Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Jak spersonalizować widok w programie Operations Manager

Matt Goedtel|Ostatnia aktualizacja: 02.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Operations Manager

W programie System Center 2016 — Operations Manager widoki znajdują się w pakietach administracyjnych. Jeśli widok znajduje się w zapieczętowanym pakiecie administracyjnym, można otworzyć właściwości widoku, ale nie można zapisać w nim żadnych zmian. Można jednak zmienić opcje wyświetlania widoku, a następnie zapisać go jako widok spersonalizowany.

Uwaga

Widoki spersonalizowane są widoczne tylko dla użytkownika, który je spersonalizował.

Aby spersonalizować widok

  1. W konsoli Operacje kliknij pozycję Monitorowanie.

  2. W obszarze roboczym Monitorowanie kliknij prawym przyciskiem myszy widok, który chcesz spersonalizować, a następnie kliknij polecenie Personalizuj widok. Okno dialogowe Personalizacja widoku jest wyświetlane z domyślnymi ustawieniami widoku.

  3. W obszarze Kolumny do wyświetlenia kliknij, aby zaznaczyć pole obok właściwości, która ma być wyświetlana w widoku. Można też kliknąć w celu usunięcia wszystkich znaczników wyboru ustawionych zgodnie z oryginalnym widokiem. W polu Sortuj kolumny według kliknij strzałkę listy rozwijanej, aby wybrać właściwość, według której chcesz posortować obiekty monitorowane w danym widoku, a następnie kliknij przycisk OK.

    Uwaga

    W widoku stanu opcja sortowania według grup nie jest dostępna. Ta opcja jest dostępna w innych typach widoków, np. w widoku alertów i widoku zdarzeń.

Aby przywrócić domyślne ustawienia widoku

  1. W konsoli Operacje kliknij pozycję Monitorowanie.

  2. W obszarze roboczym Monitorowanie kliknij prawym przyciskiem myszy widok spersonalizowany.

  3. Kliknij polecenie Resetuj do domyślnych, a następnie kliknij przycisk OK.

Następne kroki

© 2017 Microsoft