Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Zarządzanie odnajdywaniem i agentami

Matt Goedtel|Ostatnia aktualizacja: 01.12.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Operations Manager

Program System Center Operations Manager może monitorować komputery z systemami operacyjnymi Windows, UNIX i Linux. Listę obsługiwanych wersji systemów operacyjnych można znaleźć w temacie Obsługiwane konfiguracje.

Przed rozpoczęciem monitorowania należy odnaleźć komputery. Opis procesu odnajdywania można znaleźć w części „Jak przebiega odnajdywanie i monitorowanie obiektów” w temacie Key Concepts (Kluczowe założenia).

W przypadku kompleksowego monitorowania konieczne jest zainstalowanie agenta na odnalezionym komputerze. W tej części opisano sposób odnajdywania komputerów, instalowania agentów na odnalezionych komputerach i konfigurowania agentów. Znajdują się w niej także instrukcje dotyczące odinstalowywania agentów. Aby uzyskać informacje dotyczące monitorowania komputerów bez instalowania agenta, zobacz Monitorowanie bez agentów w programie Operations Manager i Monitorowanie klienta za pomocą funkcji monitorowania wyjątku bez agenta w programie Operations Manager.

Tematy dotyczące zarządzania odnajdywaniem i agentami

© 2017 Microsoft