Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Jak zarządzać kontem nienadzorowanego wykonywania serwera raportów w programie Operations Manager

Matt Goedtel|Ostatnia aktualizacja: 05.11.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Operations Manager

Konto nienadzorowanego wykonywania serwera raportów programu Operations Manager umożliwia tworzenie zapytań dotyczących danych z magazynu danych raportowania. Należy używać konta, które ma minimalne uprawnienia (wystarczy dostęp tylko do odczytu z uprawnieniami do połączenia sieciowego). To konto nie jest zarządzane z poziomu interfejsu użytkownika programu Operations Manager. Użyj tej procedury, aby zmienić nazwę użytkownika lub hasło dla tego konta.

Zarządzanie kontem nienadzorowanego wykonywania serwera raportów

  1. Na ekranie startowym systemu Windows wpisz Reporting i wybierz program Menedżer konfiguracji usług Reporting Services z wyników wyszukiwania.

  2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Połączenie konfigurowania usług Reporting Services, w którym możesz wybrać wystąpienie serwera raportów do skonfigurowania. Wybierz polecenie Połącz.

  3. W polu Nazwa serwera określ nazwę komputera, na którym jest zainstalowane wystąpienie serwera raportów. Domyślnie jest wyświetlana nazwa lokalnego komputera, lecz możesz wpisać nazwę zdalnego wystąpienia programu SQL Server, jeśli chcesz nawiązywać połączenie z serwerem raportów zainstalowanym na zdalnym komputerze.

  4. W polu Wystąpienie serwera raportów wybierz wystąpienie usług SQL Server Reporting Services, które chcesz skonfigurować.

  5. Na stronie Konto wykonywania wpisz nową nazwę użytkownika lub hasło odpowiednio do potrzeb.

  6. Kliknij polecenie Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Następne kroki

© 2017 Microsoft