracyjne. Zanim będzie można kontynuować, trzeba usunąć zależne pakiety administracyjne.

Następne kroki

© 2017 Microsoft