Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Zarządzanie kontami i profilami Uruchom jako

Matt Goedtel|Ostatnia aktualizacja: 01.12.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Operations Manager

Przepływy pracy programu System Center 2016 — Operations Manager, takie jak reguły, zadania, monitory i operacje odnajdywania, wymagają poświadczeń w celu ich uruchomienia na docelowym agencie lub komputerze. Domyślnie przepływy pracy korzystają z domyślnego konta działania dla agenta lub komputera. Poświadczenia dla domyślnego konta działania są konfigurowane podczas instalacji programu Operations Manager.

Jeśli przepływ pracy wymaga praw i uprawnień, których domyślne konto działania nie może dostarczyć, przepływ pracy można napisać tak, aby korzystał z profilu Uruchom jako. Profil Uruchom jako może mieć kilka skojarzonych z nim kont Uruchom jako. Konta Uruchom jako umożliwiają określenie niezbędnych poświadczeń dla określonych komputerów. Tego samego profilu Uruchom jako może używać wiele przepływów pracy. Na poniższym obrazie przedstawiono relację między przepływami pracy, profilami Uruchom jako oraz kontami Uruchom jako.

Przepływy pracy korzystają z konta Uruchom jako za pomocą profilu Uruchom jako

W podanym przykładzie trzy przepływy pracy korzystają z tego samego profilu Uruchom jako. Profil Uruchom jako ma trzy skojarzone konta Uruchom jako. W tym przykładzie każdy przepływ pracy korzystający z profilu Uruchom jako zostanie uruchomiony na Komputerze A przy użyciu poświadczeń dla konta Uruchom jako 1, na komputerze B i C przy użyciu poświadczeń dla konta Uruchom jako 2, a na Komputerze D przy użyciu poświadczeń dla konta Uruchom jako 3.

Profile Uruchom jako są definiowane w pakietach administracyjnych przez autora pakietu administracyjnego. Profil Uruchom jako jest używany wszędzie, gdzie aktywny jest jego nadrzędny pakiet administracyjny. Przykładowo pakiet administracyjny programu SQL Server 2014 zawiera profil SQL Uruchom jako, więc profil SQL Uruchom jako będzie aktywny na wszystkich serwerach z uruchomionym programem SQL Server 2014, które są monitorowane przy użyciu pakietu administracyjnego programu SQL Server 2014. Profil Uruchom jako jest skojarzeniem co najmniej jednego konta Uruchom jako z obiektami zarządzanymi, do których konto Uruchom jako powinno być stosowane.

W niektórych przypadkach profil Uruchom jako jest importowany do programu Operations Manager podczas importowania pakietu administracyjnego zawierającego ten profil. W innych przypadkach może być konieczne utworzenie go ręcznie. W każdym przypadku profil Uruchom musi zostać ręcznie skojarzony z kontem Uruchom jako.

Konto Uruchom jako zawiera jeden zestaw poświadczeń, które są przechowywane w operacyjnej bazie danych programu Operations Manager. Każde konto Uruchom jako ma klasyfikację zabezpieczeń (bardziej bezpieczne lub mniej bezpieczne), która kontroluje sposób dystrybucji poświadczeń do użycia. W przypadku wybrania bardziej bezpiecznej dystrybucji poświadczeń należy skonfigurować mapowanie komputerów, do których dystrybuowane są poświadczenia.

Następne kroki

© 2017 Microsoft