Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Korzystanie z raportów w programie Operations Manager

Matt Goedtel|Ostatnia aktualizacja: 02.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Operations Manager

Raporty w programie Operations Manager umożliwiają wykonywanie szczegółowych analiz danych operacyjnych zebranych w grupie zarządzania w celu identyfikowania problemów przez obserwowanie trendów lub odnalezienie głównej przyczyny problemu, podsumowanie kondycji operacyjnej usług IT oraz prognozowanie wydajności.

Korzystanie z raportów w programie Operations Manager — tematy

© 2017 Microsoft