Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Jak ustawić poświadczenia wymagane do uzyskania dostępu do komputerów z systemami UNIX i Linux

Matt Goedtel|Ostatnia aktualizacja: 01.12.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Operations Manager

Ten temat zawiera procedury dotyczące ustawiania poświadczeń w kreatorach programu System Center 2016 — Operations Manager umożliwiających wykonywanie następujących zadań:

 • Poświadczenia na potrzeby instalowania agentów
 • Poświadczenia na potrzeby kont Uruchom jako
 • Poświadczenia na potrzeby uaktualniania agenta
 • Poświadczenia na potrzeby odinstalowywania agenta

Te kreatory definiują poświadczenia na potrzeby uwierzytelnienia na komputerze z systemem UNIX lub Linux i stosują podobny proces. Omówienie sposobu określania poświadczeń zawiera temat Planning Security Credentials for Accessing Unix and Linux Computers (Planowanie poświadczeń zabezpieczeń na potrzeby dostępu do komputerów z systemami Unix i Linux).

Poświadczenia na potrzeby odnajdywania komputerów z systemami UNIX i Linux

Następująca procedura rozpoczyna się w kreatorze zarządzania komputerami i urządzeniami na stronie Kryteria odnajdywania po kliknięciu przycisku Ustaw poświadczenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Instalowanie agenta w systemach UNIX i Linux za pomocą kreatora odnajdywania.

Ustawianie (nieuprzywilejowanego) konta użytkownika na potrzeby odnajdywania zainstalowanego agenta za pomocą podpisanego certyfikatu.

 1. Na stronie Ustawienia poświadczeń kliknij kartę Poświadczenia domyślne, a następnie kliknij opcję Hasło.

 2. Wpisz nazwę użytkownika, hasło i potwierdzenie hasła.

 3. Na liście Czy to konto ma uprzywilejowany dostęp kliknij pozycję To konto nie ma uprzywilejowanego dostępu, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Kliknij przycisk OK, aby powrócić na stronę Kryteria odnajdywania i kontynuować pracę w kreatorze.

Poświadczenia na potrzeby instalowania agentów lub podpisywania certyfikatów zainstalowanych agentów

Następujące procedury rozpoczynają się w kreatorze zarządzania komputerami i urządzeniami na stronie Kryteria odnajdywania po kliknięciu przycisku Ustaw poświadczenia.

Ustawianie poświadczeń uprzywilejowanych za pomocą klucza SSH

 1. Na stronie Ustawienia poświadczeń kliknij kartę Poświadczenia domyślne, a następnie kliknij opcję Klucz SSH.

 2. Wpisz nazwę użytkownika, ścieżkę i nazwę klucza lub kliknij polecenie Przeglądaj.

 3. Podaj hasło, jeśli klucz go wymaga.

 4. Na liście Czy to konto ma uprzywilejowany dostęp kliknij pozycję To konto ma uprzywilejowany dostęp, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij kartę Weryfikacja agenta i na stronie Weryfikacja agenta wpisz nazwę użytkownika i hasło dla konta na docelowym komputerze. Może to być (nieuprzywilejowane) konto użytkownika.

 6. Kliknij przycisk OK, aby powrócić na stronę Kryteria odnajdywania i kontynuować pracę w kreatorze.

Ustawianie poświadczeń nieuprzywilejowanych przy użyciu funkcji podniesienia uprawnień za pomocą klucza SSH

 1. Na stronie Ustawienia poświadczeń kliknij kartę Poświadczenia domyślne, a następnie kliknij opcję Klucz SSH.

 2. Wpisz nazwę użytkownika, ścieżkę i nazwę klucza lub kliknij polecenie Przeglądaj.

 3. Podaj hasło, jeśli klucz go wymaga.

 4. Na liście Czy to konto ma uprzywilejowany dostęp kliknij pozycję To konto nie ma uprzywilejowanego dostępu, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij stronę Podniesienie i wybierz podniesienie uprawnień za pomocą polecenia su lub sudo.

  W przypadku wybrania podniesienia uprawnień za pomocą polecenia su wpisz hasło administratora określone na komputerze z systemem UNIX lub Linux. Hasło dla polecenia su jest także używane na potrzeby weryfikacji agenta.

  Jeśli wybrano podniesienie uprawnień za pomocą polecenia sudo, kliknij kartę Weryfikacja agenta i wpisz nazwę użytkownika oraz hasło dla konta na docelowym komputerze. Może to być (nieuprzywilejowane) konto użytkownika.

 6. Kliknij przycisk OK, aby powrócić na stronę Kryteria odnajdywania i kontynuować pracę w kreatorze.

Ustawianie poświadczeń uprzywilejowanych za pomocą hasła

 1. Na stronie Ustawienia poświadczeń kliknij kartę Poświadczenia domyślne, a następnie kliknij opcję Hasło.

 2. Wpisz nazwę użytkownika, hasło i potwierdzenie hasła.

  To hasło jest używane na potrzeby weryfikacji agenta.

 3. Na liście Czy to konto ma uprzywilejowany dostęp kliknij pozycję To konto ma uprzywilejowany dostęp.

 4. Kliknij przycisk OK, aby powrócić na stronę Kryteria odnajdywania i kontynuować pracę w kreatorze.

Ustawianie poświadczeń nieuprzywilejowanych przy użyciu funkcji podniesienia uprawnień za pomocą hasła

 1. Na stronie Ustawienia poświadczeń kliknij kartę Poświadczenia domyślne, a następnie kliknij opcję Hasło.

 2. Wpisz nazwę użytkownika, hasło i potwierdzenie hasła.

  To hasło jest używane na potrzeby weryfikacji agenta.

 3. Na liście Czy to konto ma uprzywilejowany dostęp kliknij pozycję To konto nie ma uprzywilejowanego dostępu, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Kliknij stronę Podniesienie i wybierz podniesienie uprawnień za pomocą polecenia su lub sudo.

  W przypadku wybrania podniesienia uprawnień za pomocą polecenia su wpisz hasło administratora określone na komputerze z systemem UNIX lub Linux.

 5. Kliknij przycisk OK, aby powrócić na stronę Kryteria odnajdywania i kontynuować pracę w kreatorze.

Poświadczenia na potrzeby kont Uruchom jako

Następujące procedury rozpoczynają się w Kreatorze tworzenia konta Uruchom jako w systemie UNIX\/Linux po wybraniu typu dla konta Uruchom jako (Konto monitorowania lub Konto konserwacji agenta) oraz podaniu nazwy, hasła i opisu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak skonfigurować konta Uruchom jako i profile na potrzeby dostępu do systemów UNIX i Linux.

Ustawianie poświadczeń uprzywilejowanych dla konta monitorowania

 1. Na stronie Poświadczenia konta wpisz nazwę użytkownika, hasło i potwierdzenie hasła.

 2. Na liście Czy chcesz podnieść uprawnienia tego konta do uprzywilejowanego dostępu kliknij pozycję Nie używaj podniesienia uprawnień w odniesieniu do tego konta.

 3. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować pracę z kreatorem.

Ustawianie poświadczeń nieuprzywilejowanych przy użyciu funkcji podniesienia uprawnień dla konta monitorowania

 1. Na stronie Poświadczenia konta wpisz nazwę użytkownika, hasło i potwierdzenie hasła.

 2. Na liście Czy chcesz podnieść uprawnienia tego konta do uprzywilejowanego dostępu kliknij pozycję Podnieś uprawnienia tego konta, używając uprzywilejowanego dostępu „sudo”.

 3. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować pracę z kreatorem.

Ustawianie poświadczeń uprzywilejowanych przy użyciu klucza SSH dla konta konserwacji agenta

 1. Na stronie Poświadczenia konta kliknij opcję Klucz SSH.

 2. Wpisz nazwę użytkownika, ścieżkę i nazwę klucza lub kliknij polecenie Przeglądaj.

 3. Podaj hasło, jeśli klucz go wymaga.

 4. Na liście Czy to konto ma uprzywilejowany dostęp kliknij pozycję To konto ma uprzywilejowany dostęp.

 5. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować pracę z kreatorem.

Ustawianie poświadczeń nieuprzywilejowanych przy użyciu klucza SSH za pomocą funkcji podniesienia uprawnień dla konta konserwacji agenta

 1. Na stronie Poświadczenia konta kliknij opcję Klucz SSH.

 2. Wpisz nazwę użytkownika, ścieżkę i nazwę klucza lub kliknij polecenie Przeglądaj.

 3. Podaj hasło, jeśli klucz go wymaga.

 4. Na liście Czy to konto ma uprzywilejowany dostęp kliknij pozycję To konto nie ma uprzywilejowanego dostępu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Wybierz kartę Podniesienie i wybierz podniesienie uprawnień za pomocą polecenia su lub sudo.

  W przypadku wybrania podniesienia uprawnień za pomocą polecenia su wpisz hasło administratora określone na komputerze z systemem UNIX lub Linux.

 6. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować pracę z kreatorem.

Ustawianie poświadczeń uprzywilejowanych przy użyciu hasła dla konta konserwacji agenta

 1. Na stronie Poświadczenia konta kliknij opcję Hasło.

 2. Wpisz nazwę użytkownika, hasło i potwierdzenie hasła.

 3. Na liście Czy to konto ma uprzywilejowany dostęp kliknij pozycję To konto ma uprzywilejowany dostęp.

 4. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować pracę z kreatorem.

Ustawianie poświadczeń uprzywilejowanych przy użyciu hasła za pomocą funkcji podniesienia uprawnień dla konta konserwacji agenta

 1. Na stronie Poświadczenia konta kliknij opcję Hasło.

 2. Wpisz nazwę użytkownika, hasło i potwierdzenie hasła.

 3. Na liście Czy to konto ma uprzywilejowany dostęp kliknij pozycję To konto nie ma uprzywilejowanego dostępu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Kliknij kartę Podniesienie i wybierz podniesienie uprawnień za pomocą polecenia su lub sudo.

  W przypadku wybrania podniesienia uprawnień za pomocą polecenia su wpisz hasło administratora określone na komputerze z systemem UNIX lub Linux.

 5. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować pracę z kreatorem.

Poświadczenia na potrzeby uaktualniania agenta

Następujące procedury rozpoczynają się w kreatorze uaktualnienia agenta w systemie UNIX\/Linux na stronie Poświadczenia po wybraniu pozycji Dostarcz poświadczenia uaktualnienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uaktualnianie i odinstalowywanie agentów w komputerach z systemem UNIX i Linux.

Ustawianie poświadczeń uprzywilejowanych za pomocą klucza SSH

 1. Na stronie Ustawienia poświadczeń kliknij opcję Klucz SSH.

 2. Wpisz nazwę użytkownika, ścieżkę i nazwę klucza lub kliknij polecenie Przeglądaj.

 3. Podaj hasło, jeśli klucz go wymaga.

 4. Na liście Czy to konto ma uprzywilejowany dostęp kliknij pozycję To konto ma uprzywilejowany dostęp, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Na stronie Weryfikacja agenta wpisz nazwę użytkownika i hasło dla konta na docelowym komputerze. Może to być (nieuprzywilejowane) konto użytkownika.

 6. Kliknij przycisk OK, aby powrócić na stronę Poświadczenia i kontynuować pracę w kreatorze.

Ustawianie poświadczeń nieuprzywilejowanych przy użyciu funkcji podniesienia uprawnień za pomocą klucza SSH

 1. Na stronie Ustawienia poświadczeń kliknij opcję Klucz SSH.

 2. Wpisz nazwę użytkownika, ścieżkę i nazwę klucza lub kliknij polecenie Przeglądaj.

 3. Podaj hasło, jeśli klucz go wymaga.

 4. Na liście Czy to konto ma uprzywilejowany dostęp kliknij pozycję To konto nie ma uprzywilejowanego dostępu, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij stronę Podniesienie i wybierz podniesienie uprawnień za pomocą polecenia su lub sudo.

  W przypadku wybrania podniesienia uprawnień za pomocą polecenia su wpisz hasło administratora określone na komputerze z systemem UNIX lub Linux, a następnie kliknij przycisk OK. Hasło dla polecenia su jest także używane na potrzeby weryfikacji agenta.

  W przypadku wybrania podniesienia uprawnień za pomocą polecenia sudo kliknij pozycję Weryfikacja agenta. Na stronie Weryfikacja agenta wpisz nazwę użytkownika i hasło dla konta na docelowym komputerze. Może to być (nieuprzywilejowane) konto użytkownika.

 6. Kliknij przycisk OK, aby powrócić na stronę Poświadczenia i kontynuować pracę w kreatorze.

Ustawianie poświadczeń uprzywilejowanych za pomocą hasła

 1. Na stronie Ustawienia poświadczeń kliknij opcję Hasło.

 2. Wpisz nazwę użytkownika, hasło i potwierdzenie hasła.

  To hasło jest używane na potrzeby weryfikacji agenta.

 3. Na liście Czy to konto ma uprzywilejowany dostęp kliknij pozycję To konto ma uprzywilejowany dostęp.

 4. Kliknij przycisk OK, aby powrócić na stronę Poświadczenia i kontynuować pracę w kreatorze.

Ustawianie poświadczeń nieuprzywilejowanych przy użyciu funkcji podniesienia uprawnień za pomocą hasła

 1. Na stronie Ustawienia poświadczeń kliknij opcję Hasło.

 2. Wpisz nazwę użytkownika, hasło i potwierdzenie hasła.

  To hasło jest używane na potrzeby weryfikacji agenta.

 3. Na liście Czy to konto ma uprzywilejowany dostęp kliknij pozycję To konto nie ma uprzywilejowanego dostępu, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Na stronie Podniesienie wybierz podniesienie uprawnień za pomocą polecenia su lub sudo.

  W przypadku wybrania podniesienia uprawnień za pomocą polecenia su wpisz hasło administratora określone na komputerze z systemem UNIX lub Linux.

 5. Kliknij przycisk OK, aby powrócić na stronę Poświadczenia i kontynuować pracę w kreatorze.

Poświadczenia na potrzeby odinstalowywania agenta

Następujące procedury rozpoczynają się w kreatorze deinstalowania agenta w systemie UNIX\/Linux na stronie Poświadczenia po wybraniu pozycji Dostarcz poświadczenia odinstalowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uaktualnianie i odinstalowywanie agentów w komputerach z systemem UNIX i Linux.

Ustawianie poświadczeń uprzywilejowanych za pomocą klucza SSH

 1. Na stronie Ustawienia poświadczeń kliknij opcję Klucz SSH.

 2. Wpisz nazwę użytkownika, ścieżkę i nazwę klucza lub kliknij polecenie Przeglądaj.

 3. Podaj hasło, jeśli klucz go wymaga.

 4. Na liście Czy to konto ma uprzywilejowany dostęp kliknij pozycję To konto ma uprzywilejowany dostęp, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij przycisk OK, aby powrócić na stronę Poświadczenia i kontynuować pracę w kreatorze.

Ustawianie poświadczeń nieuprzywilejowanych przy użyciu funkcji podniesienia uprawnień za pomocą klucza SSH

 1. Na stronie Ustawienia poświadczeń kliknij opcję Klucz SSH.

 2. Wpisz nazwę użytkownika, ścieżkę i nazwę klucza lub kliknij polecenie Przeglądaj.

 3. Podaj hasło, jeśli klucz go wymaga.

 4. Na liście Czy to konto ma uprzywilejowany dostęp kliknij pozycję To konto nie ma uprzywilejowanego dostępu, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Na stronie Podniesienie wybierz podniesienie uprawnień za pomocą polecenia su lub sudo.

  W przypadku wybrania podniesienia uprawnień za pomocą polecenia su wpisz hasło administratora określone na komputerze z systemem UNIX lub Linux, a następnie kliknij przycisk OK. Hasło dla polecenia su jest także używane na potrzeby weryfikacji agenta.

 6. Kliknij przycisk OK, aby powrócić na stronę Poświadczenia i kontynuować pracę w kreatorze.

Ustawianie poświadczeń uprzywilejowanych za pomocą hasła

 1. Na stronie Ustawienia poświadczeń kliknij opcję Hasło.

 2. Wpisz nazwę użytkownika, hasło i potwierdzenie hasła.

  To hasło jest używane na potrzeby weryfikacji agenta.

 3. Na liście Czy to konto ma uprzywilejowany dostęp wybierz pozycję To konto ma uprzywilejowany dostęp.

 4. Kliknij przycisk OK, aby powrócić na stronę Poświadczenia i kontynuować pracę w kreatorze.

Ustawianie poświadczeń nieuprzywilejowanych przy użyciu funkcji podniesienia uprawnień za pomocą hasła

 1. Na stronie Ustawienia poświadczeń kliknij opcję Hasło.

 2. Wpisz nazwę użytkownika, hasło i potwierdzenie hasła.

  To hasło jest używane na potrzeby weryfikacji agenta.

 3. Na liście Czy to konto ma uprzywilejowany dostęp kliknij pozycję To konto nie ma uprzywilejowanego dostępu, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Na stronie Podniesienie wybierz podniesienie uprawnień za pomocą polecenia su lub sudo.

  W przypadku wybrania podniesienia uprawnień za pomocą polecenia su wpisz hasło administratora określone na komputerze z systemem UNIX lub Linux.

 5. Kliknij przycisk OK, aby powrócić na stronę Poświadczenia i kontynuować pracę w kreatorze.

Następne kroki

© 2017 Microsoft