Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Instalowanie dodatku programu Visio

Matt Goedtel|Ostatnia aktualizacja: 02.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Operations Manager

Dodatek programu Visio można pobrać z Centrum pobierania Microsoft.

Dodatek programu Visio dla programu System Center 2016 — Operations Manager ma następujące wymagania wstępne:

Aby zainstalować dodatek programu Visio

Po uruchomieniu Instalatora dodatku Visio system zostaje sprawdzony pod kątem tych wymagań. Jeżeli system nie spełnia wymagań, zostanie podane łącze umożliwiające pobranie brakującego oprogramowania.

  1. W Eksploratorze Windows przejdź do katalogu, do którego pobrano dodatek, a następnie kliknij dwukrotnie plik OpsMgrAddinSetup.msi. Jest to plik instalacyjny dla klienta.

  2. Na stronie powitalnej kreatora instalacji kliknij przycisk Dalej.

  3. Przeczytaj umowę licencyjną, zaznacz pole wyboru Zgadzam się, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  4. Określ lokalizację instalacji i kliknij przycisk Dalej.

  5. Kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć instalację.

  6. Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Zamknij.

Przy następnym uruchomieniu programu Visio pojawi się komunikat z pytaniem, czy chcesz zainstalować dodatek programu Visio. Kliknij pozycję Zainstaluj. Po ukończeniu instalacji we wstążce programu Visio będzie dostępne polecenie programu Operations Manager.

© 2017 Microsoft