Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Rozwiązywanie problemów z dodatkiem programu Visio

Matt Goedtel|Ostatnia aktualizacja: 02.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Operations Manager

Następujące sekcje zawierają informacje o rozwiązywaniu problemów z dodatkiem programu Visio:

 • Włączanie rejestrowania śledzenia w dostawcy danych

 • Znane problemy

Włączanie rejestrowania śledzenia dla modułu danych serwera

Wykonaj następujące kroki, aby włączyć rejestrowanie śledzenia dla modułu danych serwera zainstalowanego na serwerze programu SharePoint.

 1. Otwórz plik konfiguracji Microsoft.Office.Visio.Server.OperationsManager.dll w edytorze tekstu (na przykład programie Notatnik).

 2. Zmień lokalizację plików dziennika. Zwróć uwagę na następujące czynności:

  <configuration> 
    <appSettings> 
     <add key="EnableLog" value="True" /> 
     <add key="LogPath" value=\\server\directory" /> 
    <appSettings> 
  </configuration> 
  

  Dla parametru LogPath zmień wartość na lokalizację, w której chcesz zapisywać pliki dziennika generowane przez dostawcę danych.

 3. Skopiuj plik konfiguracji do katalogu w globalnej pamięci podręcznej zestawów (GAC), w którym znajduje się zestaw modułu danych.

Przy następnym odświeżeniu diagramu plik konfiguracji zostanie sprawdzony i pliki dziennika będą zapisywane w określonej lokalizacji.

Każda opcja odświeżania jest rejestrowana w oddzielnym pliku dziennika. Nazwa pliku odzwierciedla użytkownika, który podjął próbę odświeżenia, oraz datę i godzinę próby odświeżenia (na przykład „jkowalski_3_25_2010_12-23-37_PM.log”). Plik dziennika zawiera następujące informacje:

 • Nazwa użytkownika, który zażądał odświeżenia

 • Data i godzina odświeżenia

 • Wersja zestawu zainstalowanego na serwerze

 • Ciąg polecenia, który został skonfigurowany na diagramie przed opublikowaniem na serwerze

 • Szczegółowe informacje o zestawie danych do odświeżenia, w tym liczba tabeli, liczba wierszy i identyfikatory dla każdego wiersza

 • Wszelkie warunki błędów lub wyjątków, które występują w module danych dla każdej sesji

Dla pomyślnie zakończonych prób odświeżania plik dziennika zawiera także wersję XML zestawu danych zwróconego do usług Visio w celu odświeżenia diagramu.

Znane problemy z dodatkiem programu Visio

Podczas korzystania z dodatku programu Visio dla programu System Center 2016 — Operations Manager mogą wystąpić poniższe problemy.

Rozmiar czcionki dla wstawionych kształtów może być za mały

Po wstawieniu nowej grafiki przy użyciu opcji Wstaw kształt rozmiar czcionki tekstu dla kształtu może być za mały. Rozmiar jest określany przez domyślny rozmiar czcionki ustawiony dla szablonu.

Można zmienić rozmiar czcionki, zaznaczając kształt, a następnie wybierając inny rozmiar czcionki na pasku narzędzi programu Visio.

Hiperlinki Eksploratora kondycji i widoku alertów mogą być niedostępne w trybie edycji lub trybie pełnoekranowym, jeśli kształty zostały pogrupowane lub jeśli dodano linki do kształtów, które były już zawarte w grupach.

Pojawia się komunikat o błędzie ConfigurationErrorsException

Może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Configuration system failed to initialize --->  
System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Unrecognized configuration section userSettings.  
  (C:\Documents and Settings\asttest\Local Settings\Application Data\Microsoft_Corporation 
  \OpsMgrAddin.vsto_vstoloca_Path_logwdvddmizljsrbc2bvt5gtm5juzdix\12.0.6325.5000\user.config    
  line 3) 
. 
. 
. 

Aby obejść ten problem, usuń plik konfiguracji określony u góry komunikatu o błędzie. Na przykład usuń następujący plik:

\OpsMgrAddin.vsto_vstoloca_Path_logwdvddmizljsrbc2bvt5gtm5juzdix\12.0.6325.5000\user.config

Pojawia się komunikat o błędzie MissingMethodException

Może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

System.MissingMethodException: Method not found: 'System.Security.SecureString System.Windows.Controls.PasswordBox.get_SecurePassword()'. 
  at Microsoft.EnterpriseManagement.VisioAddin.EnterCredentials.get_Password() 
  at Microsoft.EnterpriseManagement.VisioAddin.SCOMHelpers.EnterCredentials(ManagementGroupConnectionSettings& connectSettings) 
  at Microsoft.EnterpriseManagement.VisioAddin.Document.ConnectToManagementGroup() 
  at Microsoft.EnterpriseManagement.VisioAddin.Document.AddDataLinkToShape() 

Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj program Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1, dostępny pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=131605.

Grafika stanu nie jest wyświetlana

Grafika stanu nie jest wyświetlana na wzorniku nawet po połączeniu kształtu za pomocą opcji Połącz kształt z danymi.

Niektórych wzorników w programie Visio nie zdefiniowano z grupą zawijania. Aby rozwiązać ten problem, utwórz grupę dla kształtu, a następnie ponownie użyj opcji Połącz kształt z danymi. Aby utworzyć grupę, kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, a następnie kliknij pozycje Kształt i Grupa.

Ostrzeżenia o zabezpieczeniach widoczne po otwarciu diagramu

Po otwarciu dokumentu, który połączono wcześniej z programem Operations Manager, otrzymywane jest wiele ostrzeżeń o zabezpieczeniach.

Ten problem występuje, ponieważ stan składników dokumentu jest ustawiony do automatycznego odświeżania. Aby pominąć ostrzeżenia, zaznacz opcję Nie pokazuj ponownie tego komunikatu.

Nie można ponownie zainstalować dodatku programu Visio

Jeśli dodatek programu Visio dla programu Operations Manager został usunięty za pomocą Centrum zaufania programu Visio, nie można później dodać go ponownie.

Takie zachowanie jest celowe w programie Visio. Przed ponownym dodaniem dodatku programu Visio dla programu Operations Manager należy go odinstalować za pomocą apletu Dodaj/Usuń programy (lub Programy i funkcje) w Panelu sterowania, a następnie zainstalować go ponownie.

© 2017 Microsoft