Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Urządzenia sieciowe odnajdywane przez program Operations Manager

Matt Goedtel|Ostatnia aktualizacja: 05.11.2016
|
1 Współautor

Program System Center 2016 — Operations Manager może monitorować fizyczne routery i przełączniki sieciowe, łącznie z interfejsami i portami tych urządzeń, wirtualne sieci lokalne (VLAN) i grupy protokołu HSRP, do których one należą, oraz zapory i moduły równoważenia obciążenia. Program Operations Manager może monitorować urządzenia sieciowe obsługujące protokół SNMP, a także zapewnić monitorowanie portów dla urządzeń obsługujących standardy interfejsu MIB (RFC 2863) i MIB-II (RFC 1213).

Program Operations Manager umożliwia bardziej szczegółowe monitorowanie procesorów lub pamięci niektórych urządzeń sieciowych, które wymieniono w temacie Urządzenia sieciowe z rozszerzoną funkcją monitorowania — arkusz kalkulacyjny. Arkusz z urządzeniami zawiera kolumny dotyczące procesorów i pamięci poszczególnych urządzeń, które pozwalają określić, czy program Operations Manager umożliwia rozszerzone monitorowanie pod kątem jednego lub obu tych aspektów.

Następne kroki

  • Temat Monitorowanie sieci za pomocą programu Operations Manager zawiera opis monitorowania urządzeń sieciowych przez program Operations Manager oraz informacje na temat tego, jakie wymagania muszą być spełnione i jak określić, czy używane zasady w zakresie zarządzania i zabezpieczeń dotyczące urządzeń sieciowych są zgodne z tymi wymaganiami, a także wskazówki dotyczące przygotowywania programu Operations Manager do monitorowania wspomnianych zasad.
© 2017 Microsoft