Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Uruchamianie raportu śledzenia poziomu usług

Matt Goedtel|Ostatnia aktualizacja: 02.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Operations Manager

Można utworzyć raport pokazujący, jaka jest wydajność danej aplikacji lub grupy w stosunku do zdefiniowanych docelowych poziomów usług. W wygenerowanym raporcie są podawane zarówno informacje wysokiego poziomu, zapewniające na jeden rzut oka ogólny obraz stanu, jak i szczegółowe dane niskiego poziomu, podające określone informacje o dostępności i metryki wydajności.

Raport z podsumowaniem śledzenia poziomów usług prezentuje wyniki dla co najmniej jednego docelowego poziomu usług w porównaniu ze zdefiniowanymi celami. Z poziomu tego raportu można zbadać raport bardziej szczegółowy, widok stanu lub widok umowy dotyczącej poziomu usług (umowy SLA).

Aby wygenerować raport z podsumowaniem śledzenia poziomu usług, wykonaj poniższe kroki.

Aby wygenerować raport z podsumowaniem śledzenia poziomu usług

 1. Otwórz konsolę Operacje przy użyciu konta należącego do roli użytkownika Administratorzy programu Operations Manager.

 2. W obszarze roboczym Raportowanie kliknij pozycję Biblioteka raportów firmy Microsoft o poziomach usług.

 3. W okienku wyników kliknij prawym przyciskiem myszy Raport z podsumowaniem śledzenia poziomu usług, a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 4. Kliknij pozycję Dodaj umowę SLA.

 5. W polu Nazwa umowy SLA wpisz nazwę zdefiniowanego poziomu usług i kliknij przycisk Wyszukaj.

 6. Wybierz odpowiedni poziom usług i kliknij przycisk Dodaj.

 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Dodawanie umowy SLA.

 8. Zdefiniuj okres danych dla raportu. Można wybrać jedną z następujących opcji:

  • Agregacja danych

  • Zakres dni

  • Zakres czasu

 9. W obszarze Pola raportu zaznacz pola, które mają znaleźć się w raporcie. Dostępne pola zależą od wybranych zakresów dni i czasu. Na przykład po wskazaniu zakresu dni od czwartku do środy nie ma możliwości dodania pola Ostatnie 30 dni.

 10. Aby wygenerować raport, kliknij przycisk Uruchom.

Następne kroki

© 2017 Microsoft